05

ΔΕΛΤΙΟ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ ΠΟΕΔ 05 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2015


Η Γραμματεία της ΠΟΕΔ εγκαινιάζει με την παρούσα έκδοση μια προσπάθεια άμεσης, συνοπτικής και σφαιρικής ενημέρωσης για τη δράση της ΠΟΕΔ, έτσι ώστε τα στελέχη και τα μέλη της Οργάνωσης να γνωρίζουν έγκαιρα τις ενέργειες της για τη διαχείριση και προώθηση των ζητημάτων που αφορούν τον Κλάδο.

Δευτέρα, 14 Ιανουαρίου, 2015
Η Γραμματεία της ΠΟΕΔ απέστειλε στον Υπουργό Παιδείας και Πολιτισμού επείγουσα επιστολή με την οποία ζήτησε συνάντηση με τον Υπουργό στην παρουσία και της Διεύθυνσης Δημοτικής Εκπαίδευσης για να συζητηθούν διεξοδικά τα πιο κάτω θέματα:
•    Η στελέχωση των δημοτικών, των νηπιαγωγείων και των ειδικών σχολείων με απώτερο σκοπό την εύρυθμη λειτουργία τους και την αντιμετώπιση σοβαρών προβλημάτων που καταγράφονται την παρούσα σχολική χρονιά.
•    Η ρύθμιση που μονομερώς το Υπουργείο Παιδείας αποφάσισε και εφαρμόζει σε σχέση με τις Αντικαταστάσεις στη Δημοτική Εκπαίδευση. Μια ρύθμιση, που, πέρα από τις επιπτώσεις πάνω στο βιοτικό επίπεδο των αντικαταστατών,  από τις πρώτες μέρες της εφαρμογής της, καταγράφει σοβαρές ελλείψεις και αδυναμίες προκαλώντας σειρά προβλημάτων στις σχολικές μονάδες, πλήττοντας την ομαλή λειτουργία τους. 
•    Η πλήρωση των οργανικών θέσεων στη Δημοτική Εκπαίδευση, σε όλα τα επίπεδα.

Πέμπτη και Παρασκευή, 15&16 Ιανουαρίου, 2015
Ο Πρόεδρος της ΠΟΕΔ εκπροσώπησε την Οργάνωση στο Ευρωπαϊκό Συνέδριο που πραγματοποιήθηκε στη Βιέννη της Αυστρίας με θέμα: «Challenging the liberalization of public services in TTIP and beyond. Training seminar organized by EPSU, ETUCE, AK, OGB». Στα πλαίσια του Συνεδρίου συζητήθηκαν οι αρνητικές συνέπειες που έχει για την ευρύτερη κοινωνία και τη συνοχή του κοινωνικού ιστού, η υποβάθμιση των υπηρεσιών στις δημόσιες υπηρεσίες και παροχές, με έμφαση στους τομείς της υγείας και της παιδείας και η μεταφορά τους μέσα από νεοφιλελεύθερες πολιτικές στον ιδιωτικό τομέα. Παρουσιάστηκαν τα δεδομένα των χωρών που συμμετείχαν και συζητήθηκαν τρόποι για την δραστική αντιμετώπιση του φαινομένου τόσο σε τοπικό/εθνικό επίπεδο, όσο και σε ευρωπαϊκό και παγκόσμιο επίπεδο

Τρίτη, 20 Ιανουαρίου, 2015
Η ΠΟΕΔ συμμετείχε εκπροσωπούμενη από τον Πρόεδρο και τον Γενικό Γραμματέα στη συζήτηση που έγινε στην Επιτροπή Παιδείας της Βουλής με θέμα: « Η πορεία των Νέων Αναλυτικών Προγραμμάτων» στην παρουσία του Υπουργού Παιδείας.

