18

Λογοδοσία του Δ.Σ. ΠΟΕΔ

Αγαπητοί συνεργάτες στη Γραμματεία,
Αγαπητά μέλη του ΔΣ της ΠΟΕΔ
Αγαπητοί Συνάδελφοι Γενικοί Αντιπρόσωποι,

Έχουμε διανύσει, κιόλας, τον πρώτο χρόνο στο πηδάλιο της ΠΟΕΔ. Εξ’ υπαρχής οφείλουμε να σημειώσουμε εμφαντικά  ότι το καράβι της ΠΟΕΔ ταξιδεύει μέσα στην αδηφάγο δίνη της πρωτόγνωρης και καλπάζουσας οικονομικής κρίσης, που σαν χιονόμπαλα συνεχίζει εδώ και τρία περίπου χρόνια να κατρακυλά μεγαλώνοντας, καταπλακώνοντας τα εργασιακά θέσμια, τις συνταγματικά ρυθμισμένες και καθορισμένες διαδικασίες διαλόγου, δυσχεραίνοντας, ταυτόχρονα, για ευνόητους λόγους, τη διεκδίκηση αιτημάτων που είναι συνυφασμένα με την επιδιωκόμενη ποιοτική αναβάθμιση της παρεχόμενης εκπαίδευσης στον τόπο μας και την ίδια ώρα βλέπουμε, δυστυχώς, και αυτό τον κοινωνικό ιστό, τις κοινωνικές ισορροπίες που μέχρι σήμερα ίσχυαν και που γίνονταν προσπάθειες να βελτιωθούν όσο το δυνατόν, κυριολεκτικά να επικρέμονται από μια λεπτή κλωστή και να καταρρέουν, με τεράστιες αρνητικές κοινωνικές, και όχι μόνο, επιπτώσεις και προεκτάσεις.
Μετά την Τακτική Παγκύπρια Συνδιάσκεψη της 25ης Οκτωβρίου 2011, το απόσταγμα της οποίας ήταν ο καθορισμός με ευκρίνεια και σαφήνεια του προορισμού της Οργάνωσής μας μέσα από τον Προγραμματισμό Δράσης για την τριετία 2011 – 2014, μπορούμε να ισχυριστούμε ότι το καράβι μας ταξιδεύει, παρά τις δύσκολες συνθήκες που περιγράψαμε πιο πάνω, με ξεκάθαρο προορισμό, με καλά ρυθμισμένη την πυξίδα, έχοντας έτσι τη δυνατότητα ελέγχου της πορείας και των κατά καιρούς αποτελεσμάτων, αλλά έχοντας παράλληλα και την αναγκαία δυνατότητα ελιγμών, ιδιαίτερα με τις δύσκολες συνθήκες που επικρατούν, χωρίς τον κίνδυνο απώλειας του προσανατολισμού.
Λέγεται, ότι και μόνο ο καθορισμός σωστών στόχων και επιδιώξεων, αποτελεί κατά κάποιο τρόπο, επιτυχία! Μια άλλη προϋπόθεση για την επιτυχία είναι ασφαλώς και «η γνώση του προορισμού», η οποία εξαιτίας της σωστής, συλλογικής και μεθοδευμένης δουλειάς που εκπόνησαν τόσο τα Μέλη της Γραμματείας, όσο και τα Μέλη του ΔΣ της Οργάνωσης, έχει ξεκάθαρα προσδιοριστεί, διαβαθμίζοντας τις επιδιώξεις σε άμεσες, βραχυπρόθεσμες και μακροπρόθεσμες. Προσωπικά, οφείλω να εκφράσω ένα μεγάλο ευχαριστώ σε όλους.
Μέσα σε αυτές τις ασφυκτικές και περιοριστικές συνθήκες που καλούμαστε να μεταφέρουμε τη βαριά σκυτάλη της ΠΟΕΔ, βαριά, ως προς το ήθος που έχει να επιδείξει, τη διεκδικητική σοβαρότητα και υπευθυνότητα που τη διακρίνει όλα αυτά τα χρόνια, τη λογική και σωστή τεκμηρίωση των όποιων αιτημάτων και διεκδικήσεων, της κοινωνικής και πολιτιστικής της προσφοράς  και γενικά του πολυετκιμημένου  και πολυδιάστατου έργου της από το 1953 οπότε και ιδρύθηκε στη συνέλευση που έλαβε χώρα στο Ελένειο Δημοτικό Σχολείο στις 9 Απριλίου. Γι’ αυτό οφείλουμε όλοι να σταθούμε στο ύψος των περιστάσεων και να χαλιβδώσουμε την Οργάνωσή μας διαφυλάσσοντας, δια μέσου της,  πρωτίστως την Παιδεία του τόπου. Ο πρώτος σκοπός, εξάλλου, που αναγράφεται στο Καταστατικό της ΠΟΕΔ, αναφέρεται, « … στην προστασία και εξύψωση της Ελληνικής Εκπαίδευσης της Κύπρου και ιδιαίτερα της Δημοτικής Εκπαίδευσης και των εκπαιδευτικών που υπηρετούν στα Δημοτικά Σχολεία». 
