08
Βεβαίωση για τερματισμό υπηρεσίας Αντικαταστατών

Διευθυντές Σχολείων Δημοτικής
και Προδημοτικής Εκπαίδευσης
Υπόψη Αντικαταστατών Συναδέλφων

Αγαπητοί/ές συνάδελφοι,
Αναφερόμενοι στο πιο πάνω θέμα, σας πληροφορούμε ότι έχει διευκρινιστεί αρμόδια στην Οργάνωση ότι πολιτική του Τμήματος Κοινωνικών Ασφαλίσεων, σχετικά με την καταβολή ανεργιακού επιδόματος σε Αντικαταστάτες, για την περίοδο των Διακοπών του Πάσχα, είναι πως το επίδομα θα καταβάλλεται σε όσους είναι δικαιούχοι (έχουν καταβάλει τον απαιτούμενο αριθμό εισφορών στο Ταμείο κατά την προηγούμενη ασφαλιστική χρονιά), ΜΟΝΟ στην περίπτωση που οι υπηρεσίες τους δεν θα συνεχίσουν να προσφέρονται για την ίδια αντικατάσταση και μετά τις Διακοπές.
Παρακαλούμε όπως ενημερώσετε τους επηρεαζόμενους Αντικαταστάτες συναδέλφους ότι, για σκοπούς τεκμηρίωσης σχετικού αιτήματος των δικαιούχων, απαιτείται η υποβολή από μέρους τους στο αρμόδιο Γραφείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων, ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ, των πιο κάτω :
•    Αντιγράφου του Συμβολαίου με το οποίο τους ανατέθηκε από την ΕΕΥ η αντικατάσταση που λήγει πριν από τις Διακοπές
•    ΒΕΒΑΙΩΣΗΣ που θα τους παραχωρηθεί από τη Διεύθυνση του σχολείου, με την οποία θα πιστοποιείται ως ημερομηνία τερματισμού της αντικατάστασής τους η τελευταία μέρα που αυτοί θα εργαστούν πριν από το κλείσιμο των σχολείων και θα διευκρινίζεται ότι αυτοί δεν θα επιστρέψουν στο σχολείο για τη συνέχιση της ίδιας αντικατάστασης και μετά τις Διακοπές.
•    Αποδεικτικού ότι αυτοί έχουν αποταθεί, προηγουμένως, στην Υπηρεσία Απασχόλησης του Υπουργείου Εργασίας (Γραφείο Εργασίας).
Παρακαλείσθε, επίσης, όπως εκδώσετε την αναγκαία ΒΕΒΑΙΩΣΗ, όπου αυτή δικαιολογείται, με τη διατύπωση που προδιαγράψαμε, ώστε οι δικαιούχοι Αντικαταστάτες να εξυπηρετηθούν για λήψη του ανεργιακού επιδόματος, χωρίς οι υπόλοιποι Αντικαταστάτες συνάδελφοι να ταλαιπωρηθούν διεκδικώντας άσκοπα ένα επίδομα που δεν τους αναγνωρίζεται.
Διευκρινίζουμε ότι μόνες περιπτώσεις για τις οποίες θα πρέπει να θεωρείται ότι η αντικατάσταση θα συνεχιστεί είναι εκείνες της απουσίας για λόγους μητρότητας, καθώς και απουσίας για λόγους υγείας ή άλλους, για τις οποίες έχει κατατεθεί στο σχολείο δικαιολογητικό απουσίας που εκτείνεται και πέραν των Διακοπών.
Φυσικά, συνάδελφοι που ενδεχομένως δεν ενδιαφέρονται να συνεχίσουν αντικατάσταση που εκτείνεται και πέραν των Διακοπών, νομιμοποιούνται να αιτηθούν το ανεργιακό, στη βάση κατάλληλα διαφοροποιημένης της σχετικής Βεβαίωσης από το σχολείο και με δική τους υπεύθυνη δήλωση προς τις Κοινωνικές Ασφαλίσεις.
Συναδελφικά,
Ο Πρόεδρος,                                                                     Ο Γ. Γραμματέας,
Φίλιος Φυλακτού                                           Κωνσταντίνος Κωνσταντίνου.

ΚΑΤΕΒΑΣΤΕ ΕΔΩ ΤΗΝ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΣΕ PDF

Actions: E-mail | Permalink |