18

ΤΑΜΕΙΟ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΜΕΛΩΝ ΠΟΕΔ ΚΑΙ ΒΟΗΘΕΙΑΣ ΓΙΑ ΤΑ ΜΕΛΗ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΩΝ ΑΠΟΘΝΗΣΚΟΝΤΩΝ ΔΑΣΚΑΛΩΝ

 

Σημαντική ανακοίνωση Διαχειριστικής Επιτροπής Ταμείου Αλληλεγγύης και Βοήθειας για τα μέλη οικογενειών αποθνησκόντων δασκάλων/μελών της Π.Ο.Ε.Δ.

 

Σύμφωνα με το άρθρο 9.1.11 του νέου καταστατικού της ΠΟΕΔ, το οποίο είναι εν ισχύ από την 1/5/2024, αποτελεί δικαίωμα κάθε μέλους της ΠΟΕΔ να συμμετέχει στο σχέδιο παροχής οικονομικής βοήθειας στο Ταμείο Αλληλεγγύης και Βοήθειας για τα μέλη οικογενειών αποθνησκόντων δασκάλων/μελών της Π.Ο.Ε.Δ.  Σύμφωνα με το άρθρο 10.4 του καταστατικού της ΠΟΕΔ αποτελεί ταυτόχρονα υποχρέωση των τακτικών μελών της ΠΟΕΔ, να συμμετέχουν στο Ταμείο Αλληλεγγύης και Βοήθειας για τα μέλη οικογενειών αποθνησκόντων δασκάλων/μελών της Π.Ο.Ε.Δ., εκτός αν δεν το επιθυμούν  οπότε ενημερώνουν με γραπτή τους επιστολή την Οργάνωση για την επιθυμία τους αυτή.

 

Ως εκ τούτου, από την 1η Ιουνίου 2024 όλα τα τακτικά μέλη της ΠΟΕΔ είναι και μέλη του Ταμείου Αλληλεγγύης και Βοήθειας για τα μέλη οικογενειών αποθνησκόντων δασκάλων/μελών της Π.Ο.Ε.Δ., Αυτό σημαίνει ότι δεν χρειάζεται πλέον να γίνεται εγγραφή στο Ταμείο Αλληλεγγύης και Βοήθειας για τα μέλη οικογενειών αποθνησκόντων δασκάλων/μελών της Π.Ο.Ε.Δ., αφού η συμμετοχή θα γίνεται απευθείας τόσο για νέα όσο και για παλιά τακτικά μέλη της ΠΟΕΔ.

 

Όσοι συνάδελφοι και συναδέλφισσες επιθυμούν να διαγραφούν από το Ταμείου Αλληλεγγύης και Βοήθειας για τα μέλη οικογενειών αποθνησκόντων δασκάλων/μελών της Π.Ο.Ε.Δ., θα πρέπει να το κάνουν συμπληρώνοντας και υπογράφοντας σχετικό έντυπο το οποίο επισυνάπτεται («Αίτηση διαγραφής μέλους του Ταμείου»), αποστέλλοντας την στο φαξ 22817599 ή στο email poed@cytanet.com.cy.

 

Σημειώνουμε ότι από 1/6/2024 έχουν όλα τα τακτικά μέλη μεταφερθεί στο Ταμείο Αλληλεγγύης και Βοήθειας για τα μέλη οικογενειών αποθνησκόντων δασκάλων/μελών της Π.Ο.Ε.Δ., ανεξάρτητα αν προηγουμένως έχουν διαγραφεί ή δεν έχουν εγγραφεί.

Επιπλέον, ως διαχειριστική επιτροπή του Ταμείου θυμίζουμε τα εξής, τα οποία αφορούν τη λειτουργία του ταμείου:

  1. Το Ταμείο αυτό είναι η έκφραση της αλληλεγγύης και οικονομικής στήριξης του διδασκαλικού κόσμου και δημιουργήθηκε για να καλύψει την οικογένεια συναδέλφου σε περίπτωση θανάτου του πριν από το 63ο έτος της ηλικίας του.
  2. Κάθε μέλος του Ταμείου έχει υποχρέωση, μετά τον θάνατο μέλους του Ταμείου, να καταθέτει στο Ταμείο το ποσό των €17. Αυτό το πόσο αποτελεί τη συνεισφορά στο Ταμείο λόγω της ιδιότητάς του ως μέλους, εκ των οποίων τα €15  θα διατίθενται για τη βοήθεια και αρωγή των μελών της οικογένειας του αποβιώσαντος μέλους και τα €2 θα παραμένουν στο πάγιο του Ταμείου για τους σκοπούς του «Ειδικού Ταμείου Αλληλεγγύης Μελών ΠΟΕΔ».
  3. Στα πλαίσια του Ειδικού Ταμείου Αλληλεγγύης Μελών ΠΟΕΔ, λειτουργεί σύστημα παροχής βοήθειας σε  συναδέλφους/σσες μέλη του Ταμείου, που έχουν άμεση ανάγκη οικονομικής αρωγής και υποβάλλουν σχετική αίτηση με τα απαραίτητα δικαιολογητικά έγγραφα προς τη Διαχειριστική Επιτροπή του Ταμείου.

 

Για σκοπούς ενημέρωσης και για οποιεσδήποτε πληροφορίες, σας παραθέτουμε τα ονόματα της Διαχειριστικής Επιτροπής του Ταμείου:

 

Πρόεδρος

Απόστολος Σκουρουπάτης

99 431467

Αντιπρόεδρος

Αιμίλιος Χριστοδούλου

99 451606

Γραμματέας

Κώστας Κωνσταντίνου

99 418216

Ταμίας

Χαράλαμπος Παπαδόπουλος

99 450738

Μέλος

Χριστόφορος Θεοφάνους

99 688880

Μέλος

Σταύρος Αναγνώστου

99 172010

Μέλος

Λεωνίδας Χατζηλοΐζου

99 492825

Μέλος

Μιχάλης Αλεξόπουλος

99 617872

Μέλος

Σπύρος Σπύρου

99 527387

 

Αίτηση Διαγραφής από Ταμείο

ΑΠΟ ΤΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

 

 

 

 

Actions: E-mail | Permalink |