15

Λευκωσία, 01 Σεπτεμβρίου, 2023

ΥΠΕΥΘΥΝΟ/Η ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ

 για την Παιδική Χαρά

 

Θέμα: Οδηγίες και καθήκοντα για τον Υπεύθυνο Προώθησης της ΠΑΙΔΙΚΗΣ ΧΑΡΑΣ στο σχολείο

 

Συναδέλφισσα, συνάδελφε,

Με την ευκαιρία της έναρξης της λειτουργίας των σχολείων, σας διαβιβάζουμε πρώτιστα  τις πιο θερμές ευχές μας για καλή και δημιουργική νέα σχολική χρονιά 2023-2024. Η Γραμματεία της ΠΟΕΔ σας ευχαριστεί που έχετε αναλάβει την Υπευθυνότητα για την Παιδική Χαρά, μια θέση η οποία διαδραματίζει καθοριστικό ρόλο στην προώθηση του περιοδικού, στην υλοποίηση των παραγγελιών και στον έλεγχο της διανομής του στο σχολείο σας.

 

 1. Παραγγελίες Περιοδικού

Οι παραγγελίες για την Παιδική Χαρά και φέτος θα γίνονται μόνο ηλεκτρονικά, στην ιστοσελίδα της ΠΟΕΔ https://poed.com.cy/  ή https://paidikichara.com/ . Παραγγελίες μπορούν να γίνονται και κατά τη διάρκεια της σχολικής χρονιάς (μέχρι και τον Ιανουάριο). Οι παραγγελίες πρέπει να γίνονται με τη συμπλήρωση της σχετικής Ηλεκτρονικής Αίτησης Παραγγελιών (Google Form), που δημοσιεύεται στην ιστοσελίδα της ΠΑΙΔΙΚΗΣ ΧΑΡΑΣ https://poed.com.cy/  ή https://paidikichara.com/. Μπορεί να γίνουν όσες συμπληρωματικές παραγγελίες χρειάζεται, μέχρι και τον Ιανουάριο. Μέσα σε σύντομο χρονικό διάστημα, μετά την ολοκλήρωση κάθε παραγγελίας, προχωρείτε σε κατάθεση του αντιτίμου των συνδρομών (ετήσια συνδρομή €25- κατατίθενται τα €20 και μένουν τα €5 στη διάθεση του σχολείου) ή έμβασμα ηλεκτρονικά με μεταφορά των χρημάτων από ένα δικό σας λογαριασμό, σε οποιαδήποτε ΤΡΑΠΕΖΑ, στους πιο κάτω λογαριασμούς:

Στοιχεία Λογαριασμών για κατάθεση:

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ:

IBAN:

CY30 0050 0101 0001 0113 G900 6401 

SWIFT BIC: HEBACY2N.

ΤΡΑΠΕΖΑ ΚΥΠΡΟΥ:

IBAN:

CY09 0020 0195 0000 3570 3200 2116

SWIFT BIC: BCYPCY2N

 

Παρακαλούμε να λαμβάνεται πρόνοια όπως στην απόδειξη συμπληρώνεται ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ το ΟΝΟΜΑ του σχολείου. π.χ. Στ΄ Αγλαντζιάς Δημοτικό και όχι Στ΄ Δημοτικό Αγλαντζιάς. Στην περίπτωση ηλεκτρονικού εμβάσματος, με μεταφορά χρημάτων από δικό σας λογαριασμό στους πιο πάνω λογαριασμούς, να λαμβάνεται πρόνοια ώστε να συμπληρώνεται στο πεδίο Transfer Details,  το όνομα του σχολείου με ρωμανικούς χαρακτήρες. Πχ  ST AGLANTZIAS DIMOTIKO.

 

Για να ολοκληρωθεί η παραγγελία, θα πρέπει να αποστέλλεται στην ΠΟΕΔ, με τηλεομοιότυπο (ΦΑΞ 22817599) ή με viber στον αριθμό 99899842, αντίγραφο της απόδειξης κατάθεσης, στο οποίο να εμφαίνονται καθαρά το όνομα του σχολείου και το ποσό που πληρώθηκε, βάσει των οδηγιών που δόθηκαν πιο πάνω.

