25

Η ΠΟΕΔ εκφράζει έντονη ανησυχία και τη δυσαρέσκειά της για την παρατεινόμενη εκκρεμότητα σ’ ό,τι αφορά τη ρύθμιση του θέματος των διορισμών των εκτάκτων στο χώρο της Δημόσιας Εκπαιδευτικής Υπηρεσίας και την υπολειτουργία, για το λόγο αυτό, των σχολικών μονάδων, σε βάρος των μαθητών και της Εκπαίδευσης, γενικότερα.

Ανεξάρτητα από τους λόγους για τους οποίους το όλο πρόβλημα παρατηρήθηκε, είναι, σήμερα, σαφές σε όλους τους εμπλεκομένους πως η διευθέτησή του δεν επιτρέπει περαιτέρω αναβολή. Η Οργάνωση υποβάλλει, σχετικά, πως στο χώρο της Δημοτικής, τουλάχιστο, Εκπαίδευσης, υπάρχει, ανά πάσα στιγμή, ο κίνδυνος, πέρα από την υφιστάμενη δυσλειτουργία μεγαλύτερων σχολικών μονάδων, άλλα μικρότερα σχολεία να κλείσουν, λόγω προγραμματισμένης, για λόγους υγείας, μητρότητας ή άλλους, και/ή απρόοπτης απουσίας των μελών του προσωπικού τους, με συνακόλουθη την αναστάτωση που θα δημιουργηθεί. Ταυτόχρονα, εγείρονται σοβαρά θέματα ασφάλειας των μαθητών, καθώς και ευθυνών για την περίπτωση που θα μπορούσε να προκληθεί οποιοδήποτε ατύχημα στα επηρεαζόμενα σχολεία λόγω αυξημένου και εκτός προβλεπόμενων ορίων αριθμού μαθητών κατά τμήμα.

Η Οργάνωση καλεί τη Βουλή, ενώπιον της οποίας και έχει αχθεί, πλέον, το όλο ζήτημα, να εξετάσει ως κατεπείγον, στην αυριανή συνεδρία της Ολομέλειάς της, προχωρώντας  στην κατάλληλη τροποποίηση της Νομοθεσίας για την επίλυση του προβλήματος.

Προειδοποιεί ότι τυχόν καθυστέρηση θα μπορούσε να οδηγήσει σε σοβαρά και ανεπιθύμητα αποτελέσματα, δεδομένου ότι η Γραμματεία της ΠΟΕΔ έχει αποφασίσει, ήδη, να εισηγηθεί στο Δ.Σ. της Οργάνωσης τη λήψη, σχετικά, συγκεκριμένων δυναμικών μέτρων

ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΟΕΔ.

Actions: E-mail | Permalink |