Αγαπητοί συνάδελφοι, συνεργάτες,
Η Λογοδοσία του ΔΣ για τον πρώτο χρόνο της θητείας του ως προς τα πεπραγμένα, δεν θα πρέπει να αποτελεί μια τυπική πράξη χωρίς ουσιαστικό νόημα και περιεχόμενο. Μέσα από την παρουσίαση των πεπραγμένων της πρώτης χρονιάς θα επιχειρηθεί στα μέτρα του δυνατού, να γίνει ενημέρωση για τις μέχρι τώρα συλλογικές ενέργειες και δράσεις μας, όσο πιο περιληπτικά γίνεται. Στη συνέχεια, όμως, επιβάλλεται, νομίζω, «να βάλουμε τον δάκτυλον επί τον τύπον των ήλων» και με καλές προθέσεις και την έγνοια για την Οργάνωσή μας, να εντοπίσουμε και να επισημάνουμε αδυναμίες και προβλήματα που επιβάλλεται να προσπεράσουμε γρήγορα και που όλοι μαζί μέσα από μια πορεία συνεργασίας, οφείλουμε άμεσα να διανοίξουμε νέους δρόμους, να αναζητήσουμε μια νέα δυναμική πορεία, που θα αναπτύσσει τη συνδικαλιστική μας παρουσία, ακόμη και στους χαλεπούς αυτούς καιρούς και που θα χαρακτηρίζεται και θα διακρίνεται από μια αέναη αναζήτηση τρόπων υπέρβασης των δυσκολιών, των αδιεξόδων, των αδυναμιών και των προβλημάτων που ενδέχεται να λειτουργούν αρνητικά και ανασταλτικά στην πορεία που πρέπει να ακολουθούμε. Ό,τι αισθανόμαστε πως μας καθηλώνει, μας συνθλίβει ή ακόμη μας απορποσανατολίζει, δεν αρκεί να το εντοπίζουμε και να το αναφέρουμε απλώς. Αυτό που οφείλουμε να πράξουμε είναι να βρούμε τρόπους να το ξεπεράσουμε και να προχωρήσουμε.  
Η όποια κριτική, που ενδεχομένως θα ασκηθεί, θεωρούμε πως και επιβεβλημένη και χρήσιμη είναι, γιατί θα αποτελέσει την απαιτούμενη ανατροφοδότηση για μας, η οποία δύναται να μας προβληματίσει περαιτέρω προκειμένου να εντείνουμε τις προσπάθειές μας για αναζήτηση και άλλων λύσεων σε όσα ήδη πιθανό να γνωρίζουμε, αλλά και σε διάφορα άλλα θέματα και επισημάνσεις που θα παρουσιαστούν και θα συζητηθούν. Μέσα στα πλαίσια των συλλογικών οργάνων της ΠΟΕΔ είναι καθόλα θεμιτή η αντιπαράθεση απόψεων, θέσεων και εισηγήσεων. Αν όμως μένουμε ως εδώ, τότε αποτύχαμε! Η πεμπτουσία, είναι να προχωρούμε στην, κατά το δυνατό, γρηγορότερη θεραπεία. Με ειλικρίνεια και συνέπεια δεσμευόμαστε ενώπιόν σας ότι αυτό θα είναι το πρώτιστο μέλημά μας: Να αφουγκραζόμαστε με περισσή προσοχή και δεκτικότητα όλες τις απόψεις και εισηγήσεις και κυρίως να προχωρούμε στην αναζήτηση του τρόπου και της πορείας, της στρατηγικής με λίγα λόγια, για την επίτευξη των όσων συλλογικά, ομόφωνα ή κατά πλειοψηφία, θα αποφασίζονται.
Η σημερινή Λογοδοσία του ΔΣ για τα πεπραγμένα θα επικεντρωθεί στους έξι τομείς δραστηριότητας που εγκρίθηκαν και υιοθετήθηκαν μέσα από τις ενδεδειγμένες καταστατικές διαδικασίες στην Παγκύπρια Συνδιάσκεψη Γενικών Αντιπροσώπων της 25ης Οκτωβρίου, 2011 (και ολοκληρώθηκε με τη συνέχεια της Συνδιάσκεψης την 1η Δεκεμβρίου, 2011) και που αποτέλεσαν αντικείμενο συζήτησης τόσο στη Γραμματεία, όσο και στο ΔΣ, πριν την ομόφωνη και οριστική διαμόρφωσή τους.
Λειτουργικός / Οργανωτικός Τομέας
•    Οικονομία
Το φλέγον και μείζον ζήτημα της Οικονομικής Κρίσης εντάσσεται στον τομέα αυτό, ακριβώς γιατί στα σημαντικά θέματα που επηρεάζουν τους όρους και τις συνθήκες εργασίας των μελών της Οργάνωσης έχει γίνει σοβαρή υποτροπή και εκτροπή, αφού δεν τηρήθηκαν οι ενδεδειγμένοι και συνταγματικά καθορισμένοι μηχανισμοί διαλόγου, στερώντας ουσιαστικά από την Οργάνωση να έχει λόγο και ρόλο στη διαδικασία, ως είθισται.

 Ως νέα ηγεσία της ΠΟΕΔ, ταυτόχρονα με την ανάληψη των καθηκόντων μας βρεθήκαμε μπροστά σε πολύ δύσκολες περιστάσεις που σχετίζονταν με το σοβαρό ζήτημα της οικονομικής κρίσης. Πέρα από τις συζητήσεις, εκτός των ενδεδειγμένων βέβαια διαδικασιών, για απώλεια κεκτημένων με αποκοπές μισθών, πάγωμα προσαυξήσεων κ.ά., είχαμε να αντιμετωπίσουμε και την παραπληροφορημένη κοινή γνώμη, που παρασυρόταν και καθοδηγείτο από κάποιους κύκλους αγνοώντας ανώτερες αρχές, ιδανικά και πεποιθήσεις και δυστυχώς είχε καταντήσει μαριονέτα και αντίλαλός τους. Μια κοινή γνώμη που, αντί να αποτελεί φωνή διαμαρτυρίας στο θέατρο του παραλόγου που παρουσιαζόταν, αρκείτο στο να αντιλαλεί όσα εργολαβικά, συγκαλυμμένα και μεθοδευμένα παρουσιάζονταν από τους κύκλους που είχαν συστρατευθεί, με συγκεκριμένους σκοπούς.
