25

          Λευκωσία, 25 Απριλίου 2024

 

Ενημέρωση Μελών ΠΟΕΔ σε σχέση με τα Απορρέοντα Συνάντησης Υπουργού Παιδείας, Αθλητισμού και Νεολαίας με ΠΟΕΔ, που πραγματοποιήθηκε στις 26 Μαρτίου 2024

 

Συνεδέλφισσες και Συνάδελφοι,

 

Η Οργάνωσή μας έχοντας ως στόχο το καλώς νοούμενο συμφέρον του κλάδου και την αναβάθμιση του Δημόσιου Σχολείου, έχει προβεί το τελευταίο διάστημα σε σειρά ενεργειών, με στόχο την προώθηση των θέσεων και των αιτημάτων της. Κρίνουμε σκόπιμο να ενημερώσουμε τα μέλη μας, αναφορικά με τις τελευταίες εξελίξεις και σε συνέχεια της τελευταίας συνάντησης που είχαμε με την Υπουργό:

 

 1. Οι περί Λειτουργίας των Δημόσιων Σχολείων Δημοτικής Εκπαίδευσης Κανονισμοί του 2023 – Τριδιδάσκαλα σχολεία.

Μετά από ενέργειες της Οργάνωσης, έγινε κατορθωτή η τροποποίηση του σημείου των προτεινόμενων κανονισμών, που αφαιρούσε τη δυνατότητα διοίκησης των τριδιδάσκαλων σχολείων από Διευθυντές/ντριες. Η ΠΟΕΔ, μέσα από τεκμηρίωση και σωστή στρατηγική, κατάφερε την αφαίρεση του εν λόγω σημείου. Ως εκ τούτου, αναμένουμε το επόμενο διάστημα την ψήφιση των Νέων Κανονισμών Λειτουργίας Σχολείων Δημοτικής Εκπαίδευσης, κάτι που θεωρούμε ότι θα συμβάλει ουσιαστικά στην καλύτερη λειτουργία των σχολείων μας.  Την ίδια ώρα σημειώνουμε πως κεφάλαια των κανονισμών, όπως η Ενιαία Εκπαίδευση – εναλλακτικοί τρόποι εκπαίδευσης, το διήμερο εκπαιδευτικού – επιμόρφωση εκπαιδευτικών, περαιτέρω τρόποι διαχείρισης ακραίων περιστατικών παραβατικής συμπεριφοράς, το ωρολόγιο/Αναλυτικό Πρόγραμμα και το ωράριο των σχολείων, καθώς και οι σχολικές αργίες πρέπει να συζητηθούν ενδελεχώς, στα πλαίσια του θεσμικού διαλόγου.

 

 1. Αύξηση διοικητικού χρόνου διευθυντικής ομάδας

2.1. Διευθυντής/ρια:

Σε ό,τι αφορά την αύξηση του διοικητικού χρόνου των διευθυντών/τριών, θυμίζουμε ότι πάγιο αίτημα της ΠΟΕΔ είναι ο μηδενισμός του διδακτικού χρόνου του διευθυντή/ντριας.

Από πλευράς του το ΥΠΑΝ μας ενημέρωσε για τα ακόλουθα:

 • - Επιβεβαιώνεται ότι θα εξακολουθήσει να ισχύει ό,τι ισχύει μέχρι σήμερα όσον αφορά στη μείωση του διδακτικού και την αύξηση του διοικητικού χρόνου των διευθυντριών/ντών. Η μείωση αυτή, θα καταγραφεί επίσημα στις εγκύκλιες οδηγίες του ΥΠΑΝ.
 • Επιπρόσθετα, το ΥΠΑΝ θα προχωρήσει με αίτημα προς το Υπουργείο Οικονομικών για περαιτέρω μείωση του διδακτικού χρόνου των διευθυντριών/ών:
  • -Μείωση 1 δ.π. για όλα τα δημοτικά και νηπιαγωγεία με πληθυσμό μεγαλύτερο ή ίσο των 200 παιδιών.
  • -Μείωση 2 δ.π. για όλα τα ΠΟΣ που έχουν 4 τμήματα ολοήμερου και πάνω.
  • -Μείωση 1 δ.π. για όλα τα ΠΟΣ που έχουν 3 τμήματα ολοήμερου και κάτω.
  • -Μείωση 1 δ.π. για τα δημοτικά σχολεία τα οποία διευθύνονται από απλό/ή δάσκαλο/α και για τα μονοθέσια νηπιαγωγεία τα οποία διευθύνονται από απλό/ή νηπιαγωγό.

