26

Επιστολή προς Υπουργό Παιδείας και Πολιτισμού: Προβλήματα από απόφαση ΥΠΠ για Αντικαταστάσεις
Υπουργό Παιδείας και Πολιτισμού
μέσω ΔΔΕ
Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού
Λευκωσία
Έντιμε κύριε,
Το ζήτημα των Αντικαταστάσεων ταλαιπωρεί τη Δημοτική, Προδημοτική και Ειδική Εκπαίδευση τα τελευταία χρόνια. Από το τις αρχές του 2012, στο όνομα της οικονομικής περισυλλογής στις δημόσιες δαπάνες πλήττεται η διαδικασία των αντικαταστάσεων και κατ’ επέκταση η εύρυθμη λειτουργία των σχολείων. Οι περιορισμοί σε ό, τι αφορά τον αριθμό των έκτακτων διορισμών, η αλλαγή στη διαδικασία ενημέρωσης για τις ανάγκες σε αντικαταστάτες και η πρόσφατη αλλαγή στο καθεστώς εργοδότησης δημιουργούν μια εντεινόμενη προβληματική κατάσταση, η οποία ολοένα και δυσχεραίνει το εκπαιδευτικό έργο και το βιοτικό επίπεδο της πλέον ευάλωτης ομάδας εργαζομένων στο Δημόσιο Σχολείο, με τελικούς αποδέκτες τους ίδιους τους μαθητές.

Συγκεκριμένα, τη δυσάρεστη κατάσταση συνιστούν τα πιο κάτω:

1.    Η τμηματική εργοδότηση δεν επιτρέπει την πλήρη αξιοποίηση του εκπαιδευτικού αντικαταστάτη. Ούτε και είναι αποδεκτό να ζητείται από κάποιον να εργάζεται με πλήρες ωράριο και να αναλαμβάνει ολοκληρωμένα τα καθήκοντα του τη στιγμή που αμείβεται λιγότερο από ό, τι αναλογεί σε αυτά.
2.    Η τμηματική εργοδότηση σε συνδυασμό με την ταλαιπωρία μιας μικρής αντικατάστασης, και πολύ περισσότερο όταν αυτή είναι σε απομακρυσμένες περιοχές, αποτελεί αντικίνητρο για αποδοχή της. Έτσι, παρουσιάζεται το φαινόμενο πολλά σχολεία να υφίστανται έλλειμμα στη στελέχωση.
3.    Δημιουργείται ανισότητα μεταξύ των ίδιων των αντικαταστατών. Υπάρχουν περιπτώσεις ισομισθίας αλλά με λιγότερα καθήκοντα ο ένας από τον άλλο.
4.    Η αντίληψη πως η αντικατάσταση πρέπει να γίνεται στη βάση των διδακτικών καθηκόντων δεν μπορεί να ισχύει στην εκπαιδευτική πραγματικότητα του Δημοτικού Σχολείου, του Δημόσιου Νηπιαγωγείου και του Ειδικού Σχολείου. Ο εργάσιμος χρόνος στο σύνολο του είναι το ζητούμενο για τον εκπαιδευτικό και αυτός έχει συνεχή επαφή με τα παιδιά και με ό, τι άλλο τα αφορά. Συνεπώς, το νέο καθεστώς διορισμού των αντικαταστατών αποτρέπει τον συνάδελφο αντικαταστάτη να ανταποκρίνεται πλήρως σε αυτό και το σχολείο να δυσλειτουργεί.
5.    Σε περιπτώσεις απουσίας διοικητικού στελέχους του σχολείου,  κι επειδή απαγορεύεται, με τη νέα ρύθμιση και τις οδηγίες που δίνονται, να γίνεται προσωρινή ανακατανομή των διδακτικών και των λοιπών καθηκόντων, το διοικητικό έργο μένει σε εκκρεμότητα, αφού ο αντικαταστάτης δεν μπορεί να αναλαμβάνει διευθυντικά καθήκοντα. Την ίδια ώρα καλούνται οι συνάδελφοι, να αναπληρώνουν το κενό διοίκησης, πρόσθετα με το λοιπό πρόγραμμα, πράγμα που τις πλείστες φορές είναι αδύνατο, λόγω φόρτου εργασίας.
6.    Πρόσθετα, εξίσου σοβαρές δυσκολίες και προβλήματα προκαλεί η διαδικασία ενημέρωσης για τις ανάγκες και το διορισμό αντικαταστάτη. Δυστυχώς, διαπιστώνεται πως η όλη διαδικασία δίνει την ευχέρεια στην αρμόδια αρχή να μην αναπληρώνει στο σύνολό τους τα κενά που δημιουργούνται από τις μικροπερίοδες άδειες, ιδιαίτερα όταν αυτές είναι πριν από τις διακοπές Χριστουγέννων, Πάσχα και Καλοκαιριού αλλά και όταν παρεμβάλλεται Σαββατοκυρίακο.

Η ΠΟΕΔ έχει τη θέση πως η βελτίωση της όλης κατάστασης καθίσταται επιτακτική ανάγκη και δύναται να επιτευχθεί ορθολογιστικά με τις πιο κάτω ενέργειες, που αντιμετωπίζουν το πρόβλημα σφαιρικά:

1.    Επαναφορά του καθεστώτος εργοδότησης των αντικαταστατών στη Δημοτική, Προδημοτική και Ειδική Εκπαίδευση ως αυτό είχε πριν από τον Σεπτέμβρη του 2014.
2.    Δημιουργία Ομάδας Αντικαταστατών, οι οποίοι θα εργοδοτηθούν με τριμηνιαία Συμβόλαια [(α) Δεύτερη Δευτέρα του Σεπτέμβρη - 22/12, (β) 7/1 - Παρασκευή πριν από διακοπές Πάσχα, (γ) Δευτέρα μετά διακοπές Πάσχα - Προτελευταία Παρασκευή Ιουνίου], για άμεση κάλυψη των μικροπερίοδων αδειών.
3.    Αλλαγή της διαδικασίας ενημέρωσης για τις άδειες εκπαιδευτικών και τις ανάγκες σε αντικαταστάσεις.
4.    Αλλαγή της διαδικασίας ενημέρωσης, αποδοχής και διορισμού των αντικαταστατών, με τη βοήθεια κατάλληλου ηλεκτρονικού προγράμματος.
5.    Επανεξέταση για επαναφορά της δυνατότητας να δηλώνουν οι αδιόριστοι επιλογές σε επαρχία.
6.    Εισαγωγή κατάλληλης πρόνοιας για θεμελίωση δικαιώματος άδειας και στους αντικαταστάτες.

Εν αναμονή της συνάντησης στην οποία, όπως μας διαβεβαιώσατε, το όλο θέμα των αντικαταστάσεων θα επανεξεταστεί και η οποία θεωρούμε πως δεν πρέπει να καθυστερήσει πέραν του τέλους Φεβρουαρίου, διατελούμε, 

Με τιμή,
Ο Πρόεδρος                                                                     Ο Γενικός Γραμματέας
Φίλιος Φυλακτού                                                          Απόστολος Αποστολίδης
 

Actions: E-mail | Permalink |