31

Έκκληση ΠΟΕΔ για διαφύλαξη της Παιδείας ενόψει Μνημονίου

Λευκωσία, 31 Αυγούστου, 2012
Η φετινή σχολική χρονιά ξεκινά μέσα στις πρωτοφανείς και ιδιαίτερες συνθήκες της επαπειλούμενης εφαρμογής του Μνημονίου, με σοβαρές επιπτώσεις και επαχθείς απαιτήσεις από τους εργαζόμενους και την οικονομική ζωή του τόπου. Οι δυσμενείς εξελίξεις οι οποίες κορυφώθηκαν με την κάθοδο της Τρόικα απειλούν πλέον με καθολική υποτροπή όλων των ζωτικών τομέων της Πολιτείας.
Δυστυχώς παρά τις δημόσιες διακηρύξεις για εξαίρεση της Παιδείας από αυστηρές πολιτικές λιτότητας και παρά την παραπομπή στην Εκπαίδευση ως πηγή και φορέα ανάκαμψης και προοπτικής για την Οικονομία, βλέπουμε ήδη προθέσεις και τακτικές περικοπών.
Ιδιαίτερα στην παρούσα φάση, με την Εκπαιδευτική Μεταρρύθμιση σ΄ εξέλιξη, εκτιμούμε ότι η αποδυνάμωση και παρακμή της Εκπαίδευσης θ΄ αποτελέσει καίριο πλήγμα στην άμεση αλλά και μακροπρόθεσμη αντιμετώπιση των συνεπειών της οικονομικής κρίσης.
Σ΄ αυτές τις δύσκολες ώρες, η ΠΟΕΔ καλεί την Επίσημη Πλευρά και ευρύτερα την Κυπριακή Πολιτεία να διαφυλάξει το δημόσιο αγαθό της Εκπαίδευσης, προστατεύοντας την εκπαιδευτική πράξη από πρακτικές εκθεμελίωσης και οικονομικής απονεύρωσης.
Η Οργάνωση παρακολουθεί με προσοχή τις εξελίξεις και θα συνεχίσει, όπως ως σήμερα, να αγωνίζεται, με όλα τα νόμιμα μέσα που έχει στη διάθεσή της, για να διασφαλίσει την απρόσκοπτη συνέχιση της αποστολής του δημόσιου σχολείου και την αδιάλειπτη προσφορά του προς το κοινωνικό σύνολο.

ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΟΕΔ

Actions: E-mail | Permalink |