14

ΠΟΕΔ ΑΜΜΟΧΩΣΤΟΥ: Προκήρυξη Επαρχιακών Διαγωνισμών Ποίησης και Ζωγραφικής,  με την ευκαιρία της συμπλήρωσης 80 χρόνων από τη γέννηση  του Ήρωα Δάσκαλου Φώτη Πίττα

 

 14 Ιανουαρίου 2015

 

Διευθυντές/Διευθύντριες 

Διδακτικό Προσωπικό

Δημοτικών Σχολείων Επαρχίας Αμμοχώστου 

 

Θέμα: Προκήρυξη Επαρχιακών Διαγωνισμών Ποίησης και Ζωγραφικής,  με την ευκαιρία της συμπλήρωσης 80 χρόνων από τη γέννηση του Ήρωα Δάσκαλου Φώτη Πίττα

 

Αγαπητοί/ές συνάδελφοι,

Με την ευκαιρία της συμπλήρωσης 80 χρόνων από τη γέννηση του Ήρωα  Δάσκαλου Φώτη Πίττα, η Επαρχιακή Επιτροπή ΠΟΕΔ Αμμοχώστου, το Σωματείο  «Φωτειακός» Φρενάρου και ο Σύνδεσμος Αγωνιστών Φρενάρου προκηρύσσουν  διαγωνισμούς Ποίησης και Ζωγραφικής, ανάμεσα στους/στις μαθητές/τριες των Δημοτικών Σχολείων Επαρχίας Αμμοχώστου. Οι διαγωνισμοί αυτοί θα διεξαχθούν  ανάμεσα στους/στις μαθητές/τριες και των Γυμνασίων/ Λυκείων  Επαρχίας Αμμοχώστου. 

Η  διεξαγωγή των    διαγωνισμών γίνεται με την έγκριση του Υπουργείου Παιδείας και Πολιτισμού, η οποία και επισυνάπτεται. Επιπρόσθετα, επισυνάπτονται οι όροι προκήρυξης των διαγωνισμών.  

Σημειώνεται ότι οι εν λόγω διαγωνισμοί θα διεξαχθούν επί εθελοντικής βάσεως και αποκλειστικά στον ελεύθερο χρόνο των μαθητών/τριών. Ευελπιστούμε ότι θα υπάρξει η μέγιστη δυνατή συμμετοχή εκ μέρους των παιδιών, γ’ αυτό και είμαστε βέβαιοι ότι θα έχουμε και δική σας σημαντική συμβολή προς την κατεύθυνση αυτή. Επομένως, και εφόσον το κρίνετε απαραίτητο, μπορείτε να πολλαπλασιάσετε και να δώσετε στα παιδιά το σχετικό ενημερωτικό έντυπο που επίσης επισυνάπτεται. 

 

Με εγκάρδιους χαιρετισμούς,

Ο Πρόεδρος ΠΟΕΔ                   Ο Πρόεδρος του Σωματείου                         Ο Πρόεδρος Συνδέσμου

    Αμμοχώστου                         «Φωτειακός»  Φρενάρου                            Αγωνιστών  Φρενάρου

 

  Λούκας Τσούκκας                  Κωνσταντίνος Χατζηαναστάσης                      Χαράλαμπος Φακλαμάς      

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 

1. Οι διαγωνισμοί θα διεξαχθούν επί εθελοντικής βάσεως και αποκλειστικά στον ελεύθερο χρόνο των μαθητών/τριών.

2. Σε αυτούς μπορούν να συμμετέχουν μαθητές/τριες από όλες τις τάξεις, με ένα έργο ζωγραφικής ή και ποίημα. Μαθητές/μαθήτριες, δηλαδή, μπορεί να συμμετάσχουν και στους δύο διαγωνισμούς, αν το επιθυμούν, με ένα μόνο έργο ζωγραφικής και ένα μόνο ποίημα. 

