14

Παραχώρηση  Υποτροφιών από το CIIM  προς τα μέλη της ΠΟΕΔ
To Cyprus International Institute of Management (CIIM) μέσα στα πλαίσια της κοινωνικής του προσφοράς προσφέρει και φέτος 3 υποτροφίες ύψους €3000 σε μέλη της ΠΟΕΔ για το μεταπτυχιακό πρόγραμμα στην Εκπαιδευτική Ηγεσία και Διοίκηση.

Το πρόγραμμα  είναι αναγνωρισμένο από το ΣΕΚΑΠ, το ΚΥΣΑΤΣ και την Επιτροπή Εκπαιδευτικής Υπηρεσίας και  προσφέρεται στην ελληνική γλώσσα.

Βασικά κριτήρια επιλογής των υποψηφίων:
-    Ενεργός εγγραφή στην οργάνωση για το έτος 2015
-    Κατοχή αναγνωρισμένου πανεπιστημιακού πτυχίου ή ισοδύναμου τίτλου
-    Επιτυχία σε προσωπική συνέντευξη
Απαιτούμενα δικαιολογητικά για την αίτηση:
•    Συμπληρωμένη Αίτηση Εισδοχής
•    Πιστοποιημένα φωτοαντίγραφα πτυχίων
•    Αναλυτική Βαθμολογία πτυχίων
•    Απολυτήριο Μέσης Εκπαίδευσης
•    Δύο (2) συστατικές επιστολές σε κλειστό και σφραγισμένο φάκελο
•    Τέλος αίτησης €50

Έναρξη μαθημάτων Σεπτέμβριος 2015

Πληροφορίες:
http://www.ciim.ac.cy/
Λευκωσία: 22462246
Λεμεσός: 25878782
 

Actions: E-mail | Permalink |