21

Θέμα : Αναστολή Μέτρων Αγώνα – Σεμινάρια για την Επιμόρφωση
Λευκωσία, 19 Μαρτίου, 2012
Προς όλα τα μέλη
Αγαπητοί συνάδελφοι,
Όπως έχετε υπόψη σας, η Οργάνωση είχε θέσει την αναστολή του μέτρου, για μη συμμετοχή των συναδέλφων στα σεμινάρια για την Επιμόρφωση, υπό την αίρεση της ανάληψης, και επίσημα, δέσμευσης από πλευράς του Υπουργείου Παιδείας για τα ακόλουθα :
•    Την παραχώρηση, από τη νέα σχολική χρονιά, «διήμερου εκπαιδευτικού», στο διδακτικό χρόνο των σχολείων, στα πλαίσια της σκοπούμενης θεσμοθέτησης της Επιμόρφωσης
•    Τη συμμετοχή της ΠΟΕΔ στην ετοιμασία συνοπτικού Προγράμματος για την επιμόρφωση, κατά τη φετινή σχολική χρονιά.
•    Τη σύμφωνη γνώμη της ΠΟΕΔ σε οποιαδήποτε άλλη επιμόρφωση θα πραγματοποιηθεί κατά τη φετινή σχολική χρονιά.
•    Την ταυτόχρονη διεξαγωγή διαλόγου, με προοπτική επίλυσής τους πριν από τον προσεχή Σεπτέμβρη, για τα διάφορα προβλήματα που προκύπτουν μέσα από την εφαρμογή των ΝΑΠ και ΝΩΠ, όπως είναι :
-    Η στήριξη των δίγλωσσων / αλλόγλωσσων μαθητών
-    Η ενισχυτική διδασκαλία
-    Η παραβατικότητα
-    Η εμπέδωση
-    Τα σχολικά εγχειρίδια
-    Η μείωση της διδακτέας ύλης.
Ύστερα από την τελευταία επιστολή του Υπουργείου Παιδείας προς την Οργάνωση, με την οποία αυτό αναλαμβάνει δέσμευση για εφαρμογή, από τη νέα σχολική χρονιά, «διήμερου εκπαιδευτικού» και την υποβολή από αυτό πρότασης για νομοθετική ρύθμιση, αλλά και την ικανοποίηση των άλλων προϋποθέσεων που είχε θέσει, σχετικά, η ΠΟΕΔ, η Οργάνωση θεωρεί ότι δεν υπάρχει λόγος διατήρησης του μέτρου για μη συμμετοχή των συναδέλφων στα σεμινάρια που γίνονται σε εργάσιμο χρόνο για την Επιμόρφωση, γι’ αυτό και το αναστέλλει, καλώντας τους συναδέλφους να τα παρακολουθήσουν.

Συναδελφικά,

Ο Πρόεδρος,                                                          Ο Γ. Γραμματέας,


Φίλιος Φυλακτού                                     Κωνσταντίνος Κωνσταντίνου

ΚΑΤΕΒΑΣΤΕ ΕΔΩ ΤΗΝ ΕΠΙΣΤΟΛΗ

Actions: E-mail | Permalink |