20

Σ’ ανταπόκριση της έκκλησης που απευθύνθηκε στην ΠΟΕΔ από Ομοσπονδίες Γονέων Δημοτικής Εκπαίδευσης, για επανεξέταση, για τη φετινή σχολική χρονιά, της θέσης της σ’ ό,τι αφορά το θέμα της συμμετοχής των σχολείων στις θεατρικές ή κινηματογραφικές παραστάσεις που οργανώνονται, κατ’ επαρχία, από τις οικείες Ομοσπονδίες, το Δ.Σ. της Οργάνωσης που συνήλθε στις 7 του Φλεβάρη, 2012, είχε αποφασίσει να στηρίξει, τελικά, τη συγκεκριμένη δραστηριότητα, χωρίς να αφίσταται, εντούτοις, από τις θέσεις αρχής που, κατά άλλα, η ΠΟΕΔ είχε εξαγγείλει, σχετικά.
Με επιστολή του προς τη Συνομοσπονδία και τις Ομοσπονδίες Γονέων Δημοτικής Εκπαίδευσης, διέγραψε τις προϋποθέσεις κάτω από τις οποίες αυτό θα μπορούσε να προχωρήσει στην άρση της απαγορευτικής οδηγίες που αυτό είχε δώσει προς τα μέλη της Οργάνωσης και ζήτησε από τους Οργανωμένους Γονείς να συμφωνήσουν, σχετικά, ώστε το όλο πρόβλημα να αντιμετωπιστεί, προσωρινά, για τη φετινή σχολική χρονιά, ώστε να δοθεί χρόνος να εξεταστούν τρόποι οριστικής επίλυσής του από την επομένη.
Το πλήρες κείμενο της επιστολής της ΠΟΕΔ δημοσιεύεται σε ξεχωριστή στήλη.
Η θετική αντίδραση των Οργανωμένων Γονιών δόθηκε μέσα από επιστολή της Συνομοσπονδίας Γονέων, της οποίας το κείμενο δημοσιεύεται και πάλι, αυτούσιο, σε ξεχωριστή στήλη.
Ύστερα από την απάντηση αυτή των Οργανωμένων Γονέων, η Οργάνωση πληροφορεί τα μέλη της ότι η απαγόρευση της συμμετοχής των σχολείων στις κινηματογραφικές παραστάσεις των Ομοσπονδιών αίρεται και επαφίεται στις διευθύνσεις και τους διδασκαλικούς συλλόγους των σχολείων να αποφασίσουν τη συμμετοχή του σχολείου τους, κατά την κρίση τους, όπως και τα προηγούμενα χρόνια.

 

 


ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΠΟΕΔ προς Παγκύπρια Συνομοσπονδία Γονέων Δημοτικής Εκπαίδευσης με θέμα τη διοργάνωση των κινηματογραφικών παραστάσεων. ΚΑΤΕΒΑΣΤΕ ΕΔΩ ΤΗΝ ΕΠΙΣΤΟΛΗ σε pdf

ΑΠΑΝΤΗΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ από Παγκύπρια Συνομοσπονδία Γονέων Δημοτικής Εκπαίδευσης. ΚΑΤΕΒΑΣΤE ΕΔΩ ΤΗΝ ΕΠΙΣΤΟΛΗ σε pdf


ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΠΟΕΔ προς Παγκύπρια Συνομοσπονδία Γονέων Δημοτικής Εκπαίδευσης με θέμα τη διοργάνωση των κινηματογραφικών παραστάσεων.

