01
Το Διοικητικό Συμβούλιο της ΠΟΕΔ, που συνήλθε έκτακτα σήμερα, Τετάρτη, 29 του Ιούνη, 2011, αφού ενημερώθηκε για την κατάσταση που διαμορφώνεται σ’ ό,τι αφορά την Κυπριακή Οικονομία, καθώς και για τα μέτρα στήριξης που προτείνονται, σχετικά, από την Επίσημη Πλευρά, αποφάσισε τα ακόλουθα :
1.     Εξέφρασε τη δυσφορία του για το γεγονός ότι, για πολλοστή φορά, θέματα που επηρεάζουν βασικά, και κατά κύριο λόγο, τους εκπαιδευτικούς αποφασίζονται ερήμην των οικείων Οργανώσεων οι οποίες και ενημερώνονται εκ των υστέρων για να προσυπογράψουν, μόνο, και όχι για να συναποφασίσουν αυτά που διαμορφώθηκαν μέσα από το ισχύον απαράδεκτο σύστημα διαβούλευσης της Επίσημης Πλευράς, των Εργοδοτικών Οργανώσεων και των τριών μεγάλων Συντεχνιών των Εργαζομένων.
2.     Το Συμβούλιο εξέφρασε σαφή πρόθεση να εργαστεί ώστε το σύστημα διαλόγου για τα σοβαρά θέματα κοινού ενδιαφέροντος να διαφοροποιηθεί με τρόπο που να διασφαλίζεται το δικαίωμα και της ΠΟΕΔ να συμμετέχει στο διάλογο και να έχει λόγο σε ό,τι αποφασίζεται, σχετικά, από τη στιγμή που αυτό θα μπορούσε να επηρεάζει μέλη της. Για το σκοπό αυτό θα επιδιώξει συνεργασίες και θα χρησιμοποιήσει κάθε νόμιμο μέσο που έχει στη διάθεσή της ώστε το δίκαιο και δικαιολογημένο αυτό αίτημά της να γίνει αποδεκτό.
3.     Σ’ ό,τι αφορά την ουσία του θέματος της ενίσχυσης της Κυπριακής Οικονομίας, μέσα κι από τη διαφημιζόμενη εξυγίανση των δημόσιων Οικονομικών, το Δ.Σ. της ΠΟΕΔ,  πιστό στις πάγιες αρχές για δίκαιο καταμερισμό του εθνικού εισοδήματος, από τη μια, και για ίση κατανομή των οικονομικών βαρών και συλλογική ανάληψη των ευθυνών για την αντιμετώπιση των προβλημάτων που αντιμετωπίζει η Οικονομία του τόπου από την άλλη, επαναδιατυπώνει τη βούληση των μελών της Οργάνωσης να συνδράμουν στην αντιμετώπιση των προβλημάτων της Κυπριακής Οικονομίας, στο μέτρο που τους αναλογεί. Κατέστησε, όμως, σαφές ότι  η όποια εισφορά δεν μπορεί να γίνει αποδεκτή εκτός κι αν αποτελέσει μέρος μιας σωστά σχεδιασμένης συνολικής και συλλογικής προσπάθειας η οποία θα διακηρυχτεί επίσημα και δεσμευτικά και η οποία θα περιλαμβάνει την εκπλήρωση των πιο κάτω προϋποθέσεων :
·      Οι αρμόδιες Αρχές της Δημοκρατίας να ενεργήσουν τάχιστα για την είσπραξη των καθυστερημένων φόρων, ενταλμάτων πληρωμής και άλλων χρεωστουμένων από πλευράς εργοδοτών και άλλων, τα οποία ανέρχονται σε περισσότερα από ένα δισ. Ευρώ. Επιτέλους πρέπει να ληφθούν μέτρα για πάταξη της φοροδιαφυγής και για φορολόγηση του πλούτου. Αν οι ανάγκες της Οικονομίας δεν ικανοποιούνται με την είσπραξη των ποσών αυτών, αναμφίβολα όλοι έχουμε υποχρέωση να συνδράμουμε ώστε τα προβλήματα που αντιμετωπίζονται να επιλυθούν.
