18

Οδηγίες ΔΣ ΠΟΕΔ σε σχέση με την εγκύκλιο του ΥΠΑΝ για τα ΑΠΕ

 

Σχετικά με την εγκύκλιο του ΥΠΑΝ ημερομηνίας 14.3.23, με θέμα την «Παροχή αντιγράφων Ατομικών Προγραμμάτων Εκπαίδευσης (Α.Π.Ε.) στους γονείς/κηδεμόνες παιδιών με ειδικές ανάγκες», η ΠΟΕΔ ενημερώνει τα μέλη της για τα ακόλουθα:

 

1. Μέχρι να ξεκαθαρίσουν τα ζητήματα που προκύπτουν, καλούμε τις διευθύνσεις των σχολείων να ενημερώσουν όσους γονείς θέλουν να παραλάβουν αντίγραφα Ατομικών Προγραμμάτων Εκπαίδευσης (Α.Π.Ε.),  όπως ακολουθήσουν τη διαδικασία που ίσχυε, πριν από τη νέα εγκύκλιο.

2. Η ΠΟΕΔ έχει ζητήσει διάλογο με τη ΔΔΕ για το θέμα. Ανάλογα με τις εξελίξεις που θα προκύψουν, τα μέλη της Οργάνωσης θα τύχουν σχετικής ενημέρωσης.

 

Από ΠΟΕΔ 

Actions: E-mail | Permalink |