Ο αριθμός των περιοδικών που θα σας σταλεί για το πρώτο τεύχος (ΟΚΤΩΒΡΙΟ), θα  υπολογιστεί βάσει των περσινών παραγγελιών του σχολείου σας. Αν υπάρχει μεγάλη αύξηση στις παραγγελίες ειδοποιήστε μας άμεσα. Το περιοδικό θα κυκλοφορήσει και φέτος σε 8 τεύχη.  Η πρώτη έκδοση θα είναι εντός Οκτωβρίου.

Μαζί με το περιοδικό (1ο τεύχος), θα σταλεί και αριθμός καρτών συνδρομητή. Αν χρειάζεστε περισσότερες κάρτες, αυτές θα συμπληρωθούν τους επόμενους μήνες. Με την κάρτα συνδρομητή, τα παιδιά-συνδρομητές θα δικαιούνται διάφορα δώρα, όπως αναφέρονται στην ξεχωριστή παράγραφο γι’ αυτή.  

 

 1. Δελτία Παραγγελίας

Παρακαλούμε όπως διανέμετε το Δελτίο Παραγγελίας του περιοδικού που εκδίδει η Οργάνωσή μας, της «Παιδικής Χαράς», σε όλα τα παιδιά του σχολείου σας. Αν υπάρχει πρόβλημα με τον αριθμό των δελτίων, στείλτε μας άμεσα SMS στο 99899842.

Οι παραγγελίες θα γίνονται μέχρι και τον Ιανουάριο. 

Η ετήσια συνδρομή από τη φετινή σχολική χρονιά αυξάνεται στα 25 ΕΥΡΩ λόγω του αυξημένου κόστους έκδοσης. Η Οργάνωση όμως έχει αποφασίσει, για τη φετινή χρονιά, όπως τα επιπλέον 5 ευρώ θα παραμένουν στη διάθεση του σχολείου, ευελπιστώντας στην κάλυψη του αυξημένου κόστους από την αύξηση των συνδρομητών. Στην ΠΟΕΔ θα πληρώνονται μόνο τα 20 ευρώ ανά συνδρομητή. Γι’ αυτό παρακαλούμε όπως μεταβιβάσετε στους συναδέλφους/ισσες την προτροπή όπως γίνει επιπλέον προσπάθεια για αύξηση των συνδρομητών.  Πχ σχολείο με 20 συνδρομητές θα εισπράξει από τα παιδιά 500 ευρώ. Τα 400 ευρώ θα κατατεθούν στην ΠΟΕΔ και τα 100 ευρώ θα είναι στη διάθεση του σχολείου για να χρησιμοποιηθούν, όπως ο διδασκαλικός σύλλογος αποφασίσει προς όφελος των παιδιών και του σχολείου. Πχ αγορά εκπαιδευτικού υλικού ή υλικοτεχνικής υποδομής, ή επιχορήγηση εκδρομής ή/και με όποιο άλλο τρόπο αποφασιστεί.

Τα Δελτία Παραγγελίας, που θα επιστρέψουν τα παιδιά-συνδρομητές, παρακαλούμε όπως φυλαχθούν στο σχολείο σας.

 

 1. Παράδοση – Διανομή Περιοδικού

Με την επιστροφή του Δελτίου ΑΜΕΣΑ παραδίδεται το περιοδικό στο παιδί. Παραγγελίες μπορούν να γίνονται καθ’ όλη τη διάρκεια της σχολικής χρονιάς. Το πρώτο τεύχος, όπως προαναφέρεται, αποστέλλεται με βάση τις περσινές παραγγελίες του σχολείου. Σε περίπτωση που υπάρχει αύξηση στις παραγγελίες, τα επιπλέον τεύχη θα σταλούν τον Δεκέμβριο.

Ως υπεύθυνος/η Δάσκαλος/α δικαιούστε ΔΩΡΕΑΝ την Παιδική Χαρά και την Κάρτα του Συνδρομητή. Για το σχολείο θα αποστέλλεται μια τουλάχιστον επιπλέον Παιδική Χαρά.

