22

06.    Εργασίες έξω από καθορισμένο χρόνο ή πρόγραμμα
Κατά περιόδους, το φαινόμενο της παρακίνησης μελών του προσωπικού των σχολείων, για ανάληψη εργασιών ή δραστηριοτήτων έξω από τον καθορισμένο χρόνο ή το πρόγραμμα του σχολείου, παρουσιάζεται πιο έντονο, με αποτέλεσμα αυτό να προκαλεί, είτε ανεπιθύμητη ένταση ανάμεσα στους επηρεαζόμενους συναδέλφους, είτε δικαιολογημένη αντίδραση άλλων, λόγω και του ανταγωνισμού που, σε ορισμένες περιπτώσεις, το φαινόμενο αυτό συνεπάγεται.
Η Οργάνωση, επανειλημμένα, εξέφρασε τη θέση ότι οι υποχρεώσεις των εκπαιδευτικών περιορίζονται μόνο μέσα στο σχολικό χρόνο και στο σχολικό πρόγραμμα και ότι αυτοί δεν είναι υποχρεωμένοι να εφαρμόζουν οποιαδήποτε οδηγία προϊστάμενης Αρχής ή προσώπου για εκτέλεση εργασιών που δεν εμπίπτουν μέσα σ’ αυτά τα πλαίσια. Η εμπλοκή ή η συμμετοχή σε δραστηριότητες και εκδηλώσεις εκτός σχολικού χρόνου και σχολικού προγράμματος επαφίονται στην προσωπική βούληση του καθενός. Δεν μπορούν να υποχρεωθούν με κανένα τρόπο συνάδελφοι που δεν επιθυμούν ή δεν έχουν χρόνο να αναλάβουν ανάλογο φόρτο εργασίας να συμμετάσχουν σε αυτές.
Η Οργάνωση καλεί τα μέλη της να αποφεύγουν να αναλαμβάνουν χωρίς τη δική τους ελεύθερη βούληση εργασίες ή δραστηριότητες εκτός των πλαισίων που καθορίζονται από την ισχύουσα Νομοθεσία.ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΣΤΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

Actions: E-mail | Permalink |