19

Αναφερόμενη στο πρόβλημα που δημιουργήθηκε από τη μη έγκριση κονδυλίων που αφορούν το διορισμό έκτακτων εκπαιδευτικών και/ή τη μη λήψη πρόνοιας για απελευθέρωση και/ή δυνατότητα απελευθέρωσης κονδυλίων για το σκοπό αυτό, η ΠΟΕΔ εκφράζει την ανησυχία της για την κατάσταση που τείνει να δημιουργηθεί και η οποία επηρεάζει την ομαλή στελέχωση και λειτουργία των σχολείων.

Από την πρώτη στιγμή που γνωστοποιήθηκε το πρόβλημα, η ΠΟΕΔ, σ’ επικοινωνία που είχε με τους εμπλεκόμενους φορείς  (Βουλή Αντιπροσώπων, Υπουργείο Παιδείας, Υπουργείο Οικονομικών), τονίζοντας τη σοβαρότητα του θέματος, απαίτησε την άμεση λήψη μέτρων για την αντιμετώπισή του.

Η Οργάνωση προειδοποιεί ότι τυχόν καθυστέρηση του προβλήματος θα μπορούσε να οδηγήσει σε σοβαρά και ανεπιθύμητα αποτελέσματα, ιδιαίτερα προκειμένου για ελλείμματα προσωπικού σε μικρά σχολεία, οπότε και οι αντιδράσεις της είναι δυνατό να πάρουν τη μορφή συγκεκριμένων μέτρων.
ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΟΕΔ.

Actions: E-mail | Permalink |