12
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΟΕΔ, ΟΕΛΜΕΚ, ΟΛΤΕΚ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΤΡΕΧΟΥΣΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ

Στις 3 και 10 Μαρτίου 2015 αντιπροσωπείες των τριών Εκπαιδευτικών Οργανώσεων ΠΟΕΔ, ΟΕΛΜΕΚ και ΟΛΤΕΚ σε συναντήσεις τους μελέτησαν την τρέχουσα εκπαιδευτική επικαιρότητα και κατέληξαν στα πιο κάτω:
Πλήρωση Οργανικών Θέσεων: Μονιμοποιήσεις - Προϋπηρεσιακή Κατάρτιση- Προαγωγές: Οι Οργανώσεις ζητούν την άμεση προώθησή τους, αφού αυτές είναι απαραίτητες για την εύρυθμη λειτουργία του σχολείου αλλά και απαντούν στην αρχή της ισονομίας και της ευνομίας, ανεξάρτητα από την εξέλιξη και χωρίς να είναι προϋπόθεση στο διάλογο για το Νέο Σύστημα Διορισμού αλλά και οποιαδήποτε άλλα θέματα που προωθούνται. Η προώθησή τους να γίνει σύμφωνα με τις παραμέτρους που αφορούν τον κάθε Κλάδο ξεχωριστά.
Ο διάλογος, ανάμεσα στο ΥΠΠ και τις Εκπαιδευτικές Οργανώσεις,  για τις προτάσεις του ΥΠΠ που αφορούν στο Σύστημα Διορισμού, το Σύστημα Αξιολόγησης και την Επιμόρφωση του Εκπαιδευτικού δεν εξελίσσεται στην έκταση και το βάθος που ενδείκνυται για τόσο σοβαρά ζητήματα. Η δημόσια αναφορά από πλευράς ΥΠΠ για ετοιμότητα κατάθεσης τελικών προτάσεων προς το Υπουργικό Συμβούλιο και Βουλή περί το τέλος Ιουνίου 2015 για προώθηση νομοθετικών ρυθμίσεων, μόνο ανησυχία προκαλεί, αφού δεν πραγματώνεται η διαπραγμάτευση που απαιτεί η σοβαρότητα των ζητημάτων. Συγκεκριμένα, δε, ο ορισμός των συναντήσεων στις 23/ 3 και 7/4 για τις Εκπαιδευτικές Οργανώσεις, αποτελούν σταθμό στο διάλογο και όχι τον τερματισμό.
Το ζήτημα της παραβατικότητας, με τις διαστάσεις που παίρνει, αποτελεί κοινό αιτούμενο για διαχείριση και, πέρα από το ότι, θα συζητηθεί στην επόμενή συνάντηση των Εκπαιδευτικών Οργανώσεων, αυτές καλούν το ΥΠΠ σε συζήτηση για λήψη δραστικών μέτρων και σχεδιασμό πολιτικής που να απαντά ουσιαστικά στο πρόβλημα.

Actions: E-mail | Permalink |