·      Η συνεισφορά των επιχειρήσεων του ιδιωτικού τομέα να είναι ανάλογη με τα κέρδη και τον κύκλο εργασιών τους και να συγκρίνεται δίκαια με τη συνεισφορά που απαιτείται από τους κρατικούς υπαλλήλους. Είναι τουλάχιστον φαιδρό το ποσό των 1000 ευρώ ετησίως που καλείται να συνεισφέρει μια επιχείρηση που κερδίζει εκατομμύρια, όταν με βάση στην πρόταση που έχει δοθεί στην ΠΟΕΔ, ένας διευθυντής δημοτικής εκπαίδευσης, στο σύνολο των δυο χρόνων, θα εισφέρει πέραν των 3200 ευρώ!
·      Να τερματιστεί η όποια πολεμική εναντίον των κρατικών υπαλλήλων και ιδιαίτερα των εκπαιδευτικών. Για την ΠΟΕΔ, τα προβλήματα της Κυπριακής Οικονομίας δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως αφορμή για μια άδικη και ατεκμηρίωτη επίθεση εναντίον των κρατικών υπαλλήλων, με απώτερο στόχο την ικανοποίηση ιδίων ή αλλότριων στόχων.
·      Να ξεκαθαριστεί πως οι εκπαιδευτικοί και γενικά οι κρατικοί υπάλληλοι δεν είναι εκείνοι που ευθύνονται για τη δύσκολη θέση στην οποία περιήλθαν τα δημόσια οικονομικά. Παρ’ όλα αυτά, όπως έπραξαν και στο παρελθόν, έτσι και τώρα θα σταθούν με υπευθυνότητα απέναντι στα προβλήματα της Κυπριακής Οικονομίας.
·      Στη συνεισφορά των Κρατικών Υπαλλήλων για την ενίσχυση της Οικονομίας του τόπου να πιστωθεί και η μη διεκδίκηση γενικών αυξήσεων για τα δυο προηγούμενα χρόνια, η οποία έδωσε στην Επίσημη πλευρά τη δυνατότητα να εξοικονομήσει αρκετά εκατομμύρια.
·      Ο υπολογισμός της εισφοράς να συνεχίσει να γίνεται στη βάση της αναλογίας εισοδημάτων (%) και όχι της προτεινόμενης κατηγοριοποίησης.
·      Ανάλογη εισφορά θα πρέπει να επιβληθεί και στους υψηλόμισθους, εκτός του κρατικού τομέα.
4.     Το Δ.Σ. δήλωσε πως είναι στη διάθεση της Επίσημης Πλευράς για να συζητήσει, στα πλαίσια ενός ανοικτού και διαφανούς διαλόγου, τα ζητήματα που εγείρονται κατά τα πιο πάνω. Διευκρίνισε, εντούτοις, πως οποιαδήποτε συζήτηση του θέματος δεν είναι δυνατό να αφήνει να αιωρείται η πιθανότητα επανεξέτασης του συνταξιοδοτικού των κρατικών υπαλλήλων, ζήτημα για το οποίο η ΠΟΕΔ δεν είναι πρόθυμη να προχωρήσει σε οποιοδήποτε διάλογο.
5.     Το Συμβούλιο θεωρεί πως οποιοδήποτε αποτέλεσμα θα μπορούσε να προκύψει μέσα από μια τέτοια προσπάθεια, το οποίο και θα πρέπει να έχει συγκεκριμένη και ρητή ημερομηνία λήξης, δε θα πρέπει να τύχει άμεσης εφαρμογής, αλλά να μετατεθεί σε επόμενο στάδιο, ώστε αυτό να μπορεί να υποβληθεί για έγκριση από τη βάση των μελών της Οργάνωσης, σύμφωνα με τις σχετικές πρόνοιες του καταστατικού κανονισμού της.
6.     Καταληκτικά, το Δ.Σ. της ΠΟΕΔ απορρίπτει, για τους λόγους που προαναφέρονται την Πρόταση της Επίσημης Πλευράς για τα μέτρα στήριξης της Κυπριακής Οικονομίας, δηλώνοντας, ταυτόχρονα, την ετοιμότητά του για διάλογο, μέσα από τον οποίο να προκύψουν, σχετικά, καθολικές και δίκαιες ρυθμίσεις.
ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΟΕΔ.

 

Actions: E-mail | Permalink |