Ως δάσκαλοι, που εντελλόμαστε από την Πολιτεία να γαλουχήσουμε και να διαπαιδαγωγήσουμε σωστά τα παιδιά μας – αυριανούς πολίτες του κράτους μας, με θάρρος και παρρησία, δε σιγήσαμε. Ακόμη κι όταν μείναμε μόνοι, όσο λίγοι ή πολλοί κι αν λογιζόμασταν, όσο κι αν δεν μπορούσαμε να κάνουμε τα πάντα, αποφασίσαμε να κάνουμε έστω αυτό που πιστεύαμε ότι είναι προς τη σωστή κατεύθυνση. Ήμασταν στραμμένοι προς τη σωστή κατεύθυνση και το μόνο που επιβαλλόταν  να κάνουμε, ήταν να συνεχίσουμε να βαδίζουμε. Είχαμε θάρρος την ώρα που πολλοί μας κατέκριναν, μας κατηγορούσαν και προσπαθούσαν να μας διασύρουν. Όμως συνεχίσαμε να μιλάμε άφοβα και το σπάσιμο της σιωπής μας ευελπιστούσαμε ότι θα ενέπνεε και όλους τους άλλους.
Σήμερα, ο χρόνος και οι εξελίξεις ανά το παγκόσμιο και ιδιαίτερα στον ευρωπαϊκό χώρο, με επίκεντρο και με μέγιστη σημασία για μας, την κατάσταση στην Ελλάδα, κάποιους έχουν διαψεύσει και κάποιους έχουν επιβεβαιώσει
Με τη συνεπή στάση της, η ΠΟΕΔ, συνέχισε να χαίρει εκτίμησης από πολλούς κύκλους και αυτό επιτρέψετέ μου να το λέω μετά από τις πολλές επαφές που είχαμε και έχουμε όλο αυτό το διάστημα. Η φωνή της συνείδησης μπορεί να χαρακτηρίζεται από ευαισθησία και είναι εύκολο να την πνίξει κανείς, όμως την ίδια ώρα είναι τόσο καθαρή που μας είναι αδύνατο, τουλάχιστον εμείς ως ΠΟΕΔ, να την παραγνωρίσουμε.
•    Μηχανισμοί διαλόγου μεταξύ της ΠΟΕΔ και Εκπαιδευτικών Αρχών (ΥΠΠ, ΓΔ ΥΠΠ, ΕΕΥ κ.ά.)
Ως ΠΟΕΔ απαιτήσαμε να λειτουργούν σωστά αυτοί οι μηχανισμοί διαλόγου και κάναμε έντονες παραστάσεις και διαμαρτυρίες στις περιπτώσεις που διαπιστώσαμε ότι εσκεμμένα ή από παράλειψη, η Οργάνωσή μας δεν προσκλήθηκε σε διάλογο για οποιοδήποτε θέμα την αφορούσε.
Βέβαια, επιβάλλεται στο σημείο αυτό να επαναλάβουμε και να σημειώσουμε για πολλοστή φορά, τη διαμαρτυρία μας για τη μη εποικοδομητική στάση της Επίσημης Πλευράς του Υπουργείου Παιδείας και Πολιτισμού σε κάποια σώματα και σε κάποιες περιπτώσεις, παραπέμποντας σε επόμενο στάδιο τη λήψη απόφασης σε συγκεκριμένα ζητήματα.
Θεωρώ επίσης υποχρέωσή μου, να καταθέσω ενώπιον της ΠΣΓΑ την εντονότατη απογοήτευσή μας, ιδιαίτερα ως Γραμματεία της Οργάνωσης, για τη μη πραγματοποίηση μιας έστω συνάντησης, εθιμοτυπικής ή άλλως πως, με τον Πρόεδρο της Κυπριακής Δημοκρατίας κ. Χριστόφια, παρά τις πάμπολλες προσπάθειες που έγιναν από την πλευρά μας (επιστολές, τηλεφωνικώς με το Γραφείο του Προέδρου κ.ά. Η ΠΟΕΔ άλλαξε τρεις ηγεσίες χωρίς να γίνει συνάντηση!).
•    Εσωτερική λειτουργία της Οργάνωσης (Μητρώο Μελών, Τήρηση Αρχείου, μηχανογράφηση / μηχανοργάνωση υπηρεσιών, ηλεκτρονικό πρόγραμμα για τα εξοχικά, ηλεκτρονικό πρόγραμμα για το περιοδικό «Παιδική Χαρά»)
Στον τομέα αυτό έχουμε πραγματικά κάνει βήματα προς τα μπρος και τις όποιες αδυναμίες έχουμε κληρονομήσει, δικαιολογημένες ή μη, καταστρώνουμε τρόπους υπερπήδησής τους.
Κλείνοντας, με ικανοποίηση σημειώνουμε την ολοκλήρωση και μηχανοργάνωση του συστήματος αποστολής μηνυμάτων SMS, όπου χθες έγινε με μεγάλη επιτυχία το εγχείρημα της αποστολής μηνύματος στο σύνολο των συναδέλφων μας, με προοπτική να εμπλουτίζεται συνεχώς ώστε να καλύψει, κατά το δυνατό, όλους τους συναδέλφους.

•    Νέα Γραφεία ΠΟΕΔ
Ένα άλλο «βαρύ» φορτίο που επωμίζεται, με ευχαρίστηση ασφαλώς, το παρόν ΔΣ και πολύ περισσότερο η Γραμματεία, που απ’ ότι φαίνεται ξεκινά σύντομα και ολοκληρώνεται στα χρονικά όρια της θητείας μας, είναι η ανέγερση των Νέων Γραφείων της Οργάνωσης, στην περιοχή της Αγλαντζιάς.

