05

Λευκωσία, 5 Φεβρουαρίου 2024

 

Δρ. Αθηνά Μιχαηλίδου

Υπουργός Παιδείας, Αθλητισμού και Νεολαίας

Υπουργείο Παιδείας, Αθλητισμού και Νεολαίας

Λευκωσία

 

 

Θέμα: Θέσεις ΠΟΕΔ αναφορικά με τη διοίκηση των δημόσιων Δημοτικών, Νηπιαγωγείων και Ειδικών Σχολείων

 

Αναφορικά με το πιο πάνω θέμα και για διευκόλυνση του διαλόγου, θα θέλαμε να καταθέσουμε και γραπτώς τις θέσεις της Οργάνωσης:

 

  1. Αίτημα της ΠΟΕΔ είναι η αύξηση του διοικητικού χρόνου της διευθυντικής ομάδας, δηλαδή αύξηση του διοικητικού χρόνου τόσο σε διευθυντές/ριες όσο και σε βοηθούς διευθυντές/ριες. Ο όρος «διευθυντική ομάδα» σε σχέση με το αίτημα της Οργάνωσης για αύξηση του διοικητικού τους χρόνου, κατατέθηκε από την πρώτη συνάντηση που είχαμε με την ΥΠΑΝ τον Μάρτιο 2023, με τελευταία αναφορά στην επιστολή που της στάλθηκε ημερομηνίας 19 Σεπτεμβρίου 2023.
  2. Σε ό,τι αφορά στα διδακτικά καθήκοντα των διευθυντών/ριών, θέση της ΠΟΕΔ είναι όπως αυτά μηδενιστούν έτσι ώστε να μπορέσουν απρόσκοπτα να επιτελούν τον διοικητικό και ηγετικό τους ρόλο στη σχολική μονάδα. Στήριξη πρέπει να δοθεί και σε ό,τι αφορά στον διοικητικό χρόνο των διευθυνόντων/ουσών, σε όλους τους τύπους σχολείων (μονοθέσια, διθέσια, κ.ο.κ.). 
  3. Σε ό,τι αφορά στα διδακτικά καθήκοντα των βοηθών διευθυντών/τριών, αίτημα της Οργάνωσης είναι όπως αυτά περιοριστούν, όπως αυτό συμβαίνει και στη Μέση Εκπαίδευση.
  4. Η πλήρης απασχόληση Γραμματειακού Προσωπικού σε κάθε σχολική μονάδα είναι απαραίτητη για την εύρυθμη λειτουργία τους.
  5. Μισθολογική εξίσωση των Βοηθών Διευθυντών και Διευθυντών Δημοτικών Σχολείων, Δημόσιων Νηπιαγωγείων και Ειδικών Σχολείων με τη Μέση Εκπαίδευση.

 

Τέλος, υπενθυμίζουμε το διαχρονικό αίτημα της ΠΟΕΔ για διαμόρφωση κανονιστικού πλαισίου που αφορά στη στελέχωση των σχολείων με βοηθούς διευθυντές/τριες στα σχολεία, με βάση συγκεκριμένη φόρμουλα, που θα συναποφασιστεί, ώστε κάθε σχολείο να στελεχωθεί επαρκώς διοικητικά. Την ίδια ώρα, επαναλαμβάνουμε και το πάγιο αίτημά μας, για δημιουργία των αναγκαίων οργανικών θέσεων προαγωγής τόσο στη Δημοτική όσο, κυρίως, στην Προδημοτική και Ειδική Εκπαίδευση. Αξίζει να σημειωθεί πως προκύπτει διοικητικό έλλειμμα με την ενσωμάτωση των ΔΡΑΣΕ και Προαιρετικών Ολοήμερων Σχολείων στη συνολική λειτουργία των σχολικών μονάδων. Το πρόβλημα αναμένεται να οξυνθεί στην Προδημοτική Εκπαίδευση, με τη σταδιακή επέκταση της υποχρεωτικής Προδημοτικής αφού θα αυξηθούν τα τμήματα και θα αλλάξουν οι τύποι αρκετών νηπιαγωγείων.

 

Αναμένουμε και τις θέσεις/σενάρια από πλευράς ΥΠΑΝ σε σχέση με τα πιο πάνω αιτήματα και το χρονικό πλαίσιο ολοκλήρωσης του όλου εγχειρήματος. Θεωρούμε δεδομένο ότι οι θέσεις του ΥΠΑΝ είναι και θέσεις της Κυβέρνησης και δε θα καθυστερήσει η ενδεχόμενη αποδοχή του αιτήματος είτε από πλευράς Υπουργείου Οικονομικών, είτε από πλευράς Υπουργικού Συμβουλίου.

 

Παραμένουμε στη διάθεσή σας για διευκρινίσεις και διατελούμε,

 

Μετά τιμής,

 

 Η Πρόεδρος                                                                        Ο Γενικός Γραμματέας

  

 

 

 

 

 

Μύρια Βασιλείου                                                                  Χάρης Χαραλάμπους

Actions: E-mail | Permalink |