29

Λευκωσία, 29 Ιανουαρίου 2024

 

                                   

Διευθυντή Δημοτικής Εκπαίδευσης,

Υπουργείο Παιδείας, Πολιτισμού, Αθλητισμού και Νεολαίας

Λευκωσία

 

Θέμα: Στελέχωση σχολείου Μακάριου Νοσοκομείου

 

Έντιμε Κύριε,

 

Αναφορικά με το πιο πάνω θέμα, σημειώνουμε πως παρατηρείται υποστελέχωση στο προσωπικό του σχολείου του Μακάριου Νοσοκομείου. Συγκεκριμένα, το σχολείο στελεχώνεται μόνο από μια νηπιαγωγό και μια δασκάλα, οι οποίες δεν μπορούν να καλύψουν με ασφάλεια, τις ολόχρονες, υπαρκτές και δικαιολογημένες ανάγκες, στην Παιδιατρική Κλινική, τον Παιδοχειρουργικό και Παιδογκολογικό Θάλαμο, καθώς και το Τμήμα Ενδονοσοκομειακής Φροντίδας Παιδιών και Εφήβων.

 

Παρακαλούμε όπως οριστεί συνάντηση για το θέμα, με στόχο την εξεύρεση ικανοποιητικών λύσεων, προς όφελος των παιδιών που νοσηλεύονται στο Νοσοκομείο.

 

Παραμένουμε στη διάθεσή σας για διευκρινίσεις και διατελούμε,

 

Μετά τιμής,

 

   Η Πρόεδρος                                                                        Ο Γενικός Γραμματέας

 

 

 

 

Μύρια Βασιλείου                                                                      Χάρης Χαραλάμπους  

Actions: E-mail | Permalink |