29

Λευκωσία, 29 Ιανουαρίου 2024

Δρ. Μάριο Στυλιανίδη

Διευθυντή Δημοτικής Εκπαίδευσης

Υπουργείο Παιδείας, Αθλητισμού και Νεολαίας

Λευκωσία

 

Θέμα: Μείωση διδακτικού χρόνου εκπαιδευτικών Δημοτικής Εκπαίδευσης στη βάση των συμφωνηθέντων ΠΟΕΔ και ΥΠΑΝ

 

Αναφορικά με το πιο πάνω θέμα και σε συνέχεια της επιστολής σας ημερομηνίας 23 Οκτωβρίου 2023, θα θέλαμε να επισημάνουμε τα ακόλουθα:

 

  1. Στη βάση και της συμφωνίας ΠΟΕΔ με ΥΠΑΝ, ο διδακτικός χρόνος των απλών εκπαιδευτικών Δημοτικής Εκπαίδευσης, μειώνεται κατά δύο (2) διδακτικές περιόδους στα δεκαπέντε (15) και στα εικοσιένα (21) χρόνια υπηρεσίας. Επιπλέον, σημειώνεται στη συμφωνία ότι «Νοείται ότι όσοι εκπαιδευτικοί είναι ηλικίας πενήντα (50) ετών και άνω, οι  διδακτικές περίοδοι ανά εβδομάδα θα είναι εικοσιπέντε (25).

- Επίσης, σημειώνεται ότι «όσοι/ες δάσκαλοι/ες, νηπιαγωγοί και ειδικοί/ες εκπαιδευτικοί πληρούν τα πιο πάνω κατά τους μήνες Σεπτέμβριο και Οκτώβριο της τρέχουσας σχολικής χρονιάς, ο διδακτικός του χρόνος μειώνεται ανάλογα, από την τρέχουσα σχολική χρονιά».

 

- Η πιο πάνω συμφωνία εφαρμόζεται εδώ και δύο δεκαετίες ενώ ταυτόχρονα καταγράφεται εδώ και χρόνια στην Αρχική Εγκύκλιο (τουλάχιστον από το 2003 και έπειτα). Σημειώνουμε δε ότι ο ρόλος της ΕΕΥ είναι να εφαρμόζει πολιτικές του ΥΠΑΝ ή/και συμφωνίες μεταξύ ΥΠΑΝ και ΠΟΕΔ και όχι να καθορίζει πολιτικές ή/και να παρακάμπτει συμφωνίες μεταξύ ΠΟΕΔ και ΥΠΑΝ.  

 

Ως εκ τούτου ζητούμε όπως ενημερώσετε την ΕΕΥ για την εν λόγω συμφωνία, την οποία θα πρέπει να εφαρμόσουν ακολουθώντας τις δικές σας οδηγίες, για την επόμενη σχολική χρονιά. Σε ό,τι αφορά στους/στις συναδέλφους/ισσες που δεν έχουν πάρει από φέτος τη μείωση που δικαιούνται, θα πρέπει να ενημερωθούν γραπτώς ότι θα τους πιστωθεί για την επόμενη σχολική χρονιά.

 

Παραμένουμε στη διάθεσή σας για διευκρινίσεις και διατελούμε,

Μετά τιμής,

Η Πρόεδρος                                                                        Ο Γενικός Γραμματέας

 

 

Μύρια Βασιλείου                                                                  Χάρης Χαραλάμπους

Actions: E-mail | Permalink |