31

Λευκωσία, 31 Ιανουαρίου 2024

 

Υπενθύμιση οδηγιών για εύρυθμη λειτουργία των σχολείων

 

Η ΠΟΕΔ επιθυμεί να  υπενθυμίσει τα μέλη της, τα ακόλουθα:

 

Αναπληρώσεις – Απουσίες Προσωπικού:

Σε περίπτωση δικαιολογημένης απουσίας εκπαιδευτικού, είτε για λόγους ασθένειας, είτε για προσωπικούς λόγους, ο/η εκπαιδευτικός δεν έχει την υποχρέωση να καλύψει οποιοδήποτε διδακτικό χρόνο που σχετίζεται με την απουσία του, κατά την επάνοδό του στα καθήκοντά του/της. Το ίδιο ισχύει και σε περίπτωση απουσίας εκπαιδευτικού για οποιοδήποτε άλλο λόγο πχ υπηρεσιακούς λόγους (σχολικά προγράμματα ή προγράμματα του Υπουργείου, Σεμινάρια, Ολυμπιάδες κλπ.).

 

Υπενθυμίζουμε, πως ύστερα από συμφωνία του Υ.Π.Α.Ν., του Υπουργείου Οικονομικών και της Π.Ο.Ε.Δ. στη ΜΕΠΕΥ οι δάσκαλοι/δασκάλες, νηπιαγωγοί και ειδικοί/ές εκπαιδευτικοί, ανεξαρτήτως οργανικής θέσης (μόνιμοι, αορίστου χρόνου, συμβασιούχοι ή αντικαταστάτες), υποχρεούνται να αναπληρώνουν συναδέλφους/ισσές τους που απουσιάζουν, μέχρι 10 διδακτικές περιόδους, καθ’ όλη τη διάρκεια της σχολικής χρονιάς.

 

Τονίζεται ότι  οι ειδικοί εκπαιδευτικοί, οι εκπαιδευτικοί που διδάσκουν την ελληνομάθεια και οι εκπαιδευτικοί που αναλαμβάνουν καθήκοντα δεύτερου εκπαιδευτικού στην τάξη, όπως όλοι οι εκπαιδευτικοί, προβαίνουν σε αντικαταστάσεις μόνο κατά τον μη διδακτικό τους χρόνο.

 

Νοείται πως το πρόγραμμα αναπληρώσεων γίνεται με τρόπο που να μην επιβαρύνει επιπρόσθετα το προσωπικό και με τρόπο που να είναι ισόρροπος και δίκαιος για όλους/ες.

 

Τονίζεται πως οι διευθύνσεις των σχολείων, έχουν τη δυνατότητα διαμοιρασμού των μαθητών, οπότε μπορεί να αξιοποιείται και αυτό το μέτρο, σε περίπτωση απουσιών. Επισημαίνεται ότι το Υπουργικό Συμβούλιο αποφάσισε (αρ. Απόφασης 86.825 ημερ. 06.02.2019) να εγκρίνει την υπέρβαση του αριθμού των 25 μαθητών/ριών σε μία/έναν αίθουσα/χώρο διδασκαλίας, μόνο σε εξαιρετικές περιπτώσεις. Ως εκ τούτου μπορεί να αξιοποιείται από τις διευθύνσεις και αυτή η πρόνοια. Νοείται πως σε περίπτωση διαμοιρασμού μαθητών, θα πρέπει να λαμβάνεται πρόνοια για εποικοδομητική αξιοποίηση του χρόνου των παιδιών.

Σχετικές πληροφορίες μπορείτε να βρείτε εδώ:

https://enimerosi.moec.gov.cy/archeia/1/dde4222a

https://archeia.moec.gov.cy/mc/810/b7.3_sygkrotisi_tmimaton_dimotikis.pdf

https://archeia.moec.gov.cy/mc/810/b8_didaktikos_chronos_prosopikou.pdf

 

Παιδονομία:

Οι εκπαιδευτικοί ασκούν καθήκοντα παιδονομίας μόνο στην έδρα τους, εκτός από εξαιρετικές περιπτώσεις όπου ο εκπαιδευτικός υπηρετεί σε περισσότερα από δύο σχολεία ή δεν βγαίνει βάσει προγράμματος η παιδονομία μόνο στην έδρα του. Ο χρόνος παιδονομίας, πρέπει να είναι ο ίδιος για όλο το προσωπικό και από τα καθήκοντα παιδονομίας δεν εξαιρούνται οι βοηθοί διευθυντές/ριες. Σε περίπτωση απουσίας εκπαιδευτικού σε μέρα που έχει καθήκοντα παιδονομίας, η παιδονομία αναπληρώνεται από άλλο/α μέλος/η τους προσωπικού και μπορεί να καταγράφεται ως αναπλήρωση ή να γίνεται ανταλλαγή κατόπιν και πάλι σχετικής απόφασης του διδασκαλικού συλλόγου

 

Νοείται πως μπορεί να γίνει και οποιαδήποτε άλλη κοινά αποδεκτή ρύθμιση/διευθέτηση στα πλαίσια του διδασκαλικού συλλόγου, πάντα μέσα στα πλαίσια της καλής συνεργασίας μεταξύ των μελών του προσωπικού του σχολείου.

 

Συνεδρία Προσωπικού:

Οι εκπαιδευτικοί παρευρίσκονται στη συνεδρία προσωπικού της έδρας τους. Η συνεδρία προσωπικού είναι 40 λεπτά, μια φορά τη βδομάδα, σε μέρα που αποφασίζει ο διδασκαλικός σύλλογος, κατά την έναρξη της σχολικής χρονιάς.

 

Αποχώρηση μαθητών σε περιπτώσεις ασθένειας:

Σε περίπτωση σοβαρής ασθένειας μαθητή/τριας (πυρετός, διάρροια, εμετός κλπ.), το σχολείο θα πρέπει να καλεί άμεσα τον γονέα ή κηδεμόνα του μαθητή για να παραλάβει το παιδί του. Υπενθυμίζεται πως, πρέπει να συμπληρωθεί και να υπογραφεί το σχετικό δελτίο αποχώρησης, από τον γονιό ή κηδεμόνα του παιδιού.

 

Το δελτίο αποχώρησης, είναι αναρτημένο στα έντυπα του Υπουργείου Παιδείας: https://archeia.moec.gov.cy/mc/177/entypo_ypan_dde02b.docx

Actions: E-mail | Permalink |