Θέση του ΥΠΑΝ είναι ότι η ανάγκη μείωσης του διδακτικού και αύξησης του διοικητικού χρόνου στα ΠΟΣ εξυπηρετεί τον στόχο για μεγαλύτερη διασύνδεση του πρωινού με τον απογευματινό χρόνο.

 

Με δεδομένο ότι η διαχρονική θέση της Οργάνωσης είναι ο μηδενικός διδακτικός χρόνος των Διευθυντών/ντριών, δεν μας βρίσκει ικανοποιημένους η πιο πάνω πρόταση. Παρόλα αυτά και αντιλαμβανόμενοι τα δεδομένα που υπάρχουν, ζητήσαμε από το ΥΠΑΝ αφενός όπως προχωρήσει άμεσα στην υλοποίηση των όσων αναφέρονται πιο πάνω, έτσι ώστε να εφαρμοστούν από την σχολική χρονιά 2024-2025. Ταυτόχρονα, το Διοικητικό Συμβούλιο ζητά όπως διαφοροποιηθεί η εν λόγω πρόταση έτσι ώστε να έχουν αύξηση του διοικητικού χρόνου από την επόμενη σχολική χρονιά και οι διευθύνσεις των σχολικών μονάδων στις οποίες φοιτά αριθμός μαθητών/ριών μικρότερος από 200. Την ίδια ώρα το ΔΣ ΠΟΕΔ ζητά όπως στο αμέσως επόμενο διάστημα, συμφωνηθεί το χρονοδιάγραμμα υλοποίησης της απόφασής σας για μηδενισμό του διδακτικού χρόνου του διευθυντή/ντριας με ανάλογη αύξηση του διοικητικού χρόνου.

 

2.2. Βοηθός Διευθυντής/ρια:

Σε ό,τι αφορά στην αύξηση του διοικητικού χρόνου των Βοηθών Διευθυντών/ριών, η οποία αποτελεί για την ΠΟΕΔ διαχρονικό αίτημα το οποίο μέχρι σήμερα δεν έχει τύχει καμίας διαχείρισης, εκφράζουμε την ικανοποίησή μας στο γεγονός ότι το ΥΠΑΝ συμφωνεί ως προς το αίτημά μας. Για τον λόγο αυτό ζητούμε όπως στο αμέσως επόμενο διάστημα συμφωνηθεί μεταξύ ΥΠΑΝ και ΠΟΕΔ το χρονοδιάγραμμα υλοποίησής του.

 

Τόσο για τους/τις διευθυντές/ριες όσο και για τους/τις βοηθούς διευθυντές/ριες, σημειώνουμε πως η αύξηση του διοικητικού τους χρόνου, τεκμηριώνεται πλήρως από το μακροσκελές καθηκοντολόγιο που καταγράφεται στους νέους κανονισμούς λειτουργίας των σχολείων. Ως εκ τούτου η Οργάνωση δεν θα ανεχτεί τυχόν καθυστέρηση σε ό,τι αφορά στην έναρξη της σταδιακής αύξησης του διοικητικού χρόνου της διευθυντικής ομάδας.

 

 1. Προαιρετικά Ολοήμερα Σχολεία (ΠΟΣ)

Η απόφασή του ΥΠΑΝ για τη χρονική επέκταση των ΠΟΣ (ημερομηνία έναρξης και λήξης μαθημάτων), βρίσκει σύμφωνη την Οργάνωση, αφού αυτό αποτελούσε πάγια θέση και της Οργάνωσης.

 

Καταθέτουμε όμως την έντονη ανησυχία μας για το γεγονός ότι μέχρι και σήμερα εξακολουθεί να βρίσκεται σε εκκρεμότητα το εργασιακό πλαίσιο των εκπαιδευτικών που θα στελεχώνουν τα ΠΟΣ (συμβάσεις μερικής απασχόλησης ή/και μόνιμο προσωπικό). 

 

Ζητήσαμε από το ΥΠΑΝ όπως από την επόμενη σχολική χρονιά επανέλθει τουλάχιστον η πρακτική που για χρόνια εφαρμοζόταν στα ΠΟΣ και συνεχίζει να εφαρμόζεται στα Ενιαία Ολοήμερα Σχολεία, όπου ο χρόνος της σίτισης των παιδιών αποτελεί διδακτικό χρόνο με ό,τι αυτό συνεπάγεται, τόσο σε μισθό όσο και σε αναγνώριση υπηρεσίας.

