18

ΤΑΜΕΙΟ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΚΑΙ ΒΟΗΘΕΙΑΣ

ΓΙΑ ΤΑ ΜΕΛΗ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΩΝ ΑΠΟΘΝΗΣΚΟΝΤΩΝ ΔΑΣΚΑΛΩΝ

Λευκωσία, 02.05.2023

Αγαπητοί Συνάδελφοι/ Συναδέλφισσες,

Ως Διαχειριστική Επιτροπή του ΤΑΜΕΙΟΥ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΚΑΙ ΒΟΗΘΕΙΑΣ ΓΙΑ ΤΑ ΜΕΛΗ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΩΝ ΑΠΟΘΝΗΣΚΟΝΤΩΝ ΔΑΣΚΑΛΩΝ, επικοινωνούμε μαζί σας για να σας ενημερώσουμε τα ακόλουθα:

 

Τον Μάιο θα γίνει αποκοπή από όλα τα μέλη του Ταμείου του ποσού των €17,  που αποτελεί τη συνεισφορά για βοήθεια και αρωγή των μελών της οικογένειας του αποβιώσαντος μέλους Θέκλης Καραντώνη, η οποία απεβίωσε στις 24/03/2023. Ταυτόχρονα, όσα μέλη της ΠΟΕΔ επιθυμούν να εγγραφούν και ως μέλη του ταμείου για να συνεισφέρουν και αυτοί σε περίπτωση θανάτου μέλους του ταμείου, μπορούν να το κάνουν συμπληρώνοντας την αίτηση εγγραφής μέλους.

 

Κάθε μέλος του Ταμείου έχει υποχρέωση, μετά το θάνατο μέλους του Ταμείου, να καταθέτει στο Ταμείο το ποσό των €17,  που αποτελεί τη συνεισφορά ή/και συνδρομή του στο Ταμείο λόγω της ιδιότητάς του ως μέλους, εκ των οποίων τα €15  θα διατίθενται για τη βοήθεια και αρωγή των μελών της οικογένειας του αποβιώσαντος μέλους και τα €2 θα παραμένουν στο πάγιο του Ταμείου για τους σκοπούς του «Ειδικού Ταμείου Αλληλεγγύης και Βοήθειας Αναξιοπαθούντων Συναδέλφων». Η εισφορά των €17 θα αναγράφεται στην μηνιαία κατάσταση μισθοδοσίας ως «Εισφορά Κλαδικής Επιτροπής».

 

Εάν κάποιο μέλος του Ταμείου θέλει να διαγραφεί και να μην του αποκοπεί οποιοδήποτε ποσό παρακαλούμε όπως το πράξει γραπτώς αποστέλλοντας σχετική επιστολή  στο φαξ. 22817599.

 

Για σκοπούς ενημέρωσης και για οποιεσδήποτε πληροφορίες, σας παραθέτουμε τα ονόματα της Διαχειριστικής Επιτροπής του Ταμείου:

 

Πρόεδρος

Απόστολος Σκουρουπάτης

99-431467

Αντιπρόεδρος

Αιμίλιος Χριστοδούλου

99-451606

Γραμματέας

Κωνσταντίνος Κωνσταντίνου

99-418216

Ταμίας

Χαράλαμπος Παπαδόπουλους

99-450738

Μέλος

Χριστόφορος Θεοφάνους

99-688880

Μέλος

Σταύρος Αναγνώστου

99172010

Μέλος

Λεωνίδας Χατζηλοΐζου

99492825

Μέλος

Μιχάλης Αλεξόπουλος

99617872

Μέλος

Σπύρος Σπύρου

99527387

 

ΑΠΟ ΤΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Actions: E-mail | Permalink |