03

3 Μαρτίου 2015

Συναδέλφισσες/συνάδελφοι.

 

ΘΕΜΑ: Δήλωση ενδιαφέροντος εκπαιδευτών χορευτικού και φωτογραφικού ομίλου.

 

Το Επαρχιακό Γραφείο ΠΟΕΔ Πάφου ανακοινώνει τη λειτουργία του χορευτικού και φωτογραφικού ομίλου. Ως εκ τούτου, καλεί όσους συναδέλφους εκπαιδευτικούς επιθυμούν να διδάξουν σε κάποιον από τους δύο ομίλους να εκδηλώσουν το ενδιαφέρον τους στον πρόεδρο του  Ε.Γ ΠΟΕΔ Πάφου Γιώργο Γεωργιάδη (99699049) ή στο Γραμματέα Χριστοφή Κισούρη (99453671), το αργότερο μέχρι τις 9 Μαρτίου 2015. Παρακαλούνται οι ενδιαφερόμενοι εκπαιδευτικοί να προσκομίσουν αποδεικτικό γνώσης του αντικειμένου που επιθυμούν να διδάξουν. 

 

Με συναδελφικούς χαιρετισμούς,

 

        Ο Πρόεδρος                            Ο Γ. Γραμματέας

   Γιώργος  Γεωργιάδης                  Χριστοφής  Κισούρης

 

Posted in: (ΕΕ ΠΑΦΟΥ)
Actions: E-mail | Permalink |