12

Ανακοίνωση Εκπαιδευτικών Οργανώσεων ΟΕΛΜΕΚ, ΠΟΕΔ και ΟΛΤΕΚ για την ΑΤΑ

 

Οι Εκπαιδευτικές Οργανώσεις ΟΕΛΜΕΚ, ΠΟΕΔ και ΟΛΤΕΚ, μετά από ενημέρωση που είχαν για τη μεσολαβητική πρόταση της Κυβέρνησης όσον αφορά στην ΑΤΑ, αντικρίζουν θετικά την εν λόγω πρόταση.

 

Παρότι η πρόταση συνεχίζει να απέχει από τον βασικό στόχο της πλήρους αποκατάστασής της, εντούτοις σημειώνονται ως θετικά στοιχεία  της νέας συμφωνίας η διατήρηση της φιλοσοφίας της ΑΤΑ, η αύξηση του ποσοστού της στο 66.7% (η οποία θα καταβάλλεται από τον Ιούνιο του 2023) αλλά και η μείωση του χρόνου ολοκλήρωσης του διαλόγου μέχρι τον Ιούνιο του 2025.

 

Με την υπογραφή της συμφωνίας, το Συνδικαλιστικό Κίνημα θα πρέπει να συνεχίσει τον διάλογο ενωμένο, διεκδικώντας την πλήρη αποκατάσταση της ΑΤΑ, ως το βασικότερο εργαλείο που μπορεί να διασφαλίσει την ουσιαστική στήριξη των μισθών των εργαζομένων, σε περίοδο αυξημένου πληθωρισμού και θα θωρακίσει την ποιότητα ζωής τους. Ως εκ τούτου δεν θα γίνει αποδεκτή η όποια υπονόμευση του θεσμού και ευελπιστούμε στη θετική κατάληξη του διαλόγου, που θα ολοκληρωθεί στο συμφωνημένο χρονικό πλαίσιο.

 

Ως Εκπαιδευτικές Οργανώσεις δηλώνουμε παρούσες στον αγώνα για την προστασία των εργασιακών κεκτημένων και ευελπιστούμε πως στο μέλλον θα επιτευχθεί ο τελικός στόχος της πλήρους αποκατάστασης της ΑΤΑ.

Actions: E-mail | Permalink |