10
ΠΟΕΔ: Για το ανεργιακό επίδομα προς τους Αντικαταστάτες
Η ΠΟΕΔ διευκρινίζει ότι, ανεξάρτητα από τη διαδικασία που διαγράφεται μέσα από την εγκύκλιό της προς τα σχολεία, ημερομηνίας 8 Απριλίου, 2014, αναφορικά με την καταβολή ανεργιακού επιδόματος προς τους Αντικαταστάτες, αυτή εξακολουθεί να δραστηριοποιείται στη βάση της πάγιας θέσης της ότι το επίδομα αποτελεί δικαίωμα και πρέπει να παραχωρείται σε όλους τους συναδέλφους Αντικαταστάτες που διακόπτουν την εργασία τους στη διάρκεια των Διακοπών είτε του Πάσχα είτε των Χριστουγέννων, ανεξάρτητα αν αυτοί θα επιστρέψουν ή όχι για να συνεχίσουν την ίδια αντικατάσταση.
ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΟΕΔ.
Actions: E-mail | Permalink |