09

ΠΟΕΔ ΠΑΦΟΥ: Λειτουργία Υποεπιτροπών και Κλαδικών

Η Επαρχιακή Επιτροπή ΠΟΕΔ Πάφου, με βάση τις πρόνοιες του καταστατικού της ΠΟΕΔ, έχει οργανώσει και λειτουργήσει διάφορες Υποεπιτροπές και Κλαδικές Επιτροπές οι οποίες βοηθούν στην εύρυθμη λειτουργία του Επαρχιακού Γραφείου και προωθούν τα αιτήματα συγκεκριμένων ομάδων συναδέλφων. Για το σκοπό αυτό προβλέπεται να λειτουργήσουν οι πιο κάτω Υποεπιτροπές και Κλαδικές Επιτροπές:

Υποεπιτροπές/Κλαδικές

Ημερομηνία

Ώρα

Νηπιαγωγών

Τρίτη 21/10/2014

5:30 – 6:00

Ειδικής Εκπαίδευσης

Τρίτη 21/10/2014

6:00 – 6:30

Διευθυντών

Τρίτη 21/10/2014

6:30 – 7:00

Αντικαταστατών

Τετάρτη 22/10/2014

5:30 – 6:00***

Συμβασιούχων

Τετάρτη 22/10/2014

5:30 – 6:00***

Πολιτιστική

Πέμπτη 23/10/2014

5:30 – 6:00

Αθλητική

Πέμπτη 23/10/2014

6:00 – 6:30

*** Θα προηγηθεί ενημέρωση και συζήτηση για θέματα που απασχολούν συμβασιούχους και αντικαταστάτες συνάδελφους.

Είναι σημαντικό να αναφερθεί ότι ο καταρτισμός των επιτροπών θα γίνει από τους παρόντες. Ο ρόλος των Κλαδικών Επιτροπών και Υποεπιτροπών είναι συμβουλευτικός. Μπορούν, όμως, να έχουν λόγο στα θέματα που τους αφορούν και μπορούν να υποβάλλουν σχετικά εισηγήσεις, ανάλογα με την επαρχιακή ή παγκύπρια σύνθεσή τους, στις επαρχιακές επιτροπές ή στο Δ.Σ. Μπορούν επίσης να συμμετέχουν, αν τους ζητηθεί, στις συνεδρίες διαφόρων οργάνων της ΠΟΕΔ για να εκθέτουν τις απόψεις και τις θέσεις τους πάνω στα θέματα που τους αφορούν (άρθρο 27.3 του καταστατικού της ΠΟΕΔ).

Παρακαλούνται όσοι συνάδελφοι ενδιαφέρονται να συμμετέχουν στις υφιστάμενες Επιτροπές να το δηλώσουν τηλεφωνικώς στον Πρόεδρο (99699049) ή στον Γραμματέα (99453671) της Επαρχιακής Επιτροπής της ΠΟΕΔ Πάφου το αργότερο μέχρι τη Δευτέρα, 20 Οκτωβρίου 2014.

Με συναδελφικούς χαιρετισμούς,

          Ο Πρόεδρος                                                                     Ο Γ. Γραμματέας

.............................................                                                    .....................................

     Γιώργος Γεωργιάδης                                                           Χριστοφής Κισούρης

           (99699049)                                                                          (99453671)

Actions: E-mail | Permalink |