06
ΠΟΕΔ Λεμεσού:  Ενστάσεις – Νέα Σύνθεση Επαρχιακής Επιτροπής ΠΟΕΔ Λεμεσού
Αγαπητοί συνάδελφοι,
Η Επαρχιακή Επιτροπή ΠΟΕΔ Λεμεσού, στα πλαίσια του ρόλου της για στήριξη των μελών της Οργάνωσης, παρακαλεί τις/τους εκπαιδευτικούς της πόλης και επαρχίας Λεμεσού, να της κοινοποιήσουν, αν το επιθυμούν, τα πιο κάτω:
 α) τις ενστάσεις που έχουν υποβάλει ή θα υποβάλουν, μετά την ανακοίνωση των μεταθέσεων από την ΕΕΥ.
β) τις ενστάσεις που θα υποβάλουν κατά τις μετακινήσεις – τοποθετήσεις Αυγούστου.
Η κοινοποίηση των ενστάσεων έχει ως βασικό σκοπό την υπεράσπιση των δίκαιων αιτημάτων και ενστάσεων των μελών του Επαρχιακού Γραφείου ΠΟΕΔ Λεμεσού. Η Επαρχιακή Επιτροπή θα στηρίξει όλες τις ενστάσεις οι οποίες είναι επαρκώς αιτιολογημένες ή έχει παρατηρηθεί παράβαση των κανονισμών.
Η κοινοποίηση των πιο πάνω μπορεί να γίνει στο τηλεομοιότυπο της ΠΟΕΔ Λεμεσού 25341884, ή σε οποιοδήποτε από τα μέλη της Επαρχιακής Επιτροπής Λεμεσού. Η νέα Σύνθεση της Επαρχιακής Επιτροπής επισυνάπτεται.
Με την ευκαιρία αυτή σας ευχόμαστε καλό καλοκαίρι και καλές διακοπές.

      Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                                          Ο  ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
 

 Μαρίνος Καραγιώργης                                                    Μάριος Ρήγας

 


ΣΥΝΘΕΣΗ ΕΠΑΡΧΙΑΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ Π.Ο.Ε.Δ. ΛΕΜΕΣΟΥ 2014-2015


 

ΘΕΣΗ

 

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ

(ΤΗΛΕΦΩΝΟ)

 

ΣΧΟΛΕΙΟ

(ΤΗΛ. ΣΧΟΛΕΙΟΥ)

 

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΤΑΧΥΔΡΟΜΕΙΟ

 

Πρόεδρος

 

 

Μαρίνος Καραγιώργης

(97888040)

 

 

ΚΖ΄ Λεμεσού

(25694650)

 

[email protected]

 

Γραμματέας

 

 

Μάριος Ρήγας

(99423223)

 

 

Ι΄ Λεμεσού

(25305445)

 

[email protected]

 

 

Αντιπρόεδρος

 

Στάθης Χατζηλεωνίδας (99537733)

Β΄Ποτ. Γερμασόγειας (25315391)

[email protected]

 

Ταμίας

 

Δάνος Δημητρίου

(99483027)

ΚΣΤ΄ Λεμεσού

(25305665)

danosdemetriou@yahoo.com

 

Οργανωτικός Γραμματέας

 

Νίκη Μικελλίδου (97635819)

Επισκοπή (25932658)

[email protected]

 

Βοηθός Γραμματέας

 

Μαρία Κενεβέζου

(99571896)

 

Θ΄ Νηπιαγωγείο Λεμεσού

(25692900)

[email protected]

 

Βοηθός Οργ. Γραμματέας

 

Ανδρέας Ξενοφώντος (99699682)

Κ΄ Λεμεσού (25692760)

[email protected]

 

Actions: E-mail | Permalink |