19

19 Σεπτεμβρίου 2023

 

Κ. Μαρίνα Ιωάννου Χασάπη

Γενική Διευθύντρια Υπουργείου Παιδείας, Αθλητισμού και Νεολαίας

Υπουργείο Παιδείας, Αθλητισμού και Νεολαίας

 

 

Θέμα: Τροποποίηση Νομοθεσίας «Περί Εγγραφής Λογοπαθολόγων Νόμος του 2001 (136 (I)/2001)»

 

 

Αναφορικά με το πιο πάνω θέμα και σε συνέχεια της συνάντησής μας, στις 11 Σεπτεμβρίου, θα θέλαμε να καταθέσουμε τα ακόλουθα:

  1. Ο διορισμός, η αξιολόγηση, η επιμόρφωση, η εγγραφή σε Συνδικαλιστική Οργάνωση και η πειθαρχική διαδικασία των Λογοπαθολόγων της Εκπαιδευτικής Υπηρεσίας, βασίζεται στις διατάξεις του «Περί Δημόσιας Εκπαιδευτικής Υπηρεσίας Νόμο του 1969 (10/1969)» αλλά και στα Σχέδια Υπηρεσίας που ισχύει στη βάση αυτού.

 

  1. Θεωρούμε λανθασμένη την τροποποίηση που έγινε στον «Περί Εγγραφής Λογοπαθολόγων Νόμο του 2001 (136 (I)/2001)», ο οποίος ενώ μέχρι τον Μάρτη 2021 εξαιρούσε τους Λογοπαθολόγους της Εκπαιδευτικής Υπηρεσίας.  Σημειώνουμε ότι η εν λόγω τροποποίηση, έγινε χωρίς να ενημερωθεί η ΠΟΕΔ, που είναι η Συνδικαλιστική Οργάνωση των Λογοπαθολόγων της Εκπαιδευτικής Υπηρεσίας. Επομένως αυτή τη στιγμή ο διορισμός, η αξιολόγηση, η επιμόρφωση, η εγγραφή σε Συνδικαλιστική Οργάνωση  και η πειθαρχική διαδικασία των Λογοπαθολόγων της Εκπαιδευτικής Υπηρεσίας, διέπεται από τις πρόνοιες δύο Νομοθεσιών, οι οποίες σε αρκετά σημεία είναι και αντικρουόμενες.

 

  1. Σε ό,τι αφορά στα πιο πάνω, η ΠΟΕΔ έχει ζητήσει από τον Νομικό της Σύμβουλο κ. Ανδρέα Παναγιώτου, σχετική  γνωμάτευση. Σύμφωνα και με τη γνωμάτευση του κ. Παναγιώτου, είναι δικαιολογημένη η εξαίρεση των Λογοπαθολόγων της Εκπαιδευτικής Υπηρεσίας από τις διατάξεις του «Περί Εγγραφής Λογοπαθολόγων Νόμος του 2001 (136 (I)/2001)». Την εν λόγω γνωμάτευση, σας την επισυνάπτουμε.

 

  1. Ως εκ τούτου ζητούμε όπως τροποποιηθεί εκ νέου ο «Περί Εγγραφής Λογοπαθολόγων Νόμος του 2001 (136 (I)/2001)» και συνεχίσει να εξαιρεί τους Λογοπαθολόγους της Εκπαιδευτικής Υπηρεσίας από τις διατάξεις του.

Παραμένουμε στη διάθεσή σας για διευκρινίσεις και διατελούμε,

 

Με τιμή,

Η Πρόεδρος                                                                        Ο Γενικός Γραμματέας

 

 

Μύρια Βασιλείου                                                                  Χάρης Χαραλάμπους

 

 

Actions: E-mail | Permalink |