06

Λευκωσία, 7 Φεβρουαρίου 2024

 

Δρ. Αθηνά Μιχαηλίδου

Υπουργός Παιδείας, Αθλητισμού και Νεολαίας

Υπουργείο Παιδείας, Αθλητισμού και Νεολαίας

 

Θέμα: Νομοθεσία για την προς τα κάτω επέκταση της Υποχρεωτικής Προδημοτικής Εκπαίδευσης, από την ηλικία των 4 ετών

 

Αναφορικά με το πιο πάνω θέμα, θα θέλαμε αρχικά να σημειώσουμε ότι το Νέο Νομοσχέδιο που αφορά στην επέκτασης της Υποχρεωτικής Προδημοτικής Εκπαίδευσης προς τα κάτω, ώστε η φοίτηση να αρχίζει από την ηλικία των 4 ετών, έχει βελτιωθεί σε σύγκριση με αυτό που κατατέθηκε το 2022 και αυτό αξίζει να σημειωθεί. Παρόλα αυτά, οφείλουμε να καταθέσουμε τις πιο κάτω πιο κάτω θέσεις:

 

  1. Είναι σημαντικό να διασφαλιστεί ότι τα κονδύλια θα διατεθούν για υλικοτεχνική υποστήριξη των δημοσίων νηπιαγωγείων, ώστε η επέκταση να γίνει μέσα από τις δομές του δημόσιου σχολείου. Στόχος πρέπει να είναι με την ολοκλήρωση του σχεδιασμού, όλα τα παιδιά να μπορούν να εξυπηρετηθούν από το Δημόσιο Σχολείο της περιφέρειάς τους.

 

  1. Ζητούμενο είναι η μετατροπή των Κοινοτικών Νηπιαγωγείων σε Δημόσια, στις περιπτώσεις που το τμήμα αφορά σε μαθητές Υποχρεωτικής Προδημοτικής Εκπαίδευσης. Τα κοινοτικά τμήματα που λειτουργούν εντός Δημόσιων Νηπιαγωγείων, θα πρέπει να μετατρέπονται σε Δημόσια στις περιπτώσεις που σε αυτά φοιτούν παιδιά υποχρεωτικής φοίτησης.

 

 

  1. Τα Δημόσια Νηπιαγωγεία πρέπει να στελεχωθούν σωστά διοικητικά και να προβλεφθούν όλες οι δημόσιες δομές καθώς και το προσωπικό (εκπαιδευτικό, σχολικοί βοηθοί και γραμματειακό προσωπικό) που θα χρειαστεί για την εφαρμογή μιας τόσο σημαντικής μεταρρύθμισης.

 

  1. Τα Κοινοτικά Νηπιαγωγεία θα πρέπει να ακολουθούν το Αναλυτικό και Ωρολόγιο πρόγραμμα του ΥΠΑΝ.

 

  1. Τα δίδακτρα για όλα τα παιδιά που ηλικιακά είναι μικρότερα από την υποχρεωτική ηλικία φοίτησης (ηλικία 3 μέχρι ηλικία που ορίζεται ως ηλικία για Υποχρεωτική Προδημοτική) και φοιτούν σε Δημόσια Νηπιαγωγεία, θα πρέπει να καταργηθούν.  Η συνεχιζόμενη επιδότηση των παιδιών κάτω των 4 ετών στα ιδιωτικά Νηπιαγωγεία, δημιουργεί θέμα άνισης μεταχείρισης των Δημόσιων Νηπιαγωγείων, ιδιαίτερα στην ύπαιθρο. Ιδιαίτερα εκεί η ύπαρξη των Δημόσιων Νηπιαγωγείων στηρίζεται τις πλείστες των περιπτώσεων στις εγγραφές από παιδιά όλων των ηλικιών.

 

  1. Είναι σημαντικό να γίνει προσπάθεια ώστε μέσα από σωστούς και έγκαιρους σχεδιασμούς, η επέκταση της υποχρεωτικής Προδημοτικής Εκπαίδευσης να ολοκληρωθεί όσο το δυνατόν ενωρίτερα από την οκταετία.

 

  1. Με την ολοκλήρωση της Νομοθεσίας, θα πρέπει να γίνεται ξεκάθαρα ο διαχωρισμός των δύο τάξεων (Προδημοτική Α: ηλικίες 4-5 και Προδημοτική Β: ηλικίες 5-6). Σε περίπτωση συμπλεγμάτων, πρέπει να εφαρμόζεται ό,τι τηρείται και στη Δημοτική Εκπαίδευση.

 

  1. Στόχος πρέπει να είναι η επέκταση των υφιστάμενων κτηρίων και η αναβάθμιση της υφιστάμενης υλικοτεχνικής υποδομής με πρόβλεψη ανέγερσης νέων κτηρίων ή αιθουσών. Η τοποθέτηση προκατασκευασμένων αιθουσών, πρέπει να γίνεται μόνο σε έκτακτες περιπτώσεις και όχι ως μόνιμη λύση.

 

  1. Η διαδικασία και ο τρόπος εγγραφής των παιδιών, αυτή τη μεταβατική περίοδο, πρέπει να είναι ξεκάθαρη και να ανακοινωθεί έγκαιρα σε όλους τους ενδιαφερόμενους.

 

  1. Βασική αρχή για την ΠΟΕΔ είναι ότι το κάθε παιδί πρέπει να έχει θέση διαθέσιμη, στο Δημόσιο Νηπιαγωγείο της περιφέρειάς του.

 

 

Η Πρόεδρος                                                                        Ο Γενικός Γραμματέας

 

 

Μύρια Βασιλείου                                                                  Χάρης Χαραλάμπους

 

 

Actions: E-mail | Permalink |