22

04.    Ο προγραμματισμός του δασκάλου
Ο προγραμματισμός που έχουμε υποχρέωση και πρέπει να ετοιμάζουμε είναι ο εβδομαδιαίος ή δεκαπενθήμερος προγραμματισμός. Τον προγραμματισμό αυτό οφείλουμε να τον έχουμε πάντα και να τον θέτουμε υπόψη και του διευθυντή του σχολείου. Ο ημερήσιος προγραμματισμός αποτελεί ευθύνη του δασκάλου, γι’ αυτό και δε συνεπάγεται υποχρέωση να παρουσιάζεται σε οποιοδήποτε προϊστάμενο.


ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΣΤΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

Actions: E-mail | Permalink |