 

 1. Ενημέρωση ΠΟΕΔ ονόματα ΣΥΝΔΡΟΜΗΤΩΝ

Είναι, επίσης, ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΟ, όχι αργότερα από το τέλος Ιανουαρίου, να αποστέλλεται με email στην ΠΟΕΔ  το έντυπο με τα στοιχεία των παιδιών-συνδρομητών,  κατά τάξη, για την καλύτερη οργάνωση και εξυπηρέτηση της αποστολής της ΠΑΙΔΙΚΗΣ ΧΑΡΑΣ και για να μπορούν τα παιδιά να συμμετέχουν στις κληρώσεις δώρων (και όποτε υπάρχει νέα παραγγελία). Ο κατάλογος, αφού φυλαχθεί με το όνομα του σχολείου σας, θα πρέπει να αποστέλλεται, απαραίτητα, στην ηλεκτρονική διεύθυνση paidikichara@mail.com. Σε αντίθετη περίπτωση, τα παιδιά δεν θα μπορούν να συμμετάσχουν στις κληρώσεις, οι οποίες γίνονται ηλεκτρονικά. Το ίδιο να γίνεται και στις συμπληρωματικές παραγγελίες.

 

Τα αποκόμματα των δελτίων παραγγελίας παραμένουν στο σχολείο.

 

 1. Παρακολούθηση διαδικασίας διανομής

Είναι σημαντικό κατά τη διάρκεια της σχολικής χρονιάς να παρακολουθείται η διαδικασία της διανομής και, σε περίπτωση καθυστέρησης ή ελλείψεων, αυτά να αναφέρονται με την αποστολή ΑΜΕΣΑ μηνύματος SMS στον αριθμό 99899842. Ο διανομέας είναι υποχρεωμένος, βάσει συμβολαίου, να παραδίδει τον κατάλληλο αριθμό αντιτύπων του περιοδικού στον/ην υπεύθυνο/η Εκπαιδευτικό, ο οποίος θα πρέπει να του υπογράφει για την ορθότητα της παραλαβής.

 

 1. Κάρτα Συνδρομητή

Φέτος συνεχίζει η λειτουργία της κάρτας του Συνδρομητή της Παιδικής Χαράς. Με το περιοδικό (1ο τεύχος) θα σταλεί και αριθμός καρτών συνδρομητή. Αν χρειάζεστε περισσότερες κάρτες, αυτές θα συμπληρωθούν τους επόμενους μήνες. Ο/η υπεύθυνος/η εκπαιδευτικός δικαιούται δωρεάν μια κάρτα συνδρομητή.

Με την κάρτα συνδρομητή, τα παιδιά-συνδρομητές θα δικαιούνται διάφορα δώρα.

 • Εκπτώσεις μέχρι και 30% σε διάφορες εταιρείες
 • Συμμετοχή σε κλήρωση για 8 Tablet και 8 Ποδήλατα
 • Συμμετοχή σε κλήρωση για δωρεάν διανυκτερεύσεις στα Εξοχικά ΠΟΕΔ
 • Συμμετοχή σε κλήρωση για δωρεάν συνδρομή την επόμενη σχολική χρονιά
 • και πάρα πολλά άλλα δώρα.

 

 1. Ενημέρωση συναδέλφων

Θα παρακαλούσαμε ιδιαίτερα όπως ενημερωθούν οι υπόλοιποι συνάδελφοι για την ποιότητα του περιοδικού, το περιεχόμενο του οποίου, όπως γνωρίζετε, είναι εκπαιδευτικό, ελεγμένο, και δεν έχει εμπορικό προσανατολισμό.  Σας ευχαριστούμε εκ των προτέρων για τη συνεργασία σας.

ΑΠΟ ΠΟΕΔ

 

Οδηγίες και καθήκοντα για τον Υπεύθυνο Προώθησης της ΠΑΙΔΙΚΗΣ ΧΑΡΑΣ στο σχολείο

Actions: E-mail | Permalink |