08

Αγαπητοί συνάδελφοι,

Μπροστά στο σκηνικό που διαμορφώνεται μέσα από τις συντονισμένες επιθέσεις της εργοδοτικής Πλευράς, και όχι μόνο, κατά των κεκτημένων των εργαζομένων και, ιδιαίτερα αυτών του δημόσιου τομέα, η οποία χρησιμοποιεί για την επίτευξη των στόχων της όλους τους μηχανισμούς που της προσφέρονται, σχετικά, με αφορμή και την οικονομική κρίση, περιλαμβανομένων και εκείνων που διέρχονται μέσα από Πολιτικά Κόμματα, η ΠΟΕΔ παρακολουθεί με προσοχή και υπευθυνότητα τις εξελίξεις και καταβάλλει κάθε προσπάθεια να επηρεάσει τις εξελίξεις με όλα τα μέσα που έχει στη διάθεσή της, με στόχο η όποια προσπάθεια για αφαίρεση ή περιστολή των δικαιωμάτων των μελών της να αποτύχει.

Δεδομένης της δυσκολίας που προκύπτει από το υφιστάμενο θεσμικό πλαίσιο του διαλόγου για τα μέτρα στήριξης της Κυπριακής Οικονομίας, στον οποίο και δεν της αναγνωρίζεται άμεση συμμετοχή, η Οργάνωση δίνει ιδιαίτερη έμφαση και σημασία στην προσπάθεια για αξιοποίηση της συνεργασίας της με τη συνδικαλιστική Οργάνωση των δημοσίων υπαλλήλων, ΠΑΣΥΔΥ, ως την εκπρόσωπο στο διάλογο εκ μέρους όλων των εργαζομένων στον ευρύτερο κρατικό τομέα. Γύρω από την ΠΑΣΥΔΥ έχει, για το λόγο αυτό, συσταθεί κοινό μέτωπο και κοινός, άτυπος φορέας όλων των συνδικαλιστικών Οργανώσεων που επηρεάζονται.

Ενόψει της έναρξης του διαλόγου που μας επιβλήθηκε για τα θέματα του μισθολογίου και του συνταξιοδοτικού των κρατικών υπαλλήλων, η ΠΟΕΔ καλεί τα μέλη της να τελούν σε εγρήγορση και να παρακολουθούν τις εξελίξεις, έτοιμα να αντιδράσουν με όλα τα στη διάθεσή τους νόμιμα μέσα σε κάθε προσπάθεια για περιστολή των δικαιωμάτων τους. Βασική θέση των συνεργαζόμενων Οργανώσεων είναι πως οι κρατικοί υπάλληλοι έχουν ήδη συνεισφέρει για στήριξη της Κυπριακής Οικονομίας, αποδεχόμενοι μηδενικές γενικές αυξήσεις για την προηγούμενη τριετία και αναστέλλοντας κάθε οικονομικό αίτημα που αυτές είχαν στο προσκήνιο. Γι’ αυτό κι απαιτούν όπως το βάρος από την οικονομική κρίση κατανεμηθεί εξίσου και με δίκαιο τρόπο και στις υπόλοιπες κοινωνικές ομάδες, ιδιαίτερα σ’ αυτές που έχουν και κατέχουν, ενώ να καταπολεμηθεί η φοροδιαφυγή και φοροαποφυγή και να εισπραχτούν όλες οι οικονομικές οφειλές από ανείσπρακτες φορολογίες προς το Κράτος. Οποιαδήποτε ενέργεια της Επίσημης Πλευράς προς την κατεύθυνση της μετακύλισης αυτού του βάρους στους ώμους των εργαζομένων στον ευρύτερο κρατικό τομέα θα προσκρούσει σε κάθετη άρνηση των Οργανώσεών μας και θα έχει ως αποτέλεσμα τη δυναμική αντίδραση των επηρεαζομένων.

ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΟΕΔ

Κοιν. :
 1. ΠΑΣΥΔΥ
 2. ΟΕΛΜΕΚ
 3. ΟΛΤΕΚ
 4. ΟΕΔΕ
 5. ΕΤΥΚ
 6. ΠΟΑΣ
 7. Συνδέσμους Αστυνομίας και Ανώτερων Αξιωματικών Αστυνομίας Κύπρου
 8. Συνδέσμους Αξιωματικών και Υπαξιωματικών Κυπριακού Στρατού
 

 

Actions: E-mail | Permalink |