Τομέας των Διεκδικήσεων και των Εκπαιδευτικών επιδιώξεων
•    Εκπαιδευτική Μεταρρύθμιση
Η Εκπαιδευτική Μεταρρύθμιση, η ρηξικέλευθη Εκπαιδευτική Μεταρρύθμιση που εξαγγέλθηκε κατά τη συμβολική εκείνη ημέρα των Γραμμάτων το 2005, στο Συνεδριακό Κέντρο και την οποία χαιρέτησαν όλοι οι φορείς μεταξύ των οποίων και η ΠΟΕΔ, αλλά και η ευρύτερη κοινωνία, επικεντρώθηκε μετά τον Φεβρουάριο του 2008, στην αναδόμηση του περιεχομένου της εκπαίδευσης με τη διαμόρφωση των ΝΑΠ και ΝΩΠ (στη δημοτική εκπαίδευση). Η όλη προσπάθεια, όπως αναμενόταν, αποτελεί ένα δύσκολο εγχείρημα, το οποίο ευελπιστούμε ότι θα τύχει σωστής εφαρμογής, αναδιαμόρφωσης όπου χρειάζεται και κυρίως αξιολόγησης, μέσα από σωστές και ενδεδειγμένες διαδικασίες.
Κάτι που οφείλουμε με ανησυχία, έντονο προβληματισμό και διαμαρτυρία να σημειώσουμε, είναι το γεγονός ότι η προσπάθεια για Εκπαιδευτική Μεταρρύθμιση περιορίστηκε σε μια μόνο πτυχή των ευρύτερων αλλαγών που εμπεριέχει μια σωστή εκπαιδευτική μεταρρύθμιση, αυτής των αλλαγών στα ΑΠ, με αποτέλεσμα άλλες ουσιαστικές αλλαγές που συμβάλλουν θετικά στην προσπάθεια για την επιδιωκόμενη ποιοτική αναβάθμιση της Εκπαίδευσης, να παρουσιάζουν ανεξήγητη στασιμότητα, δημιουργώντας ταυτόχρονα περαιτέρω δυσπιστία, προβληματισμό και απογοήτευση. Οι τομείς που θα έπρεπε να επεκταθεί η Εκπαιδευτική Μεταρρύθμιση έχουν τεθεί σε κάποια στιγμή σε τροχιά συζητήσεων και προβληματισμών, αλλά τελικά έμειναν ερμητικά κλειστοί σε κάποια συρτάρια: Αναδόμηση του Υπουργείου Παιδείας και Πολιτισμού, Αναβάθμιση του Παιδαγωγικού Ινστιτούτου Κύπρου, Νέο Σχέδιο Αξιολόγησης των εκπαιδευτικών και του εκπαιδευτικού έργου, Επιμόρφωση των εκπαιδευτικών, όπου ένα μικρό αλλά σημαντικό βήμα έχει γίνει με το «διήμερο εκπαιδευτικού» στο οποίο θα κάνουμε αναφορά πιο κάτω και μερικά άλλα ζητήματα που στα πλαίσια μιας μεταρρύθμισης επιβάλλεται να μεταρρυθμιστούν και αυτά!  
•    Νέα Αναλυτικά και Νέα Ωρολόγια Προγράμματα
Η ΠΟΕΔ με συνεχείς παραστάσεις προς τη Διεύθυνση Δημοτικής Εκπαίδευσης, την ΕΔΑΠ και την ΕΠΑΠ, επιχείρησε μέσα από εποικοδομητική στάση, δίνοντας πίστωση χρόνου στην όλη προσπάθεια, με τις επισημάνσεις, τις παρατηρήσεις, αλλά και τις απαιτήσεις της, να οδηγηθούν τα πράγματα προς τη σωστή κατεύθυνση. Η πλήρης διασαφήνιση της καινοτομίας της Εμπέδωσης στο ΝΩΠ, η απαίτηση για έγκαιρη αποστολή των ενοτήτων στα Μαθηματικά της Α΄ Δημοτικού που αποτελούσε το μόνο γνωστικό αντικείμενο που είχαμε πλήρη εφαρμογή των ΝΑΠ και κυρίως η σαφής και ξεκάθαρη ενημέρωση των εκπαιδευτικών για το τι και πώς εφαρμόζεται σταδιακά και σε ποια γνωστικά αντικείμενα, ήταν μεταξύ πολλών άλλων σημαντικών ενεργειών τις οποίες έχουμε αναλάβει. Ήδη το ΔΣ έχει πάρει, σχετικά, απόφαση για συμπλήρωση, με τρόπο αξιόπιστο και αντικειμενικό που μελετάται (ίσως και ηλεκτρονικά), ερωτηματολογίου από τους εκπαιδευτικούς, ώστε να αποτελέσει πηγή ανατροφοδότησης της Οργάνωσης, η οποία με τη σειρά της θα αξιοποιήσει τα αποτελέσματα της προσπάθειάς της, στο συνεχή διάλογο που επιδιώκει και έχει για το όλο ζήτημα, τα αρμόδια σώματα του ΥΠΠ (ΔΔΕ, ΕΠΑΠ, ΠΙΚ, κ.ά.)