Παρασκευή, 23 Ιανουαρίου, 2015
Ο Πρόεδρος της ΠΟΕΔ Φίλιος Φυλακτού χαιρέτισε εκ μέρους και των τριών Εκπαιδευτικών Οργανώσεων ΠΟΕΔ, ΟΕΛΜΕΚ, ΟΛΤΕΚ την εκδήλωση για τα εικοσάχρονα του Εκπαιδευτικού Ομίλου Κύπρου που έγινε στην αίθουσα εκδηλώσεων του Παγκυπρίου Γυμνασίου, χώρος στον οποίο ιδρύθηκε ο Εκπαιδευτικός Όμιλος Κύπρου στις 25 Ιανουαρίου, 1995.

Τρίτη, 27 Ιανουαρίου, 2015

Οι Εκπαιδευτικές Οργανώσεις ΠΟΕΔ, ΟΕΛΜΕΚ, ΟΛΤΕΚ σε κοινή συνάντηση συζήτησαν θέματα που άπτονται των διεθνών σχέσεων των Οργανώσεων και καθόρισαν την παραπέρα πορεία τους. Μεταξύ άλλων, αποφάσισαν ότι ο εκπρόσωπος των Εκπαιδευτικών/Συνδικαλιστικών Οργανώσεων της Κύπρου που θα συμμετέχει στην Επιτροπή της ETUCE (European Trade Union Committee for Education) θα προέρχεται για την επόμενη διετία από την ΠΟΕΔ.

Τετάρτη, 28 Ιανουαρίου, 2015
Η ΠΟΕΔ με επιστολή προς τη Γενική Διευθύντρια του Υπουργείου Παιδείας και Πολιτισμού φέρει σε γνώση της σοβαρά προβλήματα που περιήλθαν στην αντίληψή της, ύστερα από σχετική ενημέρωση που είχε από μέλη της, σε σχέση με την ελλιπή εξυπηρέτηση των σχολείων της πόλης Λάρνακας από την οικεία Σχολική Εφορεία, σ’ ό,τι αφορά, ιδιαίτερα, βασικά είδη υγιεινής (χλωρίνες κ.τ.ό.).  Η Οργάνωση καλεί τη ΓΔ να διερευνήσει το όλο θέμα και να δώσει σχετικές οδηγίες ώστε το πρόβλημα να επιλυθεί άμεσα, ενόψει και της σχέσης και συνάρτησης που αυτό έχει με την ασφάλεια και υγεία μέσα στα σχολεία.
Είναι, δε σε αναμονή, όπως η συγκεκριμένη συνάντηση πραγματοποιηθεί το συντομότερο έτσι ώστε να συζητηθεί ευρύτερα, σε όλη του την έκταση το ζήτημα της λειτουργίας των Σχολικών Εφορειών σε σχέση με τη συνεργασία με τα σχολεία και την αξιοποίηση των πόρων που αυτά πρέπει να έχουν στη διάθεσή τους,.

Παρασκευή, 30 Ιανουαρίου, 2015
•    Τιμώντας τη μέρα των Γραμμάτων και όλους τους εκπαιδευτικούς που υπηρέτησαν διαχρονικά την Εκπαίδευση, αντιπροσωπεία της ΠΟΕΔ παρευρέθηκε και κατέθεσε στεφάνι στο καθιερωμένο μνημόσυνο που τελείται στον Καθεδρικό Ναό Αγίου Ιωάννη στη Λευκωσία από τη Σχολική Εφορεία Λευκωσίας.
•    Η Γραμματεία της ΠΟΕΔ, συμμετείχε στο Πανσυνδικαλιστικό Forum Κύπρου, στο οποίο έλαβαν μέρος 17 Ελληνοκυπριακές και Τουρκοκυπριακές Συνδικαλιστικές Οργανώσεις. Το Forum επαναδραστηριοποιήθηκε μετά από 10 χρόνια. Όλες οι Συντεχνίες χαιρέτησαν την επαναλειτουργία του, δήλωσαν θετικές στο να μετέχουν στο διάλογο με στόχο την ενδυνάμωση των θεσμικών πλαισίων στα εργασιακά ζητήματα προς όφελος των εργαζομένων του τόπου μας.
•    Έκδοση ανακοίνωσης από την ΠΟΕΔ με την οποία αντιπαρέρχεται τις αφοριστικές, υποκειμενικές και προσβλητικές αναφορές του Πρύτανη του Πανεπιστημίου Κύπρου οι οποίες πέρα από άστοχες και άκαιρες, δεν αποκλείεται αυτές να υποκρύβουν αλλότρια κίνητρα και σκοπιμότητες. Την ίδια ώρα η ΠΟΕΔ επαναλαμβάνει και διασαφηνίζει ότι παραμένει στοχοπροσηλωμένη στο δύσκολο έργο που διαχρονικά επιτελεί με γνώμονα πάντοτε το καλώς νοούμενο συμφέρον της Εκπαίδευσης.

