30

Εγκύκλιος ΥΠΠ για διορισμό Αντικαταστατών Εκπαιδευτικών
Αγαπητοί συνάδελφοι,
Σχετικά με την εγκύκλιο της Διεύθυνσης Δημοτικής Εκπαίδευσης, που αναρτήθηκε στην Ιστοσελίδα του ΥΠΠ με ημερομηνία 21 Ιανουαρίου 2015 (Αρ. Φακ: 15.15.18/2) και με την οποία διαπιστώνουμε να δημιουργούνται πλείστα όσα προβλήματα στην ομαλή λειτουργία των σχολείων, ιδιαίτερα λόγω και του χρόνου που επιλέγηκε για την ανάρτησή της, σημειώνουμε τα ακόλουθα:
1.    Η ΠΟΕΔ εμμένει στη θέση της ότι ο διορισμός των Αντικαταστατών στη Δημοτική Εκπαίδευση, για τους λόγους που επανειλημμένα παρουσιάστηκαν, θα πρέπει να γίνεται στη βάση της πλήρους αντικατάστασης του εκπαιδευτικού που απουσιάζει, δηλ. για το συνολικό χρόνο λειτουργίας των σχολείων. Θεωρούμε ότι η αμοιβή των εργαζομένων δεν μπορεί παρά να καταβάλλεται στη βάση του συνολικού χρόνου που αυτοί καλούνται να παραμένουν στον χώρο εργασίας τους.
2.    Η Οργάνωση δεν έχει αποδεχτεί, γι’ αυτό, τη ρύθμιση που μονομερώς το Υπουργείο Παιδείας έθεσε σ’ εφαρμογή σ’ ό,τι αφορά τον χρόνο απασχόλησης των συναδέλφων Αντικαταστατών, η οποία και άρχισε ήδη να δημιουργεί προβλήματα στην ομαλή και εύρυθμη λειτουργία των σχολικών μονάδων. Η ευθύνη για τα προβλήματα βαρύνει αποκλειστικά το Υπουργείο Παιδείας, προς το οποίο αυτά και θα πρέπει να κοινοποιούνται.
3.    Για τους πιο πάνω λόγους, η  ΠΟΕΔ έχει ζητήσει επείγουσα συνάντηση με τον Υπουργό Παιδείας, προκειμένου να συζητηθεί το όλο ζήτημα στη βάση των προβλημάτων που άρχισαν να καταγράφονται στις σχολικές μονάδες και να δοθεί εύλογη, σωστή και δίκαιη λύση στον τρόπο που αντιμετωπίζονται οι Αντικαταστάτες συνάδελφοι.
4.    Μέχρι την επίλυση του προβλήματος, η συγκεκριμένη οδηγία της Οργάνωσης σ’ ό,τι αφορά τον χρόνο παραμονής των Αντικαταστατών στα σχολεία, που δόθηκε με προηγούμενη εγκύκλιό της, ημερομηνίας 5/12/2014, παραμένει σε ισχύ και οι Αντικαταστάτες εκπαιδευτικοί είναι ελεύθεροι να ενεργούν στη βάση της γραπτής σύμβασης που τους προτείνεται από την ΕΕΥ και να αποχωρούν, αν το κρίνουν σκόπιμο, από το σχολείο για τόσο χρόνο όση είναι η διαφορά μεταξύ του χρόνου που τους ανατίθεται, και για τον οποίο αμείβονται, και των 29 δ.π.

Συναδελφικά,

        Ο Πρόεδρος,                                                     Ο Γ. Γραμματέας,

     Φίλιος Φυλακτού       

Actions: E-mail | Permalink |