13
ΠΟΕΔ: Αντίδραση για μη Αντικατάσταση Εκπαιδευτικών που απουσιάζουν
Η ΠΟΕΔ εκφράζει έντονη αντίδραση για το γεγονός ότι, κατά την περίοδο που μεσολαβεί μέχρι το τέλος της φετινής σχολικής χρονιάς, δεν αποστέλλονται αντικαταστάτες εκπαιδευτικοί σε σχολεία των οποίων απουσιάζει μέλος του προσωπικού τους. Θεωρεί ότι πρακτικές της μορφής αυτής επιβαρύνουν τα σχολεία και θέτουν έντονο το ζήτημα της ασφάλειας των παιδιών των οποίων απουσιάζει ο δάσκαλος, ιδιαίτερα προκειμένου για μικρές και ολιγοθέσιες σχολικές μονάδες.
Επισημαίνοντας ότι μια τέτοια αντιμετώπιση του θέματος των αντικαταστάσεων υποβαθμίζει το σημαντικό εκπαιδευτικό έργο που επιτελείται από τα σχολεία μας κατά τη συγκεκριμένη περίοδο, καλεί την Αρμόδια Αρχή του Υπουργείου Παιδείας και την Επιτροπή Εκπαιδευτικής Υπηρεσίας να επανεξετάσουν τη θέση τους και να μεριμνήσουν ώστε αντικατάσταση να παρέχεται σε όλα τα σχολεία των οποίων απουσιάζει μέλος του προσωπικού τους σε οποιαδήποτε περίοδο μέσα στη σχολική χρονιά.
ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΟΕΔ.
Actions: E-mail | Permalink |