•    Δαπάνες για την Εκπαίδευση
Η Οργάνωση μέσα στην αδηφαγία της οικονομικής κρίσης που έχει ξεσπάσει παρακολουθεί την πορεία των δαπανών για την εκπαίδευση με σκοπό να αποτρέψει αν χρειαστεί μειώσεις δαπανών που θα επηρεάσουν αρνητικά το οικοδόμημα της Παιδείας μας. Τα παραδείγματα ευρωπαϊκών χωρών με πρώτη και κύρια την Ελλάδα είναι όντως ανησυχητικά, αρκεί να αναφέρουμε την αύξηση του αριθμού των παιδιών στις τάξεις, το κλείσιμο σχολείων, τη μη πλήρωση των αφυπηρετήσεων και για να προχωρήσουμε και σε πιο τραγικά παραδείγματα έλλειψης βιβλίων και κατάργησης τάξεων, όχι τμημάτων, τάξεων (π.χ. καταργείται η Β΄ τάξη) στο όνομα της εξοικονόμησης και συγκράτησης δαπανών. Ο ρόλος που έχουμε να επιτελέσουμε καθόλου εύκολος δεν είναι σε αυτό τον τομέα, γεγονός που μας ανησυχεί, μας προβληματίζει και που απευχόμαστε να αντιμετωπίσουμε. Είμαστε όμως σε ετοιμότητα να αντιδράσουμε σε τέτοιες μεθοδεύσεις, με τη βοήθεια και άλλων φορέων και οργανωμένων συνόλων όπως για παράδειγμα οι Συνομοσπονδίες Γονέων, κ.ά.
•    Καθημερινότητα του δασκάλου / της δασκάλας
Αναντίλεκτα, η καθημερινότητα στα σχολεία δυσκολεύει μέρα με τη μέρα. Σωρεία ζητημάτων (Αλλόγλωσσα παιδιά, Παραβατικότητα, Παρεμβάσεις τρίτων στο έργο του σχολείου, Επιθέσεις γονιών κατά εκπαιδευτικών, Αντικαταστάσεις, Γενικότερα το θέμα της Ασφάλειας και Υγείας στους σχολικούς χώρους και πολλά άλλα) παραμένουν στάσιμα και χωρίς αποφάσεις πολιτικής για να αντιμετωπιστούν, κατά το δυνατό. Η οικονομική κατάσταση που επικρατεί σήμερα αποτελεί εμπόδιο στην προσπάθεια προώθησής τους, αλλά και το άλλοθι που επικαλείται η Επίσημη Πλευρά. Τι απέγιναν τα Πολυθεματικά Κέντρα που θα ιδρύονταν και θα αναλάμβαναν να βοηθήσουν ουσιαστικά παιδιά με έντονη επιθετική συμπεριφορά ή/και άλλες ψυχοσωματικές διαταραχές; Πώς εντάσσονται ομαλά τα αλλόγλωσσα παιδιά στις τάξεις, χωρίς να επηρεάζουν αρνητικά την μαθησιακή ατμόσφαιρα και τις μαθησιακές προϋποθέσεις για τα υπόλοιπα παιδιά; Γιατί η Επιτροπή που συστάθηκε για αναδιαμόρφωση της στρατηγικής υποδοχής, ομαλής ένταξης και αποτελεσματικής εκπαίδευσης των αλλόγλωσσων παιδιών αρκέστηκε σε μια και μοναδική συνεδρία απλής διερεύνησης του θέματος; Πώς ενισχύεται ο πολυσήμαντος και πολυδιάστατος ρόλος του διευθυντή/της διευθύντριας στη σχολική μονάδα, όταν η βασική προϋπόθεση για μείωση του διδακτικού τους χρόνου δεν έχει ακόμη γίνει;
Πολλά από τα αιτήματά μας τα τελευταία χρόνια, θα συζητούνταν και θα επιλύονταν στα πλαίσια της εξαγγελθείσας Εκπαιδευτικής Μεταρρύθμισης. Ελπίζουμε η μεταρρύθμιση να μην χρησιμοποιήθηκε από την Επίσημη Πλευρά, όπως ο μυθικός καρπός του λωτού, προκειμένου να αποφευχθεί έντεχνα η αντιμετώπισή τους; Εμείς δεν απεμπολήσαμε κανένα αίτημα και καμιά επιδίωξη, γιατί έμμεσα ή άμεσα συνδέονται και με την επιδιωκόμενη ποιοτική αναβάθμιση της παρεχόμενης εκπαίδευσης. Δεν πέφτουμε στην παγίδα της ειρηνικής απάθειας και της λήθης που προκαλούνται από τον προσφερόμενο καρπό και κατά προτεραιότητα απαιτήσαμε άμεσες λύσεις κατά τις συναντήσεις μας με τον ΔΔΕ. Ήδη υπάρχει η δέσμευση ότι σύντομα θα προσκληθούμε για να συμμετάσχουμε στη νέα Επιτροπή που θα εξετάσει το ζήτημα των αλλόγλωσσων παιδιών και έχουμε εμπλακεί σε διάλογο με το ΥΠΠ για το εξαιρετικής σημασίας θέμα της Ασφάλειας και Υγείας στη σχολική μονάδα, τόσο για τους μαθητές, όσο και για τους εκπαιδευτικούς.  
