22

02.    Τήρηση Κανονισμών και οδηγιών της Προϊστάμενης Αρχής
Καλούμε τους συναδέλφους να έχουν υπόψη τους ότι η πιστή τήρηση των Κανονισμών που διέπουν τη λειτουργία των σχολείων και, γενικά, της εκπαιδευτικής Νομοθεσίας, καθώς και των εκάστοτε εγκύκλιων οδηγιών της Προϊστάμενης Αρχής του Υπουργείου Παιδείας, αποτελεί υποχρέωση που πηγάζει από τη σχέση εργοδότη – εργοδοτουμένου και, περαιτέρω, είναι απαραίτητη για την ομαλή λειτουργία των σχολείων και τη διατήρηση ομαλών σχέσεων με την εκπαιδευτική ιεραρχία. Η έγκαιρη υποβολή οποιωνδήποτε στοιχείων που ζητούνται από την Υπηρεσία, η ορθή συμπλήρωση των εντύπων που απαιτούνται για τα διάφορα επιδόματα (οδοιπορικών, υπηρεσίας σε μικρά σχολεία όπου εξακολουθεί να υπάρχει, κ.ά.), η δήλωση των πραγματικών στοιχείων και δεδομένων για κάθε περίπτωση, όπως είναι π.χ. η έδρα, η απόσταση για σκοπούς του επιδόματος οδοιπορικών, η απόσταση για τους σκοπούς των μονάδων μεταθέσεων κ.ά., θα πρέπει να τυγχάνουν της ξεχωριστής προσοχής όλων των συναδέλφων και, ιδιαίτερα, των διευθυντών των σχολείων, μια και η στάση που οι συνάδελφοι τηρούν, σχετικά, είναι δυνατό να δημιουργήσει εντυπώσεις για το δικό τους υπηρεσιακό και/ή μορφωτικό επίπεδο, αλλά και να καθορίσει, γενικότερα, το κύρος του δασκάλου, που με τόσους κόπους και μόχθους όλοι μαζί οι συνάδελφοι αγωνιστήκαμε για ν’ ανεβάσουμε στα σημερινά του επίπεδα.
Είναι φανερό πως, όπου υπάρχουν οδηγίες της ΠΟΕΔ σε οποιοδήποτε θέμα για το οποίο παρατηρείται διαφωνία με την Επίσημη Πλευρά, οι οδηγίες αυτές της Οργάνωσης θα πρέπει να εφαρμόζονται πιστά, ώστε ο Κλάδος να παρουσιάζεται ενωμένος στη διεκδίκηση των δικαίων του.ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΣΤΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

Actions: E-mail | Permalink |