06

ΠΟΕΔ: αναμονή ουσιαστικών και άμεσων λύσεων για αντικαταστάτες και αντικαταστάσεις από ΥΠΑΝ

 

Η ΠΟΕΔ αναμένει από το ΥΠΑΝ την εξεύρεση λύσεων για άμεση διαχείριση της υποστελέχωσης των σχολικών μονάδων που προκύπτει, λόγω των αυξημένων αναγκών σε αντικαταστάσεις και στο γεγονός ότι αυτές οι ανάγκες δεν βρίσκουν ενδιαφερόμενους για να καλύψουν τις θέσεις. Δυστυχώς τα σχολεία από τον Σεπτέμβρη λόγω της τεράστιας έλλειψης αντικαταστατών, αντιμετωπίζουν σοβαρά προβλήματα στη στελέχωση.

 

Διαχρονικά η Οργάνωση κατέθεσε σειρά εισηγήσεων που στόχο είχαν την ουσιαστική επίλυση του θέματος, έτσι ώστε τα σχολεία μας να μην μένουν υποστελεχωμένα. Η υλοποίηση των λύσεων αυτών αποτελεί αποκλειστική ευθύνη του Υπουργείου Παιδείας, το οποίο θα πρέπει να μεριμνήσει το συντομότερο δυνατό να καλύψει με αντικαταστάτες εκπαιδευτικούς, τις δικαιολογημένες απουσίες συναδελφισσών/ων, τόσο στο πρωινό σχολείο όσο και στο Ολοήμερο. Αναμένουμε την υλοποίηση των εισηγήσεων που εδώ και καιρό έχει καταθέσει η Οργάνωση. Ενδεικτικά σημειώνουμε τις ακόλουθες εισηγήσεις που θα μπορούσαν να απαμβλύνουν το πρόβλημα: αποστολή αντικαταστατών από την πρώτη μέρα, αποστολή αντικαταστατών με πλήρες ωράριο, δημιουργία δεξαμενής αντικαταστατών κ.ά.

 

Σημειώνεται ότι στην οριστική λύση του προβλήματος θα συμβάλει η βελτίωση του εργασιακού πλαισίου των αντικαταστατών συναδέλφων έτσι ώστε αυτό να λειτουργεί ως κίνητρο και να υπάρχει ενδιαφέρον συναδέλφων να στηρίξουν τα σχολεία μας, τα οποία καθημερινά ασφυκτιούν από τις αυξημένες ανάγκες σε αντικαταστάσεις. Η διατήρηση του καταλόγου διοριστέων είναι μια επιπλέον σημαντική παράμετρος, η οποία θα συμβάλει στην επίλυση του προβλήματος. Για τον λόγο αυτό θε πρέπει άμεσα να ξεκινήσει ο θεσμικός διάλογος στο πλαίσιο των αντίστοιχων σωμάτων και για τα δύο θέματα.

 

Λύσεις για τα πιο πάνω θέματα, οι οποίες τεκμηριώνονται και παιδαγωγικά, θα κατατεθούν και στη συνάντηση που έχει οριστεί για την ερχόμενη Πέμπτη με το ΥΠΑΝ.

 

Από την ΠΟΕΔ

Actions: E-mail | Permalink |