19

Η Επαρχιακή Επιτροπή της ΠΟΕΔ Αμμοχώστου, με βάση τις πρόνοιες του καταστατικού της ΠΟΕΔ, έχει οργανώσει και λειτουργεί διάφορες υποεπιτροπές και κλαδικές επιτροπές οι οποίες βοηθούν στην εύρυθμη λειτουργία του Επαρχιακού Γραφείου και προωθούν τα συμφέροντα συγκεκριμένων ομάδων συναδέλφων.  

Η συγκρότηση των νέων επιτροπών για την τριετία 2014-17 θα γίνει σύμφωνα με το παρακάτω πρόγραμμα στο Γ΄ Δημοτικό Σχολείο Παραλιμνίου.

Υποεπιτροπή/Κλαδική

Ημερομηνία

Ώρα

Νηπιαγωγών

Πέμπτη,  23/10/2014

5:00 – 5:30

Ειδικής Εκπαίδευσης

Πέμπτη,  23/10/2014

5:00 – 5:30

Συμβασιούχων

Πέμπτη,  23/10/2014

5:30 – 6:00 ***

Αντικαταστατών

Πέμπτη,  23/10/2014

5:30 – 6:00 ***

Διευθυντών

Τετάρτη,  29/10/2014

5:00 – 5:30

Βοηθών Διευθυντών

Τετάρτη,  29/10/2014

5:00 – 5:30

Αθλητική

Τετάρτη,  29/10/2014

5:30 – 6:00

Πολιτιστική

Τετάρτη,  29/10/2014

5:30 – 6:00


*** Θα ακολουθήσει ενημέρωση και συζήτηση για θέματα που απασχολούν συμβασιούχους και αντικαταστάτες συνάδελφους.


    Ο Πρόεδρος                                                                  Η Γραμματέας

    ..……………………..                                                           ………………………

     Λούκας Τσούκκας                                                         Χριστίνα Σωφρονίου

    ( 99432148 )                                                                   ( 99331595 )

Actions: E-mail | Permalink |