03

     1.    Μιχάλης Ιερείδης
Χαιρετισμός εκ μέρους των εκπαιδευτικών οργανώσεων
2.  Γιώργος Δημοσθένους, Υπουργός Παιδείας και Πολιτισμού :
«Σύγχρονο Ευρωπαϊκό Σχολείο : Εργαστήριο Κριτικής Σκέψης».
3.  Δρ. Ελεονώρα Παπαλεοντίου Λουκά, Αναπληρώτρια Καθηγήτρια Ψυχολογίας Ευρωπαϊκού Πανεπιστημίου Κύπρου:
«Μαθαίνω να Σκέφτομαι Κριτικά – Μαθαίνω πώς να Μαθαίνω»
4.  Δρ. Μάριος Στυλιανίδης, ΕΔΕ Υπουργείου Παιδείας και Πολιτισμού :
«Οι ικανότητες Κριτικής Σκέψης, Δημιουργικότητας και Συνεργασίας : Καλές πρακτικές ανάπτυξης και βελτίωσης».
5.  Γιαννάκης Βασιλειάδης, Β.Διευθυντής Δημοτικής Εκπαίδευσης - Λειτουργός Π.Ι. :
«Καλλιέργεια κριτικής σκέψης μέσα από την ανάπτυξη επιχειρηματολογίας με τη χρήση του ηλεκτρονικού υπολογιστή: Παρεμβατικό πρόγραμμα σε δημοτικά σχολεία της Κύπρου»


Actions: E-mail | Permalink |