Τρίτη, 3 Φεβρουαρίου, 2015
Συζήτηση στην Κοινοβουλευτική Επιτροπή Παιδείας της πρότασης νόμου του κ. Γεώργιου Τάσου εκ μέρους της κοινοβουλευτικής ομάδας του Δημοκρατικού Συναγερμού για τροποποίηση της υφιστάμενης νομοθεσίας που αφορά τη δημόσια εκπαιδευτική υπηρεσία, ώστε να βελτιωθούν οι διατάξεις της σε σχέση με το υφιστάμενο σύστημα τοποθετήσεων, μετακινήσεων και μεταθέσεων των εκπαιδευτικών λειτουργών. Απώτερος σκοπός των τροποποιήσεων που περιλαμβάνονται στην Πρόταση είναι η έγκαιρη στελέχωση των σχολείων με όλα τα θετικά συνεπακόλουθα που αυτή θα έχει. Η ΠΟΕΔ κατέθεσε τη θετική αντιμετώπιση του όλου ζητήματος θέτοντας ταυτόχρονα και κάποιες σημαντικές παραμέτρους που θα πρέπει να ληφθούν σοβαρά υπόψη (Συμβάσεις, Αποσπάσεις, Αξιολογήσεις, Εκπαιδευτικές Άδειες, Διαδικασίες Στελέχωσης από ΕΕΥ και ΥΠΠ, κ.ά.) ενώ διατύπωσε και το δικαίωμα επιφύλαξής της για την τελική της τοποθέτηση μετά που το θέμα θα  συζητηθεί σφαιρικά και σε βάθος ανάμεσα στους εμπλεκόμενους φορείς.
Κρίσιμη συνιστώσα του γενικού θέματος των μεταθέσεων αναδείχθηκε πρόσφατη γνωμάτευση της Γενικής Εισαγγελίας με την οποία συστήνεται όπως όλα τα αιτήματα που αφορούν σε μεταθέσεις και αναφέρονται σε λόγους υγείας παραπέμπονται σε Ιατροσυμβούλιο. Οι συνέπειες στη διαδικασία είναι πολλαπλές, γι’ αυτό και με επιστολή της η ΠΟΕΔ (ημερ. 4/2/2015) ζήτησε όπως πραγματοποιηθεί άμεσα συνάντηση των εμπλεκόμενων φορέων και η γνωμάτευση καθώς και οι χειρισμοί που απορρέουν από αυτή να αποτελέσει κατά προτεραιότητα ζήτημα διαβούλευσης.

Τετάρτη, 4 Φεβρουαρίου 2015
Συνάντηση της Γραμματείας με την Ομάδα Συγγραφής των Α.Π. της Φυσικής Αγωγής, κατά την οποία η Γραμματεία ενημερώθηκε για την πορεία της εργασίας τους και τα ζητήματα που αντιμετωπίζουν οι συνάδελφοι.                         


 

 

Actions: E-mail | Permalink |