19

            Λευκωσία, 19 Σεπτεμβρίου 2023

 

Δρ. Αθηνά Μιχαηλίδου

Υπουργός Παιδείας, Αθλητισμού και Νεολαίας

Υπουργείο Παιδείας, Αθλητισμού και Νεολαίας

 

 

Θέμα: Ενημέρωση ΠΟΕΔ και έναρξη διαλόγου για τρέχοντα εκπαιδευτικά/συνδικαλιστικά θέματα

 

Σε συνέχεια των τελευταίων συναντήσεων με την ΠΟΕΔ, αλλά και δημόσιων δηλώσεων τόσο δικών σας, όσο και του Προέδρου της Κυπριακής Δημοκρατίας, ζητούμε όπως το αμέσως επόμενο διάστημα τύχουμε ενδελεχούς ενημέρωσης σχετικά με τα πιο κάτω θέματα:

 

  1. Σε συνέχεια της συνάντησης που είχαμε και με τη Γενική Διευθύντρια την Παρασκευή 8 Σεπτεμβρίου, ζητούμε όπως συγκεκριμενοποιηθεί το πλάνο για την αύξηση των Μόνιμων Οργανικών Θέσεων σε Ειδική, Προδημοτική και Δημοτική Εκπαίδευση, με έναρξη της εφαρμογής υλοποίησής του, πριν από το τέλος του 2023.

 

  1. Κατάθεση συγκεκριμένου πλάνου για την εγκατάσταση κλιματιστικών, καθώς και ενημέρωση της Οργάνωσης για τις έως τώρα ενέργειες από πλευράς Υπουργείου.

 

Επιπλέον, αναμένουμε να ξεκινήσει άμεσα ο διάλογος μεταξύ ΥΠΑΝ και ΠΟΕΔ, για θέματα που αφορούν:

 

  1. Την αύξηση του διοικητικού χρόνου της Διευθυντικής Ομάδας

 

  1. Την επικαιροποίηση ή/και αλλαγή των υφιστάμενων Αναλυτικών Προγραμμάτων, σε συνέχεια των δικών σας δημόσιων τοποθετήσεων αλλά έχοντας υπόψη και το γεγονός ότι η Ελλάδα τα επόμενα χρόνια θα προχωρήσει με αλλαγές τόσο των Αναλυτικών της Προγραμμάτων όσο και των σχολικών της εγχειριδίων.

 

Παραμένουμε στη διάθεσή σας για διευκρινίσεις και διατελούμε,

 

Μετά τιμής,

 

Η Πρόεδρος                                                                        Ο Γενικός Γραμματέας

 

 

 

Μύρια Βασιλείου                                                                  Χάρης Χαραλάμπους

Actions: E-mail | Permalink |