07
Εγκύκλιος ΠΟΕΔ: Χρόνος απασχόλησης Αντικαταστατών
Αγαπητές/οί συνάδελφοι,
Αναφερόμενοι στο πιο πάνω θέμα, σας πληροφορούμε ότι η Οργάνωση βρίσκεται σε διαβούλευση με το Υπουργείο Παιδείας, σε μια προσπάθεια να δοθεί λύση στο πρόβλημα που δημιουργήθηκε από τη διαφοροποίηση στο χρόνο απασχόλησης των αντικαταστατών συναδέλφων.
Η Οργάνωση κατέστησε στην Αρμόδια Αρχή του Υπουργείου την αμετακίνητη θέση της ότι οι συνάδελφοι που διορίζονται ως αντικαταστάτες θα πρέπει να απασχολούνται για πλήρες ωράριο, όπως πλήρες ωράριο είναι και εκείνο του συναδέλφου που αυτοί αντικαθιστούν και ότι οποιαδήποτε προσπάθεια για περιορισμό του χρόνου απασχόλησής τους δεν μπορεί να εξηγηθεί παρά μόνο ως οικονομίστικη προσέγγιση. Η εφαρμογή οποιασδήποτε άλλης πρακτικής στο χώρο της Δημοτικής Εκπαίδευσης, για λόγους που είναι καλά γνωστοί και στην Επίσημη Πλευρά, θα αποβεί σε βάρος της ομαλής λειτουργίας των σχολείων μας και του επιτελούμενου από αυτά εκπαιδευτικού έργου, με αρνητικές συνέπειες και στα ίδια τα παιδιά.
Εν αναμονή της τελικής τοποθέτησης του Υπουργείου, η ΠΟΕΔ σας καλεί να ενημερώσετε τους συναδέλφους Αντικαταστάτες που τυχόν υπηρετούν στο σχολείο σας και να τους διαβιβάσετε ότι άποψη της Οργάνωσης είναι πως, μέχρι την τελική και οριστική διευθέτηση του θέματος, ανεξάρτητα από το διδακτικό χρόνο που τους ανατέθηκε, αυτοί θα πρέπει να παραμένουν στο σχολείο για όλη τη διάρκεια της λειτουργίας του, επιβεβαιώνοντας τη θέση που ξεκάθαρα έχει θέσει η ΠΟΕΔ για την αναγκαιότητα πλήρους απασχόλησής τους και διασφαλίζοντας την ομαλή λειτουργία των σχολικών μονάδων. Την ίδια ώρα, αυτό παρέχει τη δυνατότητα οι επηρεαζόμενοι συνάδελφοι να αποζημιωθούν στο ακέραιο, χωρίς να αφήνεται περιθώριο οποιασδήποτε αμφισβήτησης για ελλειμματική προσφορά των υπηρεσιών τους.
Η τελική τοποθέτηση του ΥΠΠ, η οποία ζητήθηκε από την ΠΟΕΔ ν’ αποτελέσει αντικείμενο διαβούλευσης πριν από την οριστικοποίησή της, θα καθορίσει και την αντίστοιχη θέση της Οργάνωσης σε όλες τις διαστάσεις του ζητήματος.
Συναδελφικά,
Ο Πρόεδρος,                                                            Ο Γ. Γραμματέας,
Φίλιος Φυλακτού                                     Απόστολος Αποστολίδης
Actions: E-mail | Permalink |