3. Όλα τα έργα ζωγραφικής και όλα τα ποιήματα πρέπει να σχετίζονται με τη ζωή, τη δράση και τη θυσία του Φώτη Πίττα. 

4. Για τα έργα ζωγραφικής μπορεί να χρησιμοποιηθεί οποιοδήποτε υλικό, τεχνοτροπία και μέγεθος κόλλας. Τα ποιήματα μπορεί να είναι γραμμένα στην κοινή νεολληνική γλώσσα ή στην κυπριακή διάλεκτο. Επίσης, μπορεί να έχουν ομοιοκαταληξία ή να είναι γραμμένα σε ελεύθερο στίχο. 

5. Στο πίσω μέρος κάθε έργου πρέπει να  αναγράφεται το ονοματεπώνυμο, η τάξη και το σχολείο στο οποίο φοιτά ο/η μαθητής/τρια,  καθώς και η διεύθυνση και το τηλέφωνο του γονέα/κηδεμόνα του.  

6. Τα έργα ζωγραφικής και τα ποιήματα πρέπει να παραδοθούν στην Επαρχιακή Επιτροπή ΠΟΕΔ Αμμοχώστου, το αργότερο μέχρι τις 14 Φεβρουαρίου 2015.  Για τον σκοπό αυτό μπορείτε να επικοινωνείτε με τον   κ. Λούκα Τσούκκα (τηλ. 99432148) ή την κ. Χριστίνα Σωφρονίου (τηλ. 99331595).

7. Θα δοθούν αναμνηστικά βραβεία στα δύο έργα ζωγραφικής και στα δύο  ποιήματα που θα διακριθούν περισσότερο, ανάμεσα στο σύνολο των έργων ζωγραφικής και των ποιημάτων που θα υποβληθούν, στη βάση συγκεκριμένων κριτηρίων. 

8. Επιπρόσθετα, θα δοθεί έπαινος και σε άλλα έργα ζωγραφικής/ποιήματα που θα κριθούν αξιόλογα. 

9. Σε όλους/όλες τους/τις συμμετέχοντες/ουσες στους διαγωνισμούς θα δοθεί «Αναμνηστικό Δίπλωμα Συμμετοχής».

10. Τις Κριτικές Επιτροπές (Ποίησης και Ζωγραφικής) θα αποτελούν Μέλη της Επαρχιακής και της Πολιτιστικής Επιτροπής ΠΟΕΔ Αμμοχώστου με ενδιαφέρον, ειδική κατάρτιση ή και κλίση/ταλέντο στη ζωγραφική και στην ποίηση και από ένας/μία εκπρόσωπος από το Σωματείο «Φωτειακός» Φρενάρου και τον Σύνδεσμο Αγωνιστών Φρενάρου. 

11. Όλοι/ες οι διακριθέντες/είσες μαθητές/τριες θα ενημερωθούν έγκαιρα τηλεφωνικώς. Παράλληλα, σε όλους/ες τους συμμετέχοντες/ουσες θα αποσταλεί  το «Αναμνηστικό Δίπλωμα Συμμετοχής». 

12. Η απονομή των βραβείων και επαίνων θα γίνει στο Φιλολογικό Μνημόσυνο του Φώτη Πίττα, που θα πραγματοποιηθεί στις 28 Φεβρουαρίου 2015, στο Φρέναρος, όπου και θα εκτεθούν όλα τα διακριθέντα έργα ζωγραφικής και θα αναρτηθούν σε πινακίδες τα διακριθέντα ποιήματα. 

13. Τα διακριθέντα ποιήματα/έργα ζωγραφικής ενδέχεται να περιληφθούν σε ειδικό αναμνηστικό τόμο που θα κυκλοφορήσει κατά το Ετήσιο Εθνικό Μνημόσυνο του Ήρωα Φώτη Πίττα που θα πραγματοποιηθεί τον Νοέμβριο του 2015.  

 

 

Actions: E-mail | Permalink |