28
Επιστολή ΠΟΕΔ προς Υπουργό Παιδείας και Πολιτισμού για Υπηρεσία Αντικαταστατών Εκπαιδευτικών
27/03/2015
Έντιμε κύριε,
Αναφερόμενοι σε προηγούμενη επιστολή μας προς σας, ημερ. 7/1/2015, για το πιο πάνω θέμα, την οποία και επισυνάπτουμε για εύκολη αναφορά, παρατηρούμε ότι δεν είχαμε, ως την ώρα, οποιαδήποτε απάντησή σας, παρ’ όλο που παρήλθε ήδη διάστημα τριών σχεδόν μηνών, ενώ πλησιάζουν οι Διακοπές του Πάσχα, με κίνδυνο οι Αντικαταστάτες συνάδελφοι να μείνουν, και πάλι, χωρίς μισθό ή ανεργιακό επίδομα για το αντίστοιχο διάστημα.
Επαναλαμβάνουμε ότι η δυσμενής διάκριση, στην οποία κατάφωρα υπόκεινται οι Αντικαταστάτες συνάδελφοι που αναλαμβάνουν αναπλήρωση η οποία αναφέρεται σε ανάγκες που εκτείνονται και πέραν των Διακοπών των Χριστουγέννων ή του Πάσχα, είναι απαράδεκτη, γι’ αυτό και απαιτούμε να εξεταστούν τρόποι αυτή να αρθεί χωρίς άλλη καθυστέρηση και
•    Είτε να προτείνεται σ’ αυτούς συμβόλαιο το οποίο να λήγει την ημέρα που εκλείπει η αντίστοιχη ανάγκη και να τους καταβάλλεται, με τον τρόπο αυτό, πλήρης μισθός για όλο το διάστημα, περιλαμβανομένου και εκείνου των Διακοπών που μεσολαβούν
•    Είτε να διακόπτεται το συμβόλαιο που τους προτείνεται, σχετικά, αλλ’ αυτοί να δικαιούνται, όμως, στην καταβολή του ανεργιακού επιδόματος από τις Κοινωνικές Ασφαλίσεις, δεδομένου ότι, ενώ ήταν έτοιμοι και πρόθυμοι να εργαστούν για το αντίστοιχο διάστημα, δεν υπήρχε τρόπος να τους δοθεί αυτή η ευκαιρία.
Απαιτούμε από το Υπουργείο Παιδείας, ως Εργοδότη, να αναλάβει τις ευθύνες του και να μεριμνήσει ώστε η παρατηρούμενη διάκριση σε βάρος των συναδέλφων Αντικαταστατών να αρθεί και αυτοί να αρχίσουν να απολαμβάνουν, με τον ένα ή τον άλλο τρόπο, τα δικαιώματα που σε κάθε άλλο εργαζόμενο αναγνωρίζονται. Αναμένουμε ότι θα ενεργήσετε, χωρίς άλλη καθυστέρηση, ώστε, με πρωτοβουλία του ΥΠΠ, να γίνουν οι αναγκαίες συνεννοήσεις για να καθοριστεί, επιτέλους, κοινή σύσκεψη των Υπουργείων Παιδείας και Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων, της ΕΕΥ και της ΠΟΕΔ, για μελέτη τρόπων οριστικής και δίκαιης επίλυσης του προβλήματος.

Με τιμή,

Ο Πρόεδρος,                                                               Ο Γ. Γραμματέας,

Φίλιος Φυλακτού                                               Απόστολος Αποστολίδης

Κοιν. :    1.    Υπουργό Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων
    2.    Πρόεδρο ΕΕΥ
Actions: E-mail | Permalink |