13

Λευκωσία, 13 Νοεμβρίου 2023

 

Δρ Μάριος Στυλιανίδης

Διευθυντή Δημοτικής Εκπαίδευσης,

Υπουργείο Παιδείας, Πολιτισμού, Αθλητισμού και Νεολαίας

Λευκωσία

 

 

Θέμα: Θέσεις ΠΟΕΔ αναφορικά με την έναρξη διαλόγου για την αύξηση του διοικητικού χρόνου της διευθυντικής ομάδας

 

Αναφορικά με το πιο πάνω θέμα και σε συνέχεια της τελευταίας μας συνάντησης που έγινε στο πλαίσιο της έναρξης του διαλόγου μεταξύ ΥΠΑΝ και ΠΟΕΔ και έχει ως θέμα την αύξηση του διοικητικού χρόνου της διευθυντικής ομάδας, θα θέλαμε να καταθέσουμε και γραπτώς τις θέσεις της Οργάνωσης:

 

  1. Αίτημα της ΠΟΕΔ είναι η αύξηση του διοικητικού χρόνου της διευθυντικής ομάδας, δηλαδή αύξηση του διοικητικού χρόνου τόσο σε διευθυντές/ριες όσο και σε βοηθούς διευθυντές/ριες. Ο όρος «διευθυντική ομάδα» σε σχέση με το αίτημα της Οργάνωσης για αύξηση του διοικητικού τους χρόνου, κατατέθηκε από την πρώτη συνάντηση που είχαμε με την ΥΠΑΝ τον Μάρτιο 2023, με τελευταία αναφορά στην επιστολή που της στάλθηκε ημερομηνίας 19 Σεπτεμβρίου 2023.
  2. Σε ό,τι αφορά στα διδακτικά καθήκοντα των διευθυντών/ριών, θέση της ΠΟΕΔ είναι όπως αυτά μηδενιστούν έτσι ώστε να μπορέσουν απρόσκοπτα να επιτελούν τον διοικητικό και ηγετικό τους ρόλο στη σχολική μονάδα. Στήριξη πρέπει να δοθεί και σε ό,τι αφορά στον διοικητικό χρόνο των διευθυνόντων/ουσών, σε όλους τους τύπους σχολείων (μονοθέσια, διθέσια, κ.ο.κ.). 
  3. Σε ό,τι αφορά στα διδακτικά καθήκοντα των βοηθών διευθυντών/τριών, αίτημα της Οργάνωσης είναι όπως αυτά περιοριστούν, όπως αυτό συμβαίνει και στη Μέση Εκπαίδευση.

 

Τέλος, υπενθυμίζουμε το διαχρονικό αίτημα της ΠΟΕΔ για διαμόρφωση κανονιστικού πλαισίου που αφορά στη στελέχωση των σχολείων με βοηθούς διευθυντές/τριες στα σχολεία, με βάση συγκεκριμένη φόρμουλα, που θα συναποφασιστεί, ώστε κάθε σχολείο να στελεχωθεί επαρκώς διοικητικά. Την ίδια ώρα, επαναλαμβάνουμε και το πάγιο αίτημά μας, για δημιουργία των αναγκαίων οργανικών θέσεων προαγωγής τόσο στη Δημοτική όσο, κυρίως, στην Προδημοτική και Ειδική Εκπαίδευση.

 

Αναμένουμε και τις θέσεις/σενάρια από πλευράς ΥΠΑΝ σε σχέση με τα πιο πάνω αιτήματα και το χρονικό πλαίσιο ολοκλήρωσης του όλου εγχειρήματος. Θεωρούμε δεδομένο ότι οι θέσεις του ΥΠΑΝ είναι και θέσεις της Κυβέρνησης και δε θα καθυστερήσει η ενδεχόμενη αποδοχή του αιτήματος είτε από πλευράς Υπουργείου Οικονομικών, είτε από πλευράς Υπουργικού Συμβουλίου.

 

Παραμένουμε στη διάθεσή σας για διευκρινίσεις και διατελούμε,

 

Μετά τιμής,

 

Η Πρόεδρος                                                                        Ο Γενικός Γραμματέας

 

 

 

Μύρια Βασιλείου                                                                  Χάρης Χαραλάμπους

 

 

Actions: E-mail | Permalink |