•    Προδημοτική Εκπαίδευση
Το διαχρονικά αποπαίδι, για την Επίσημη Πλευρά, της Εκπαίδευσης και ΟΧΙ για την ΠΟΕΔ, αυτό το τονίζω και το διπλοϋπογραμμίζω, ενώ έχει να επιδείξει σπουδαίο έργο που επιβεβαιώνεται αντικειμενικά τα τελευταία χρόνια με τους αυξημένους αριθμούς εγγραφών, εντούτοις έχουμε καταντήσει γραφικοί να επαναλαμβάνουμε και να επαναλαμβάνουμε τα ίδια αυτονόητα πράγματα που ήδη έπρεπε να έχουν αλλάξει. (Τελευταία σε ένα συνέδριο Νηπιαγωγών που παρευρέθηκα, θέλησα με μια ακροστιχίδα να παρουσιάσω τα προβλήματα των Νηπιαγωγείων μας. Αρχικά άρχισα για να συμπληρώσω την ακροστιχίδα με τη λέξη ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΑ, αλλά στο τέλος κατέληξα με τη λέξη ΠΡΟΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ και σε κάποια στιγμή σκέφτηκα να συμπληρώσω και τη φράση ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ). Δεν μας ικανοποιεί η πραγματικότητα και η καθημερινότητα στα νηπιαγωγεία, όταν οι συναδέλφισσες στα νηπιαγωγεία είναι φορτωμένες με υπέρμετρες ευθύνες, εκκρεμεί το θέμα του διδακτικού χρόνου στα μονοθέσια και διθέσια νηπιαγωγεία σε σχέση και με την ανάληψη των ευθυνών της διεύθυνσης, το θέμα του γραμματειακού προσωπικού, της επέκτασης της προδημοτικής εκπαίδευσης προς τα κάτω σύμφωνα με τη διακηρυγμένη πολιτική της παρούσας κυβέρνησης, η ουσιαστική επέκταση του θεσμού των συμβούλων για να καλύπτει και τα νηπιαγωγεία, διευθέτηση του θέματος της παιδονομίας και προσθετικά σε όλα αυτά το μείζον ζήτημα των ΝΑΠ για την Προδημοτική Εκπαίδευση, ένα πραγματικά μεγάλο ερώτημα! Ζητήσαμε επίμονα να γίνει συνάντηση με την ομάδα αποσπασμένων νηπιαγωγών, για να συζητηθούν και να οριστικοποιηθούν τα ΝΑΠ στα νηπιαγωγεία, η οποία, σύμφωνα με τις διαβεβαιώσεις που πήραμε, το όλο ζήτημα θα διευθετηθεί σύντομα.
•    Ειδική Εκπαίδευση
Η Οργάνωση αναζητώντας τρόπους για αντιμετώπιση των πολλών προβλημάτων που αντιμετωπίζει η Ε.Ε., έχει προσκληθεί σε συνεδρίες της Επιτροπής Παιδείας της Βουλής, όπου συζητείται το θέμα της τροποποίησης της Νομοθεσίας και του Κανονισμού Λειτουργίας που διέπουν την Ε.Ε. και εξέφρασε τις θέσεις της στα θέματα που αναφέρθηκαν και αφορούν στη σύνταξη εκθέσεων από τους ειδικούς εκπαιδευτικούς και το δικαίωμα πρόσβασης των γονέων σε αυτές, την κατ’ οίκον διδασκαλία παιδιών με σοβαρά προβλήματα υγείας, …
•    Ενιαία Ολοήμερα Σχολεία
Η υλοποίηση των εισηγήσεων της επιτροπής αξιολόγησης του θεσμού, επιβάλλεται χωρίς οποιαδήποτε άλλη καθυστέρηση. Την ίδια ώρα θα πρέπει να γίνουν προσπάθειες επέκτασης του θεσμού και σε άλλα σχολεία.
•    Προαιρετικά Ολοήμερα Σχολεία
Οι τελευταίες εξελίξεις γύρω από το συγκεκριμένο θέμα με τις προθέσεις για αλλαγή του τρόπου πρόσληψης, στη βάση της αγοράς υπηρεσιών, οδήγησε την ΠΟΕΔ στην υποβολή διευκρινιστικών ερωτημάτων, ανησυχιών και προβληματισμών. Τονίστηκε η ανάγκη για αναβάθμιση της λειτουργίας τους, αλλά και της επίλυσης των προβλημάτων που αντιμετωπίζουν οι συνάδελφοι, με κυρίαρχο το θέμα την αναγνώριση της προϋπηρεσίας τους.
•    Ίση Μεταχείριση Μουσικών
Μετά από συναντήσεις που έγιναν ανάμεσα στη Γραμματεία και την Κλαδική των Μουσικών με βασικό θέμα συζητήσεις το δικαιολογημένο αίτημα για μισθολογική αναβάθμιση, καθορίστηκε η στρατηγική που θα ακολουθηθεί στη συνέχεια, κεντρικός άξονας της οποίας θα αποτελέσει εμπεριστατωμένη έρευνα-μελέτη που θα εκπονηθεί αμέσως μετά την έγκριση του ΔΣ από το γραφείο του κ. Άρη Πετάση.
•    Υπηρεσία Εκτάκτων
Έχουμε συστήσει κοινό μέτωπο μελέτης του όλου ζητήματος με τις άλλες εκπαιδευτικές οργανώσεις, ΟΕΛΜΕΚ και ΟΛΤΕΚ, αναθέτοντας στο δικηγόρο κ. Αντρεά Αγγελίδη το ρόλο του νομικού συμβούλου επί του θέματος. Πρώτιστος στόχος μας είναι η διαφύλαξη των συμφερόντων των μελών μας αλλά ταυτόχρονα επιδιώκουμε την παραμονή της παρεχόμενης εκπαίδευσης του τόπου κάτω από την κρατική ομπρέλα, εξαλείφοντας τις όποιες πιθανότητες να ιδιωτικοποιηθεί, έστω και σε βάθος χρόνου. Η Οργάνωση έχει ασφαλώς θέσει κάτω από το μικροσκόπιο την πρόθεση για ίδρυση Φορέα Ιδιωτικού Δικαίου, με πρόθεση να προβληματιστεί για το τι μπορεί να σημαίνει αυτό και ποιες επιπτώσεις ή/και προβλήματα ενδέχεται να επιφέρει.
