21

Θέμα : Ελάχιστες προδιαγραφές Ασφάλειας και Υγείας στα σχολεία
Λευκωσία, 20 Μαρτίου, 2012
Γενική Διευθύντρια
Μέσω Διευθυντή Δημοτικής Εκπαίδευσης
Υπόψη Προϊστάμενου Γραφείου Ασφάλειας και Υγείας
Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού
Λευκωσία
Αξιότιμη κυρία,
Αφορμή για την υποβολή των πιο κάτω αποτέλεσε η επιστολή του Προϊσταμένου του Γραφείου Ασφάλειας και Υγείας του Υπουργείου σας προς τη Σχολική Εφορεία Λακατάμειας, ημερομηνίας 16 Μαρτίου, 2012 και με θέμα : «Επικίνδυνα σημεία στο Σχολείο μας – Ζ΄ Δημοτικό Σχολείο Λακατάμειας», η οποία και μας κοινοποιήθηκε.
Βέβαια, δεν είναι η πρώτη φορά που υποβλήθηκαν σε μας παράπονα για τα ελλείμματα ασφάλειας που παρουσιάζουν τα σχολεία μας και γνωρίζουμε πως δεν είναι η πρώτη φορά που χρειάστηκε να γίνουν ανάλογες ενέργειες από τις διευθύνσεις των σχολείων προς το αρμόδιο Γραφείο του Υπουργείου σας με σκοπό την προώθηση διαδικασιών αντιμετώπισης παρόμοιων ζητημάτων. Το μέγα ζήτημα που εγείρεται, σχετικά, είναι εκείνο της ευθύνης που τα ελλείμματα αυτά συνεπάγονται στην περίπτωση που αυτά δεν εντοπιστούν έγκαιρα και, εν πάση περιπτώσει, μέχρι που αυτά να εντοπιστούν.
Είμαστε σίγουροι πως αντιλαμβάνεστε ότι δεν είναι νοητό ένας Διευθυντής Σχολείου, ή οποιοσδήποτε άλλος υπεύθυνος για την ασφάλεια και υγεία μέσα στο σχολείο, με την ανάληψη των καθηκόντων του να αρχίζει την καταμέτρηση του ύψους των κιγκλιδωμάτων ή του πάχους του υποστρώματος της αίθουσας παιχνιδιών στα νηπιαγωγεία. Ούτε και είναι δυνατό, με την παραλαβή του νέου σχολείου, ο Διευθυντής του να απαιτεί από τον προηγούμενο συνάδελφό του γραπτή δήλωση ότι όλα τα πιο πάνω έχουν, ακριβώς, όπως απαιτούν οι σχετικές προδιαγραφές.
Υποβάλλουμε, γι’ αυτό, ότι παρίσταται ανάγκη άμεσης σύστασης τεχνικής επιτροπής από εκπροσώπους/στελέχη του Γραφείου Ασφάλειας και Υγείας και του Τμήματος Τεχνικών Υπηρεσιών του ΥΠΠ, η οποία να ελέγξει επιτόπου και να διαπιστώσει την ύπαρξη των ελάχιστων προδιαγραφών ασφάλειας σε κάθε σχολείο, ενημερώνοντας, σχετικά, τόσο την οικεία Σχολική Εφορεία όσο και την αντίστοιχη Διεύθυνση Σχολείου.
Με τον τρόπο αυτό, θα διασφαλιστεί πως η υφιστάμενη κατάσταση ανταποκρίνεται στις απαιτήσεις του Νόμου και των αναγκών του κάθε σχολείου, ενώ θα παρέχεται, στο εξής, η δυνατότητα σε κάθε Διεύθυνση Σχολείου να μεριμνά για τη διατήρηση των ελάχιστων αυτών προδιαγραφών σε περίπτωση προσθηκών ή τροποποιήσεων στα σχολικά κτίρια, αλλά και σε περίπτωση φθοράς για οποιοδήποτε λόγο.
Παρακαλούμε για την απάντησή σας.

Με τιμή,

Ο Πρόεδρος,                                                          Ο Γ. Γραμματέας,


Φίλιος Φυλακτού                                     Κωνσταντίνος Κωνσταντίνου
 

Actions: E-mail | Permalink |