22

5.    Προσέλευση συναδέλφων στον σχολικό χώρο
Όπως γνωρίζετε, η προσέλευση στον σχολικό χώρο, με βάση τους κανονισμούς λειτουργίας των σχολείων, πρέπει να γίνεται 15 λεπτά πριν από την έναρξη των μαθημάτων. Θέση της Οργάνωσης είναι όπως οι συνάδελφοι τηρούν τον σχετικό κανονισμό. Ταυτόχρονα, θέση της ΠΟΕΔ είναι ότι κανένας συνάδελφος δεν πρέπει να υπογράφει οποιοδήποτε αποδεικτικό άφιξής του στο σχολείο. Κάτι τέτοιο το θεωρούμε εξευτελιστικό και καλούμε τους διευθυντές να μη ζητούν από τα μέλη του προσωπικού του σχολείου τους μια τέτοια ενέργεια. Παράλληλα, καλούμε τους συναδέλφους να ενημερώνουν την Οργάνωση σε περίπτωση που τους ζητηθεί κάτι τέτοιο.ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΣΤΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

Actions: E-mail | Permalink |