23

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΟΕΔ. ΔΙΑΜΑΡΤΥΡΙΑ ΓΙΑ ΣΤΕΛΕΧΩΣΗ ΣΧΟΛΕΙΩΝ
Λευκωσία, 23 Ιουλίου 2012
Η ΠΟΕΔ εκφράζει έντονη δυσαρέσκεια για το γεγονός ότι, πέρα από τα όποια άλλα οικονομικά μέτρα εφαρμόστηκαν, ως την ώρα, στα πλαίσια της προσπάθειας για στήριξη της Κυπριακής Οικονομίας, πλήττεται, πλέον, απευθείας το ίδιο το οικοδόμημα της Παιδείας και το βασικότερο κοινωνικό αγαθό, η εκπαίδευση, εντάσσεται πλέον, αδιάκριτα, κάτω από τους περιορισμούς που τίθενται με αιτία, ή αφορμή, την κατάσταση της Οικονομίας.
Η Οργάνωση επισημαίνει ότι η επαρκής και έγκαιρη στελέχωση των σχολείων επιβάλλεται, ως κοινωνική ανάγκη που αναφέρεται στον καθένα από εμάς και επηρεάζει τα παιδιά όλων μας. Με αυτή την έννοια, ο καθένας από εμάς, εκπαιδευτικός ή γονιός, ως υπεύθυνος πολίτης αυτού του τόπου, έχει υποχρέωση να σταθμίσει την κατάσταση και να αντιδράσει, υποδεικνύοντας ότι η Εκπαίδευση θα πρέπει να παραμείνει αλώβητη από την κατάσταση που δημιούργησε η οικονομική κρίση, αλλά και ανεπηρέαστη από τυχόν πολιτικές ή άλλες σκοπιμότητες ή αντιπαραθέσεις.
Η ΠΟΕΔ καλεί άμεσα την Επιτροπή Οικονομικών της Βουλής να επανεξετάσει το ζήτημα της αποπαγοποίησης των 257 μόνιμων θέσεων στην Παιδεία, αφού αυτή δεν επιβαρύνει με οποιαδήποτε πρόσθετα έξοδα το κράτος και το Υπουργείο Οικονομικών να προχωρήσει στην έγκριση των αναγκών για την εκπαίδευση, έτσι ώστε να γίνει έγκαιρα η στελέχωση των σχολείων και να αποφευχθούν σοβαρά προβλήματα με την έναρξη της νέας σχολικής χρονιάς.
Η Οργάνωση προβαίνει σε όλες τις απαραίτητες ενέργειες και βρίσκεται ήδη σε συνεχή επαφή με το Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού για επίλυση του εν λόγω ζητήματος το συντομότερο δυνατό και εκφράζει ταυτόχρονα την ετοιμότητά της να αντιδράσει σε ρυθμίσεις και μεθοδεύσεις που πλήττουν την Παιδεία του τόπου.
ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΟΕΔ

Actions: E-mail | Permalink |