•    Σχολική Βία και Παραβατικότητα
Το πρόβλημα οξύνεται σύμφωνα και με πρόσφατες επιδημιολογικές έρευνες, και το θέμα τέθηκε προς συζήτηση στις συναντήσεις μας με τον ΔΔΕ, με σκοπό την εξεύρεση αποτελεσματικών τρόπων και πρακτικών αντιμετώπισής του. Η άμεση δημιουργία Κέντρων Ψυχικής Υγείας κατά προτεραιότητα στις περιοχές Πάφου και ελεύθερης Αμμοχώστου, αποτελεί ένα πρώτο και σημαντικό βήμα για τον περιορισμό και κατά το δυνατό, έλεγχο του προβλήματος. Οπωσδήποτε θα ζητήσουμε στα πλαίσια των συζητήσεων και την αξιοποίηση της αξιολογότατης Έκθεσης Καπαρδή, η οποία περιλάμβανε πρωτοποριακά βήματα για τον περιορισμό του συνεχώς αυξανόμενου προβλήματος. 
•    Σχέδια Υπηρεσίας ΕΔΕ, ΠΛΕ και ΑΛΕ (ΜΙΤΕΠΕΥ και ΜΕΠΕΥ)
Η σύγκληση της ΜΙΤΕΠΕΥ μετά από μεγάλο χρονικό διάστημα αποτελεί θετική εξέλιξη. Παρόλο που τίποτα δεν έχει οριστικοποιηθεί, από τις συναντήσεις που έγιναν διαφάνηκε ότι στη διεκδίκηση των θέσεων των ΑΛΕ, με τις τροποποιήσεις που προτάθηκαν και έγιναν αποδεκτές, θα συμπεριλαμβάνονται, θα μπορούν δηλαδή να τις διεκδικήσουν, και οι εκπαιδευτικοί της Δημοτικής Εκπαίδευσης.
•    Ομάδα Επιστημονικής Τεκμηρίωσης ΠΟΕΔ
Σύμφωνα με προηγούμενη απόφαση αυτή η ομάδα θα έπρεπε να έχει ήδη συσταθεί και να λειτουργεί. Είναι αδήριτη ανάγκη στις μέρες μας, γιατί η Οργάνωση οφείλει να τεκμηριώνει όσο πιο επιστημονικά μπορεί το συνδικαλιστικό, αλλά και τον εκπαιδευτικό της λόγο, αν αναλογιστούμε και την πληθώρα θεμάτων που έχει να τοποθετηθεί.
•    Νέο Σύστημα Αξιολόγησης
Μια μεγάλη εκκρεμότητα που καθυστερεί αδικαιολόγητα..
•    Επιμόρφωση Εκπαιδευτικών
Σημαντικότατο βήμα, σημαντικότατη επιτυχία με το «Διήμερο Εκπαιδευτικού», το οποίο και σωστά πρέπει να οργανωθεί, αλλά και να επεκταθεί εξυπηρετώντας έτσι τις σύγχρονες ανάγκες για συνεχή επιμόρφωση. Η επιμόρφωση των εκπαιδευτικών συνδέεται άμεσα με την ποιοτική αναβάθμιση της παρεχόμενης εκπαίδευσης και τη συνακόλουθη βελτίωση των αποτελεσμάτων των παιδιών. Ο τρόπος που θα οργανωθεί και θα αξιοποιηθεί, αλλά και το περιεχόμενο που θα περιλάβει, αποτελούν σημαντικές παραμέτρους για είναι αποτελεσματική στο μέγιστο δυνατό βαθμό.
•    Αναδρομική ισχύς των μονάδων μετάθεσης
Κάτι που ήδη ολοκληρώθηκε και εφαρμόζεται, εκτός από τη δυσμένεια. Ως ΠΟΕΔ επιμέναμε και σ’ αυτό και ευελπιστούμε ότι από την ερχόμενη σχολική χρονιά θα υπολογιστούν και αυτές.
•    Άδειες Ιατροσυμβουλίου
Ζητήσαμε επανειλημμένα και επίμονα τη διευθέτηση συνάντησης ανάμεσα στους εμπλεκόμενους φορείς (Υπουργείο Υγείας και Υπουργείο Παιδείας) και της ΠΟΕΔ με σκοπό την οριστική διευθέτηση του προβλήματος που προέκυψε με τις άδειες των Ιατροσυμβουλίων.
•    Μονάδες για την στρατιωτική θητεία για σκοπούς προαγωγών
•    ½ μονάδα Εξομοίωσης για σκοπούς προαγωγών

Τομέας Σχέσεων
•    Άλλες Συνδικαλιστικές Οργανώσεις
Συνεργασία με όλες τις άλλες Συνδικαλιστικές Οργανώσεις, ιδιαίτερα με τις Εκπαιδευτικές Οργανώσεις, υπάρχει ο Φορέας στον οποίο συμμετέχουμε με όλες τις Συντεχνίες του δημόσιου και ευρύτερου δημόσιου τομέα και επιδιώκουμε τη συνεννόηση και τη συμπόρευση, κατά το δυνατό, στη βάση της αρχής που υιοθετούμε για ενωμένο συνδικαλιστικό κίνημα το οποίο να μπορεί να αντιταχθεί στις όποιες επιβουλές.
•    ΥΠΠ
Συνεχείς και τακτικές επαφές για διάφορα θέματα.
•    Κοινοβουλευτική Επιτροπή Παιδείας
Όποτε κληθούμε, και μας καλούν σε πολλές περιπτώσεις, εκφράζουμε τις θέσεις της ΠΟΕΔ. Τα κυριότερα θέματα τα οποία έχουμε παρευρεθεί στις συζητήσεις που έγιναν, αφορούσαν την Ασφάλεια και Υγεία στα σχολεία, Νομοθεσία για την Ειδική Εκπαίδευση, ΝAΠ και ΝΩΠ, Εκπαιδευτική Μεταρρύθμιση, Αλλαγή του τρόπου διορισμού των εκτάκτων, κ.ά.
