05

5 Ιουλίου 2024

 

Δρ. Μαρίνα Ιωάννου Χασάπη

Γενική Διευθύντρια Υπουργείου Παιδείας, Αθλητισμού και Νεολαίας

Υπουργείο Παιδείας, Αθλητισμού και Νεολαίας

 

Θέμα: Θέσεις ΠΟΕΔ σε σχέση με τον θεσμό των Θερινών Σχολείων

 

Αναφορικά με το πιο πάνω θέμα και σε συνέχεια της συνάντησής μας που είχαμε την 1η Ιουλίου 2024, η ΠΟΕΔ σάς καταθέτει και γραπτώς τις θέσεις της:

 

Α. Στελέχωση – Κριτήρια Στελέχωσης:

Δυστυχώς η φετινή στελέχωση των Θερινών Σχολείων δεν μπορεί να μας βρει ικανοποιημένους. Υπάρχουν αρκετά ζητήματα τα οποία προέκυψαν, κυρίως, λόγω της μη έγκαιρης ενημέρωσης των εκπαιδευτικών για τα κριτήρια και τους όρους εργοδότησής τους στο εν λόγω πρόγραμμα.

 

Σε ό,τι αφορά στα κριτήρια εργοδότησης και ιδιαίτερα έχοντας ως αντιπαράδειγμα τη φετινή σχολική χρονιά, αυτά θα πρέπει να είναι διαφανή και μετρήσιμα. Ως εκ τούτου, δεν μπορεί να μην γίνονται από την ΕΕΥ και καλούμε το ΥΠΑΝ έγκαιρα να προχωρήσει σε αποφάσεις και διαδικασίες που θα κάνουν δυνατή τη στελέχωση των θερινών σχολείων από τους δύο καταλόγους της ΕΕΥ.

 

Ταυτόχρονα, ζητούμε όπως μας κοινοποιηθούν τα κριτήρια επιλογής των εκπαιδευτικών που στελεχώνουν τα Θερινά Σχολεία, καθώς, και την τελική στελέχωση αυτών, μιας και έχουν έρθει κοντά μας παράπονα από μέλη μας για μη αντικειμενική διαχείριση ζητημάτων στελέχωσης.

 

 

Β. Μισθοδοσία Μόνιμων Εκπαιδευτικών:

Δυστυχώς, στη μισθοδοσία των μόνιμων εκπαιδευτικών κατά τη φετινή σχολική χρονιά, εντοπίζεται σημαντική μείωση των απολαβών τους, ιδιαίτερα σε σύγκριση με την περσινή σχολική χρονιά. Επιπλέον, δεν μπορεί να γίνει κατανοητό ή αποδεκτό το γεγονός ότι μόνιμοι εκπαιδευτικοί οι οποίοι καλούνται να έχουν τις πολλαπλές ευθύνες διοίκησης των Θερινών Σχολείων, αμείβονται λιγότερα από τους απλούς εκπαιδευτικούς.

 

Σε συνέχεια των πιο πάνω, καλούμε το ΥΠΑΝ να εξετάσει το θέμα και να προχωρήσει σε διορθωτικές κινήσεις ή/και αποφάσεις που να αφορούν τη μισθοδοσία των μόνιμων εκπαιδευτικών στα θερινά και κατά την υφιστάμενη σχολική χρονιά.

 

Γ. Μισθοδοσία αδιόριστων εκπαιδευτικών:

 

Η μισθοδοσία των αδιόριστων εκπαιδευτικών αδικαιολόγητα δεν δημοσιοποιήθηκε πουθενά και ουσιαστικά γνωστοποιήθηκε στους/στις επηρεαζόμενες/ους μέσω των συμβολαίων που κλήθηκαν να υπογράψουν, πολύ μετά την έναρξη λειτουργίας των θερινών σχολείων. Φαίνεται δε πως σε κάποιες από τις ενημερώσεις που έγιναν για τη λειτουργία των θερινών σχολείων, η πληροφόρηση που δόθηκε ήταν ασαφής ή/και λανθασμένη σε σχέση με την αμοιβή των αδιόριστων εκπαιδευτικών. Είναι πολύ σημαντική η έγκαιρη και ξεκάθαρη ενημέρωση των ενδιαφερομένων για την αντιμισθία τους έτσι ώστε να αποφεύγονται οι ανησυχίες ή τα παράπονα των ενδιαφερομένων.

 

Δ. Κτηριακές υποδομές:

Οι πολύ ψηλές θερμοκρασίες που καταγράφονται κατά τους θερινούς μήνες, δεν αφήνουν περιθώρια καθυστέρησης στην εγκατάσταση κλιματιστικών στα σχολεία, που αξιοποιούνται ως Θερινά Σχολεία. Ως εκ τούτου θα πρέπει εκεί και όπου αυτό δεν ισχύει, να προχωρήσουν τάχιστα οι διαδικασίες.

 

 

Ε. Φοίτηση παιδιών που έχουν αποφοιτήσει από το Νηπιαγωγείο ή το Δημοτικό Σχολείο:

Παρακαλούμε όπως το πιο πάνω ζήτημα εξεταστεί από το ΥΠΑΝ και βρεθεί ο τρόπος ώστε και παιδιά που αποφοίτησαν από το Νηπιαγωγείο ή το Δημοτικό Σχολείο να μπορούν να συμμετέχουν στον θεσμό αυτό.

 

Παραμένουμε στη διάθεσή σας για διευκρινίσεις και διατελούμε,

 

Μετά τιμής,

 

 Η Πρόεδρος,                                                      Ο Γ. Γραμματέας,

 

 

 

Μύρια Βασιλείου                                                 Χάρης Χαραλάμπους

Actions: E-mail | Permalink |