  1. Αξιότιμοι κύριοι,

Σ’ ανταπόκριση της έκκλησης που απευθύνθηκε στην ΠΟΕΔ από Ομοσπονδίες Γονέων Δημοτικής Εκπαίδευσης, για επανεξέταση, για τη φετινή σχολική χρονιά, της θέσης της σ’ ό,τι αφορά το θέμα της συμμετοχής των σχολείων στις θεατρικές ή κινηματογραφικές παραστάσεις που οργανώνονται, κατ’ επαρχία, από τις οικείες Ομοσπονδίες, σας πληροφορούμε ότι ο Δ.Σ. της Οργάνωσής μας, σε χτεσινή συνεδρία του, αφού έλαβε υπόψη του και τις ανάγκες που προβάλλονται για τη χρηματοδότηση συγκεκριμένων δράσεων των Ομοσπονδιών, η ικανοποίηση των οποίων και φαίνεται να εξαρτάται άμεσα από τα έσοδα που θα αποφέρουν οι παραστάσεις, αποφάσισε να στηρίξει, τελικά, τη συγκεκριμένη δραστηριότητα, χωρίς να αφίσταται από τις θέσεις που, κατά άλλα, η ΠΟΕΔ έχει εξαγγείλει, σχετικά.

Το Συμβούλιο διευκρίνισε, εντούτοις, ότι η σύμφωνη γνώμη και η στήριξη της Οργάνωσης δίνονται ειδικά για φέτος και μόνο και κατέστησε σαφές ότι αναμένει πως η ουσία του θέματος θα εξεταστεί, με στόχο την επίτευξη συμφωνημένης ρύθμισης, πριν από τη νέα σχολική χρονιά, είτε σε απευθείας συναντήσεις μας είτε σε κοινές συναντήσεις με το Υπουργείο Παιδείας.

Σχετικά, επεσήμανε, βέβαια, πως η τυπική διακοπή σχέσεων με την ΠΟΕΔ, που εξαγγέλθηκε πρόσφατα, από μέρους της Συνομοσπονδίας σας, αποτελεί εμπόδιο για την έναρξη τέτοιας διαβούλευσης και δε συμβάλλει θετικά προς την κατεύθυνση της επίτευξης της επιθυμητής, για το σκοπό αυτό, συνεργασίας, αλλ’ ούτε και της ευνοϊκής τοποθέτησης των σχολείων απέναντι στη συγκεκριμένη δραστηριότητα, Εξέφρασε, γι’ αυτό, τη βεβαιότητα ότι η εξαγγελία αυτή της Συνομοσπονδίας θα ανακληθεί άμεσα.

Ανάμεσα στα άλλα θέματα που επισημάνθηκαν από το Συμβούλιο, κατά τη συζήτηση του θέματος, ήταν και τα ακόλουθα :

  • Το οικονομικό κόστος που η συμμετοχή συνεπάγεται για μερίδα γονέων, ιδιαίτερα υπό τις συνθήκες της οικονομικής κρίσης.
  • Ο τρόπος αξιοποίησης των εσόδων από τις παραστάσεις, δεδομένης της κοινής μας αντίληψης ότι ένα μέρος από αυτά θα πρέπει να επιστρέφεται στα παιδιά, ιδιαίτερα τα άπορα, μέσα από φιλανθρωπικές δραστηριότητες ή άλλως πως.
  • Η ανάγκη για αγαστή συνεργασία μεταξύ των οργανωμένων φορέων των εκπαιδευτικών και των γονιών, με σκοπό την από κοινού προώθηση εκπαιδευτικών κ.ά. ζητημάτων που απασχολούν.
  • Η αποφυγή διακρίσεων σ’ ό,τι αφορά παιδιά της Δημοτικής και Προδημοτικής Εκπαίδευσης, καθώς και άλλων διακρίσεων, π.χ. παροχή συσσιτίου και σε αλλόγλωσσα παιδιά.

Το Συμβούλιο εξουσιοδότησε τη Γραμματεία, αμέσως μόλις έχει τη γραπτή αντίδρασή σας στα πιο πάνω, να αποστείλει νέα επιστολή της προς τα σχολεία, με την οποία να ζητά από τα σχολεία να στηρίξουν την πραγματοποίηση των παραστάσεων. Κατανόηση θα πρέπει να δειχτεί για τις περιπτώσεις σχολείων τα οποία έχουν ήδη οργανώσει και πραγματοποιήσει την παρακολούθηση οποιασδήποτε άλλης παράστασης κατά το τρέχον τρίμηνο.

 


Actions: E-mail | Permalink |