•    ΠΙΚ
Πολύ καλή συνεννόηση και επαφή. Ακόμη και στα πλαίσια του Επιστημονικού Συμβουλίου. Επιμόρφωση – «Διήμερο Εκπαιδευτικού». Η ΠΟΕΔ διεκδίκησε και έχει λόγο και ρόλο.
•    ΔΟΕ
Διατήρηση συνεδρίου έστω και κάτω από τις δύσκολες συνθήκες. Απόφαση ΔΣ, λόγω κωλύματος Οκτώβρη.
•    EI & ETUCE
Η ΠΟΕΔ συμμετέχει στο ΔΣ της ETUCE, σε διάφορα συνέδρια που γίνονται όπου πρωτίστως έχει σημασία η παρουσία μας και η εκπροσώπηση.
•    Συνομοσπονδία και Ομοσπονδία Γονέων
Μετά τη φουρτούνα, συνεργασία, τακτικές συναντήσεις μια φορά το μήνα, «διήμερο εκπαιδευτικού», κάθε ένας στο χώρο του, κοινή πορεία, κοινές επιδιώξεις.
•    ΣΤΔΚ
•    Τουρκοκυπριακές Εκπαιδευτικές Οργανώσεις
Κοινές δράσεις (κοινό περιοδικό, σεμινάρια και έρευνες) στα πλαίσια επιχορηγημένου προγράμματος από την ETUCE, γενικά υπάρχει πολύ καλή συνεργασία μέσα σε σωστά πλαίσια και κυρίως με αλληλοσεβασμό και αμοιβαία εκτίμηση.

Τομέας Προσφοράς προς τα Μέλη

•    Ευημερία Δασκάλου
•    Συμβουλές και βοήθεια για θέματα υπηρεσιακά
•    Ενημέρωση Μελών
Ιστοσελίδα (αναβαθμισμένη), Μηνύματα SMS, Επισκέψεις Αξιωματούχων, «ανοιχτή» επικοινωνία.
•    Εκπαιδευτικά Συνέδρια
ΠΟΕΔ – ΔΟΕ, Παγκύπριο Συνέδριο και Επαρχιακά Συνέδρια.
•    Συνδικαλιστικά Συνέδρια
•    Εξοχικά ΠΟΕΔ στις Πλάτρες
Ένα μεγάλο κεφάλαιο για την ΠΟΕΔ και της προσφοράς προς τα μέλη. Αναβάθμιση ουσιαστική (κτιριακά και λειτουργικά) για ποιοτικές διακοπές.
•    Πολιτιστικές και άλλες Εκδηλώσεις
Εύσημα στα Επαρχιακά μας Γραφεία (θεατρικές παραστάσεις, χορευτικά συγκροτήματα κ.ά.)

Τομέας εθνικής, κοινωνικής, πολιτιστικής και άλλης δράσης, καθώς και της αλληλεγγύης προς τους συνανθρώπους μας, τοπικά και διεθνώς
•    Έρανος για την Ελλάδα
•    Εισφορά «Κάνε μια Ευχή»
•    Οικονομική ενίσχυση συναδέλφων μέσω του Ταμείου Αποθνησκόντων

Συναδέλφισσες και συνάδελφοι,
Κλείνοντας αυτή την πολύ περιληπτική παρουσίαση των πεπραγμένων του πρώτου χρόνου της θητείας του ΔΣ και επειδή οι καιροί που ήρθαν και έρχονται καθόλου εύκολοι λογίζονται επιτρέψετέ μου να επικεντρωθώ σε ένα μόνο ζήτημα, για το οποίο προτίθεμαι να εγγράψω και ως θέμα για συζήτηση και λήψη σχετικών αποφάσεων σε προσεχή συνεδρία του ΔΣ. Αυτό που έχει τεράστια σημασία και είναι θέμα επιβίωσης για την ίδια την Οργάνωσή μας που έχει μακρά ιστορία και πολύ αξιοπρεπή και εκτιμητέα παρουσία, είναι ο Κλάδος να παραμείνει ενωμένος! Σε αυτό εμείς όλοι, οι Αξιωματούχοι της Οργάνωσης, οι Γενικοί Αντιπρόσωποι έχουμε ευθύνη να διαφυλάξουμε αυτή την αναγκαία ενότητα ως κόρη οφθαλμού. Όχι στα λόγια και σε επίπεδο ρητορικό, αλλά στην πράξη. Είναι τα παραδείγματα που εμπνέουν και το ξέρουμε ως εκπαιδευτικοί καλύτερα από τον καθένα! Είναι απόλυτα θεμιτές οι διαφορετικές απόψεις, αντιλήψεις, εκτιμήσεις, ακόμη και οι έντονες αντιπαραθέσεις, όμως ως εκεί! Οφείλουμε να στηρίζουμε και να υπερασπιζόμαστε τις όποιες αποφάσεις της Οργάνωσης που λήφθηκαν έστω και κατά πλειοψηφία.
Με αυτό το συναδελφικό μήνυμα ενότητας, θέλω να κλείσω τη Λογοδοσία του ΔΣ για τα πεπραγμένα και σας διαβεβαιώνω ότι με τη δική μας θέληση και ενότητα η ΠΟΕΔ θα συνεχίσει το βαρυσήμαντο έργο που επιτελεί τα 60 χρόνια (60 χρόνια το 2013)  παρουσίας της στα συνδικαλιστικά, εκπαιδευτικά, πολιτιστικά πράγματα του τόπου μας και θα προχωρήσει ατενίζοντας το μέλλον με αισιοδοξία.

Φίλιος Φυλακτού, Πρόεδρος ΠΟΕΔ

Posted in: (ΘΕΣΕΙΣ)
Actions: E-mail | Permalink |