25

Το Δ.Σ. ΠΟΕΔ σε έκτακτη του συνεδρία στις 24 Αυγούστου 2011, αποφάσισε όπως:

(α) Καταθέσει την έντονη του διαμαρτυρία και την ένσταση του για τον αποκλεισμό της Συντεχνίας των Δασκάλων από το διάλογο για τα Δημόσια Οικονομικά.

(β) Εκφράσει την αποστροφή του στις μεθοδεύσεις καταστροφής του Κοινωνικού διαλόγου και αποστέρησης κεκτημένων των εργαζομένων.

(γ) Καταγγείλει την καταστρατήγηση θεσμικών διαδικασιών διαβούλευσης των εργαζομένων και της εργοδοσίας, η οποία επιχειρείται με νομοθετήματα της Βουλής.

Για λόγους αρχής και για να εκφράσει τη συμπαράστασή του προς το υπόλοιπο συνδικαλιστικό Κίνημα στην προσπάθειά του να διαφυλάξει τις θεσμοθετημένες διαδικασίες εργασιακών σχέσεων, που απειλούνται από την πρόθεση της Βουλής να προβεί σε αμφισβήτηση συμφωνιών που συνάπτονται μεταξύ της Κυβέρνησης, ως εργοδότη, και των Οργανώσεων, ως εκπροσώπων των εργαζομένων η ΠΟΕΔ θα πάρει μέρος στην εκδήλωση διαμαρτυρίας που θα οργανωθεί για το σκοπό αυτό, έξω από το χώρο του Κοινοβουλίου. Επαναλαμβάνοντας, εντούτοις, τη θέση του ότι δεν είναι δυνατό να αποδεχτεί το προτεινόμενο, όπως ούτε κι οποιοδήποτε άλλο μη συμφωνημένο κι από την ΠΟΕΔ πακέτο μέτρων, διευκρινίζει ότι η Οργάνωση διαχωρίζει τη θέση της από τις άλλες Οργανώσεις, γι’ αυτό και θα επιδώσει στον Πρόεδρο της Βουλής ξεχωριστό αυτό ψήφισμα.

ΑΠΟ  ΤΗΝ  ΠΟΕΔ

Actions: E-mail | Permalink |