 

Ταυτόχρονα για τα θέματα που αφορούν το εργασιακό καθεστώς των συμβασιούχων και μόνιμων εκπαιδευτικών (υποχρεώσεις και δικαιώματα) αλλά και την αναβάθμιση του θεσμού σε ό,τι αφορά το εκπαιδευτικό μέρος, ζητούμε την έναρξη διαλόγου ώστε αυτά να εφαρμοστούν από την επόμενη σχολική χρονιά. Τονίζουμε πως πρέπει να ληφθούν έγκαιρα αποφάσεις, για να αποφευχθούν τα σοβαρά προβλήματα που καταγράφηκαν κατά την έναρξη της λειτουργίας των Ολοήμερων τον περασμένο Οκτώβρη και αρκετά συνεχίζονται μέχρι και σήμερα.

 

 1. Αντικαταστάσεις

Σε ό,τι αφορά στην επίλυση του σοβαρού προβλήματος της έλλειψης αντικαταστατών στα σχολεία Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης, καταγράφουμε ότι τα βήματα που έγιναν μέχρι τώρα από πλευράς ΥΠΑΝ, είναι προς τη σωστή κατεύθυνση. Σε καμία όμως περίπτωση δεν επιλύουν το σοβαρότατο πρόβλημα που εξακολουθεί να παρατηρείται. Ως εκ τούτου το Διοικητικό Συμβούλιο της ΠΟΕΔ, αναμένει όπως άμεσα:

 • -Συσταθεί επιτροπή για να συνεχιστεί άμεσα ο διάλογος που ήδη άρχισε στη ΜΙΤΕΠΕΥ και αξιοποιώντας αυτό το θεσμικό πλαίσιο, με στόχο τον καθορισμό εργασιακού πλαισίου για τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις των αντικαταστατών.
 • -Να προχωρήσει η διευθέτηση που αφορά στην εργοδότηση αντικαταστατών με πλήρες ωράριο αλλά και της υπερωριακής εργασίας για σκοπούς αντικαταστάσεων.
 • -Να διερευνηθεί η δυνατότητα δημιουργίας δεξαμενής αντικαταστατών σε κάθε επαρχιακό γραφείο.

 

 1. Κατάλογος Διοριστέων και Νέο Σύστημα Διορισμών.

Η απόφαση του ΥΠΑΝ για σύσταση επιτροπής που στόχο θα έχει τη συζήτηση του θέματος που αφορά στον Κατάλογο Διοριστέων και στη διόρθωση των στρεβλώσεων που αφορούν στη Νομοθεσία του Νέου Συστήματος Διορισμών, βρίσκει την ΠΟΕΔ απόλυτα σύμφωνη.

 

Υπενθυμίζουμε ξανά ότι η θέση της ΠΟΕΔ για το θέμα, είναι η διατήρηση του καταλόγου διοριστέων με την παράλληλη διόρθωση όλων των στρεβλώσεων του συστήματος διορισίμων, έτσι ώστε να μην θυματοποιηθεί κανένας εκπαιδευτικός και να διασφαλιστεί η επάρκεια σε εκπαιδευτικό προσωπικό πριν και μετά το 2027.

 

Συναδέλφισσες και Συνάδελφοι,

 

Γνωρίζουμε ότι ο βαθμός δυσκολίας σε σχέση με τη διαχείριση της καθημερινότητας των σχολικών μας μονάδων, συνεχώς αυξάνεται. Η ΠΟΕΔ δηλώνει την ετοιμότητά της να συνεχίσει να διεκδικεί και να καταθέτει τεκμηριωμένες εισηγήσεις, με στόχο την προάσπιση του κύρους των εκπαιδευτικών, την προώθηση του καλός νοούμενο συμφέροντος του κλάδου και την αναβάθμιση του Δημόσιου Σχολείου.

 

Τέλος, να ευχηθούμε το Αναστάσιμο Φως να λάμψει σε ολόκληρο τον κόσμο και η φετινή Ανάσταση να φέρει σε όλες και όλους ό,τι επιθυμούν! Ευχή για Ειρήνη σε όλο τον κόσμο και στην Κύπρο μας σύντομα να χτυπήσουν οι καμπάνες της λευτεριάς!

 

Καλό Πάσχα και Καλή Ανάσταση!

 

ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΟΕΔ

Actions: E-mail | Permalink |