22

03.    Ενημέρωση των συναδέλφων – Οδηγίες της Οργάνωσης
Στις δύσκολες, πραγματικά, μέρες που διερχόμαστε, η επικοινωνία της Οργάνωσης με τα μέλη της, και αντίστροφα, επιβάλλεται να τύχει της ιδιαίτερης προσοχής όλων μας και να λειτουργήσουν μηχανισμοί τέτοιοι που να επιτρέπουν την άμεση ενημέρωση των συναδέλφων για τις όποιες εξελίξεις στα θέματα που τους επηρεάζουν, καθώς και τη χωρίς καθυστέρηση υποβολή στην ΠΟΕΔ των προβλημάτων που αντιμετωπίζονται από τα σχολεία μας. Η Οργάνωση έθεσε ήδη σ’ εφαρμογή διάφορους τρόπους για ταχεία επικοινωνία (ιστοσελίδα, ηλεκτρονικό ταχυδρομείο, ηλεκτρονικές κρατήσεις και πληρωμές για τα Εξοχικά, φαξ, τηλεφωνικά μηνύματα SMS κτλ.), ενώ επεξεργάζεται, σχετικά, και άλλους, με την αξιοποίηση της σύγχρονης τεχνολογίας.
Μέσα σ’ αυτό το πνεύμα και με στόχο την καλύτερη και πιο έγκαιρη και έγκυρη ενημέρωση των συναδέλφων, καλούμε τους Διευθυντές των σχολείων να θέτουν τις ανακοινώσεις και εγκυκλίους της Οργάνωσης υπόψη όλων των συναδέλφων, παρουσιάζοντάς τες, κατά προτίμηση, στις εβδομαδιαίες συνεδρίες προσωπικού.
Για τον ίδιο σκοπό, καλούμε, επίσης, όλους τους συναδέλφους να επισκέπτονται τακτικά την Ιστοσελίδα ΠΟΕΔ, www.poed.com.cy, μέσα από την οποία φιλοξενούνται, όπως είναι γνωστό, όλες οι ανακοινώσεις και οδηγίες της Οργάνωσης.ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΣΤΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

Actions: E-mail | Permalink |