17

Αναφορικά με πρόσφατα δημοσιεύματα στα έντυπα και ηλεκτρονικά Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης, περί δήθεν εμπλοκής δασκάλου στην παράνομη μεταπώληση του τηλεοπτικού σήματος των συνδρομητικών καναλιών British SKY, BFBS (British Force Base Station) και Νοva Ελλάδος, η ΠΟΕΔ επιθυμεί να διευκρινίσει ότι κανένας από όσους φέρονται ως εμπλεκόμενοι στην πιο πάνω υπόθεση δεν είναι δάσκαλος, ούτε και έχει οποιαδήποτε σχέση με τη δημόσια Δημοτική Εκπαίδευση.

ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΟΕΔ

Actions: E-mail | Permalink |