04
ΠΟΕΔ: Χρόνος απασχόλησης Αντικαταστατών. Μέχρι την Τετάρτη, 5 Νοεμβρίου 2014 αν δεν επιλυθεί το πρόβλημα θα εφαρμοστούν μέτρα αντίδρασης
Το θέμα του χρόνου απασχόλησης των Αντικαταστατών εκπαιδευτικών έχει, το τελευταίο διάστημα, απασχολήσει έντονα επαφές και συναντήσεις της ΠΟΕΔ με το Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού. Από πλευράς της Οργάνωσης, έχουν κατατεθεί βάσιμα επιχειρήματα για την ανάγκη οι Αντικαταστάτες να απασχολούνται για πλήρες ωράριο, όπως πλήρες ωράριο είναι και εκείνο του εκπαιδευτικού τον οποίο αυτοί αντικαθιστούν. Ανάμεσα σ’ άλλα, τονίστηκαν ιδιαίτερα τα λειτουργικά προβλήματα λόγω των ελλειμμάτων που δημιουργούνται στα σχολεία από την απασχόληση των Αντικαταστατών για μειωμένο ωράριο και, κυρίως, τα προβλήματα ασφάλειας που προκύπτουν για τους μαθητές.
Η Οργάνωση τόνισε στους εκπροσώπους της Επίσημης Πλευράς, περιλαμβανομένου και του ίδιου του Υπουργού Παιδείας, ότι οποιαδήποτε προσπάθεια για περιορισμό του χρόνου απασχόλησης των Αντικαταστατών δεν μπορεί να εξηγηθεί παρά μόνο ως οικονομίστικη προσέγγιση που δεν υπολογίζει το έργο που επιτελεί κάθε εκπαιδευτικός στο σχολείο και τις βαρύτατες ευθύνες που αναλαμβάνει. Η αλλαγή της ακολουθούμενης, για σειρά χρόνων και με συναίσθηση δικαίου, πρακτικής στο χώρο της Δημοτικής Εκπαίδευσης θα αποβεί σε βάρος της ομαλής λειτουργίας των σχολείων μας και του επιτελούμενου από αυτά εκπαιδευτικού έργου, με αρνητικές επιπτώσεις και συνέπειες και στα ίδια τα παιδιά.
Δόθηκαν, αρμόδια, διαβεβαιώσεις ότι το όλο θέμα θα επανεξεταζόταν το συντομότερο και θα καταβαλλόταν προσπάθεια να επιλυθεί προς όφελος των σχολείων. Δυστυχώς, όμως, αυτό εξακολουθεί, δυο τώρα μήνες από το άνοιγμα των σχολείων, να παραμένει σε εκκρεμότητα, προκαλώντας βλαπτικές επιδράσεις στην ομαλή λειτουργία των σχολείων και μεγάλη αναστάτωση στον εκπαιδευτικό κόσμο και, ιδιαίτερα, στους επηρεαζόμενους εκπαιδευτικούς.
Η ΠΟΕΔ, με επιστολή της προς τον Υπουργό Παιδείας και Πολιτισμού, ζήτησε, στις 26/10/2014, όπως ληφθούν άμεσα οι αναγκαίες αποφάσεις για επαναφορά της πρακτικής που ανέκαθεν ετύγχανε εφαρμογής στο χώρο της Δημοτικής Εκπαίδευσης, καθώς και συνάντηση μαζί του σε τακτό χρονοδιάγραμμα, με σκοπό την επίλυση του ζητήματος. Το αίτημά της ΠΟΕΔ δεν βρήκε τη δέουσα ανταπόκριση, παρά και την προειδοποίηση που τέθηκε από το Δ.Σ. της να προχωρήσει, αν χρειαστεί, στην επιβολή δυναμικών μέτρων, μη αποκλειομένων και απεργιακών, για τη διεκδίκηση της επίλυσης του θέματος.
Η ΠΟΕΔ αισθάνεται την υποχρέωση να ενημερώσει την κοινή γνώμη και, ιδιαίτερα, τους γονείς, για την πιθανότητα να προκληθεί, όχι εξ υπαιτιότητάς της, ανεπιθύμητη ένταση στον ευαίσθητο χώρο της Εκπαίδευσης, σε περίπτωση που η εκκρεμότητα θα συνεχιστεί. Το Δ.Σ. της Οργάνωσης έχει ήδη θέσει τελικό χρονοδιάγραμμα, ύστερα από την εκπνοή του οποίου και θα εφαρμοστούν μέτρα αντίδρασης αν δεν επιλυθεί το πρόβλημα, μέχρι την Τετάρτη, 5/11/2014.
Η Οργάνωση καλεί την Επίσημη Πλευρά και τον ίδιο τον Υπουργό  Παιδείας να προχωρήσουν τις αμέσως επόμενες μέρες στην οριστική επίλυση και διευθέτηση του όλου ζητήματος ώστε να αποφευχθεί ο κίνδυνος διασάλευσης της ομαλότητας στο χώρο των σχολείων, εφόσον η εκκρεμότητα συνεχίζεται.

ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΟΕΔ.

Actions: E-mail | Permalink |